PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7-8 | 18--29
Tytuł artykułu

Funkcje (zadania) samorządu województwa na tle funkcji (zadań) samorządu lokalnego i terenowej administracji rządowej

Warianty tytułu
Functions (Tasks) of the Voivodship Self-Government in the Light of the Functions (Tasks) of the Local Self-Government and Field Government Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest kreowanie rozwoju regionalnego. Zadanie to, choć jest najważniejsze, nie wyczerpuje całego spektrum zadań tego stopnia samorządu. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwój regionu ma tutaj charakter dominujący. Wszystkie funkcje i formy aktywności województwa z tym związane powinny w nowej regulacji zostać utrzymane. Osobną kwestią jest przy tym aktualność obowiązującego podziału zadań. Autor wskazuje, że należy rozważyć działanie na rzecz wzmocnienia pozycji samorządu województwa i marszałka, ale w sposób taki, który w żadnym razie nie będzie podważał roli wojewody ani jako reprezentanta rządu w terenie, ani jako organu o odpowiedzialności ogólnej w województwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main task of the voivodship self-government is to create regional development. Despite being the most important, this task does not constitute the entire range of tasks of this level of self-government. However, there is no doubt that the development of the region is of a dominant nature here. All functions and forms of activity of the voivodship related to this should be maintained in the new regulation. The currency of the applicable demarcation of tasks is a separate issue. The author indicates that consideration should be given to actions strengthening the position of the voivodship self-government and the marshal, but in such a way that, under no circumstances, will it undermine the role of the voivod, either as a representative of the government in the field, or as a body of general responsibility in the voivodship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 • A. Wilczyńska, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009/6, s. 48-55.
 • A. Żurawik, "Interes publiczny", "interes społeczny" i "interes społecznie uzasadniony". Próba dookreślenia pojęć, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2013/2, s. 57-70.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 155 i n. oraz 284 i n.
 • C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 11.
 • E. Feret, Konstytucyjne i inne ustawowe źródła funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - aspekty dochodowe w ujęciu przekrojowej ewolucji regulacji konstytucyjnych i ustawowych od 1990 roku, "Samorząd Terytorialny" 2016/3, s. 21-35.
 • E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2006, s. 107 i n.
 • Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie unijnej - aktualne wyzwania, "Finanse Komunalne" 2015/1-2.
 • G. Gorzelak, Samorząd regionalny a polityka rozwoju regionalnego państwa, w: G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Warszawa 2001, s. 177 i n.
 • J. Bober i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, s. 71-79.
 • J. Glumińska-Pawlic, Komentarz do art.11 ust. 3, w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie województwa, Komentarz, Warszawa 2012, s. 129.
 • J. Majchrowski, Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu, Warszawa 2011, s. 63-69.
 • J. Regulski, Polityka regionalna a wielopodmiotowość władz publicznych, w: Podstawy polityki regionalnej. Materiały szkoleniowe: reforma administracji publicznej, Warszawa 1998, s. 3-14.
 • J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 12.
 • J. Stępień, Kształt reaktywowanego samorządu w zamierzeniu jego twórców, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 15 i n.
 • J. Zimmemann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 188 i 208.
 • K. Bandarzewski, Województwo samorządowe i zespolona administracja regionalna. Ocena istniejącej regulacji i propozycje niektórych zmian, "Samorząd Terytorialny" 2016/7-8, s. 30-38.
 • K. Bobińska, Możliwość realizacji usług użyteczności publicznej w procesie wdrażania konkurencji w sektorach infrastrukturalnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000/1, s. 91-111.
 • K. Kumaniecki, J. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków 1939, s. 25-26 i n.
 • M. Jaroszyński, Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936, reprint Warszawa 1990, s. 8.
 • M. Kulesza, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" 2000/11.
 • M. Mączyński, Reforma ustroju samorządu terytorialnego: uwarunkowania, możliwości i konsekwencje zwiększania samodzielności JST, ekspertyza w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", Kraków 2014.
 • M. Mączyński, Wojewoda w II Rzeczypospolitej, w: M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013, s. 661-689.
 • M. Stec, M. Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, "Kontrola Państwowa" 2016/1, s. 125.
 • M. Stec, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski - kryteria i ich normatywna realizacja, w: Reforma administracji publicznej. Materiały szkoleniowe, z. 2, Nowy podział kompetencji i zadań w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 65-72.
 • M. Stec, Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Rola samorządu terytorialnego: gminy, powiatu i województwa oraz administracji rządowej w nowoczesnym państwie XXI w., w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (reforma administracji publicznej. Materiały szkoleniowe), Warszawa 1998, s. 10 i n.
 • P. Dobosz, Komentarz do art. 11, w: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 107.
 • P. Kopyciński, Neoweberyzm (neo-weberian state) a wybór inteligentnych specjalizacji regionalnych (smart specialisation), w: M. Ćwiklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków 2015, s. 201-214.
 • S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 154-166.
 • T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 120-123.
 • T. Hilarowicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 1930, s. 25.
 • W Kisiel, Podstawy prawne organizacji samorządu województwa: stan dzisiejszy i propozycje de lege ferenda, "Samorząd Terytorialny" 2016/7-8, s. 5-17.
 • W. Kisiel, Ustrój wewnętrzny samorządnej gminy: koncepcja i wybrane propozycje regulacji ustawowych, w: P. Kopyciński (red.), Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, t. 2, Kraków 2015.
 • Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 132.
 • Z. Gilowska, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, E. Wysocka, Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym, "Samorząd Terytorialny" 1997/8-9, s. 24 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.