PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr II/1 | 445--455
Tytuł artykułu

Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Untapped Potential of Reparcelling and Exchange of Land in the Modernization of the Real Estate Cadastre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu prac scaleniowych na zakres modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Badania przeprowadzono w oparciu o operat ewidencji gruntów według stanu przed scaleniem oraz dokumentację scaleniową. Zakres wykonanych prac dowodzi, że scalanie gruntów jest jednocześnie procesem modernizacji operatu ewidencji gruntów w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes the influence of land reparcelling work on the extent of the modernization of the survey of the register of land and buildings. The study was conducted based on the survey of land records from before the reparcelling and on the reparcelling documentation. The scope of the performed work proves that land reparcelling is also the modernization process of the survey of land records within the meaning of the Geodetic and Cartographic Law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
445--455
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Kielcach
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Balawejder, M., (2010), Szachownica gruntów wsi Nowa Wieś przeciętej autostradą A-4, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 12, pp. 17-27
 • Dudzinska, M., (2012), Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2/III, pp. 45-56
 • Grabowski, M., (2005), Analiza zmian w strukturze przestrzennej gruntów indywidualnych we wsiach scalonych gminy Wietrzychowice. Scalenia gruntów podstawą rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego rolnictwa południowo wschodniej Polski. Zeszyty Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Leń, P., (2010), Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych na przykładzie powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1, pp. 65-74
 • Leń, P., (2011), Określenie pilności potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 3, pp. 7-16
 • Łuczyński, R., (2009), Granice działek w ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości. Przegląd geodezyjny, Nr 81 (2), pp. 3-6
 • Noga, K., (1997), Ocena stabilności informacji zawartych w ewidencji gruntów. Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Kraków
 • Ożóg, K., (2015), Stabilność bazy danych ewidencji gruntów i budynków na przykładzie wsi Zabratówka scalonej w 1995 r. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9 no 2, pp. 79-87
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 542, z pózn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
 • Siejka, M., Ślusarski, M., Mika, M., (2015), Legal and technical aspects of modernization of land and buldings cadastre in selected area, Reaports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 99, pp.44-53
 • Sobolewska-Mikulska, K., Wójcik, J., (2012), Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalania gruntów, Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, Nr 11, Tom 4, pp. 27-38
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z poźn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.