PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(40) | 5--18
Tytuł artykułu

Specyfika pracy w sektorze publicznym na przykładzie wybranych jednostek administracji samorządowej powiatu brzezińskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specific Nature of Work in the Public Sector on an Example on Selected Local Administration Units in Brzezinski District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
This article presents the practical aspects of human resource management in local government. The subject of research is the phenomenon, activities and processes in the public sector units. In my study the methods used to diagnose the nature of the issues under consideration: observation, examination of documents and a questionnaire. The survey was attended by employees of the four offices of the county Brzezinski: Jeżów Municipal Office, Municipal Office Brzeziny, Brzeziny City Office and district office in Brzeziny. The selection of these sites was not random. It was decided to analyze how local governments operate at the level of municipalities, cities and the county. The survey questions covered both working atmosphere, tasks, responsibilities and practices observed the functioning of local government units. Observations and comments of employees at various levels were used for further analysis and research on issues of organization and operation of selected aspects of human resource management in the public sector. (abstrakt oryginalny)
EN
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym. Przedmiotem badań są zjawiska, czynności i procesy zachodzące w sektorze publicznym. W badaniach własnych zastosowano metody pozwalające zdiagnozować istotę rozpatrywanego zagadnienia: obserwację, analizę dokumentów i ankietę. W badaniu ankietowym wzięli udział pracownicy czterech urzędów z powiatu brzezińskiego: Urzędu Gminy Jeżów, Urzędu Gminy Brzeziny, Urzędu Miasta Brzeziny oraz Starostwie Powiatowym w Brzezinach. Wybór tych miejsc nie był przypadkowy. Postanowiono przeanalizować, jak funkcjonują samorządy na szczeblu gminy, miasta i powiatu. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły zarówno atmosfery pracy, zadań, obowiązków oraz obserwowanych praktyk funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Spostrzeżenia i uwagi pracowników różnych szczebli posłużyły do dalszej analizy i badań nad problematyką organizacji i funkcjonowania wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w sferze publicznej. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Arcimowicz J. Kurczewski J. (red.), Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
 • Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Lutrzykowski A. (red.), Samorząd terytorialny. Ale jaki?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Piskorz-Ryń A., Członkowstwo we wspólnocie samorządowej, ,,Wspólnota'' 1998, nr 4.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1458.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141.
 • Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Zawickiego M., Mazura S., Bobera J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2004.
 • http://www.lodzkie.eu/data/recruitments/141388_2.pdf Kurczewski J., Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.