PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 91--96
Tytuł artykułu

Color Characteristic and Antioxidant Properties of Turmeric (Curcuma longa L.)

Warianty tytułu
Wyróżniki barwy i właściwości przeciwutleniające kurkumy (Curcuma longa L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przyprawy ze względu na swój smak, aromat i kolor są ważnymi składnikami żywności. Również istotne są ich właściwości przeciwutleniające. Kurkuma jest to kłącze z rośliny Curcuma domestica Val. (Syn. C. longa Linn.), należącej do rodziny Zingiberaceae, jest ona ważną tropikalną przyprawą, cenioną za żółty kolor, aromat i właściwości antyoksydacyjne. Jest niezbędnym składnikiem curry. Kurkuma zawdzięcza swój charakterystyczny żółty kolor kurkuminoidom. Celem badań była ocena wyróżników barwy i właściwości antyoksydacyjnych wybranych próbek kurkumy. Oceniono barwę kurkumy (proszku i suszonych korzeni) w trzech powtórzeniach w systemie L* a* b*. Oznaczenie koloru po ekstrakcji jako zawartość kurkuminoidów przeprowadzono według zmodyfikowanej metody ASTA 18.0. Całkowitą zawartość polifenoli oznaczano metodą Folina-Ciocialteau, zaś zdolność wyłapywania wolnych rodników użyciu DPPH•. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci średniej i odchylenia standardowego. Przeprowadzono analizę wariancji (ANOVA) oraz test post hoc Turkeya, aby określić różnice między próbkami. Hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istotności p<0,05. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu Statistica 10.0 (StatSoft Inc. Tulsa, USA). Stwierdzono, iż pochodzenie próbek kurkumy ma wpływ na badane wyróżniki. Badania wykazały, że różnice we właściwościach barwy badanych próbek były statystycznie istot-ne (p < 0,05) oraz że kurkuma jest potencjalnym źródłem przeciwutleniaczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Spices are important food ingredients, because of their aroma, flavor and color. Also important are their antioxidant properties. Turmeric is the dried rhizome of Curcuma domestica Val. (syn. C. longa Linn.) belonging to the family Zingiberaceae. Turmeric is an important tropical spice, valued for its yellow color, aroma and antioxidant property. It is an essential ingredient of curry powder. Turmeric owes its characteristic yellow color to curcuminoids, which also have antioxidant activities. The aim of this study was to evaluate colour characteristic and antioxidant properties of selected turmeric samples. Color measurements were performed for turmeric powder and after grinding for turmeric rhizomes. L* a* b* values were determined with three repetition. The determination of extractable colour as curcuminoid content was carried out according to modified ASTA 18.0 method. The total phenolic content was determined by Folin - Ciocialteau method. Antioxidant activity was determined using the DPPH• reagent and showed as DPPH• radical scavenging percent. Results were presented as the mean and standard deviation. One way analysis of variance (ANOVA) and post hoc Turkey's test, was used to determine the difference among the samples. Statistical hypotheses were verified at a significance level of p - values < 0.05. Calculations were performed with statistical software package Statistica 10.0 (StatSoft Inc. Tulsa, USA). Samples origin have impact on the investigated differentiators in turmeric. The results showed that, there was a significant difference (p<0.05) in colour characteristics for investigated turmeric samples and that the turmeric is a potential source of antioxidants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University
Bibliografia
 • [1] Norman J. 1991.The Complete Book of Spices. New York NY: Viking Studio Books. Penguin Books USA Inc.: 35.
 • [2] Khurana A., C.t. Ho. 1988. "High performance liquid chromatographic analysis of curcuminoids and their photooxidative decomposition compounds in Curcuma longa L.". Liquid Chromatogr 11: 2295-2304.
 • [3] Chattopadhyay I., K. Biswas, U. Bandyyopadhyay, R.K. Banerjee. 2004. " Turmeric and curcumin: biological actions and medicinal applications". Curr Sci. 87: 44-50.
 • [4] Puseglowe J.W., E.G. Brown, C.L. Green, S.R.J. Robbins. 1981. Spices. vol. 2 Longman. Tropical Agriculture Series: 544.
 • [5] PN-ISO 948 Spices sampling.
 • [6] PN-ISO 2825 Herbs and spices, preparation of the ground sample for analysis.
 • [7] CIE DS 014-4.3/E:2007. Colorimetry-Part 4: CIE 1976 L ⃰ a ⃰ b⃰ COLOUR SPACE.
 • [8] ASTA method 18.0, 2004. Curcumin Content of Turmeric Spice and Oleoresins.
 • [9] Amin I., Y. Norazaidah, K I. Emmy Hainida. 2006. " Antioxidant activity and phenolic content of raw and blanched Amaranthus species'. Food Chem. 94: 47-52.
 • [10] Tepić A.N., B.L. Vujičić.2004. "Colour change in pepper (Capsicum annum) during storage". APTEFF 35: 1-280.
 • [11] Sonal Tripathi, K.G. Patel, A.M. Bafna.2010." Nondestructive determination of curcuminoidsfrom turmeric powder using FT-NIR". J Food Sci Technol. 47(6): 678-681.
 • [12] Anandaraj M., D. Prasath, et al. 2014. "Genotype by environment interaction effect on yield and curcumin in turmeric (Curcuma longa L.)". Industrial Crops and Products 53: 358-364.
 • [13] Sharma G. 2003. Digital Color Imaging Handbook (1.7.2 ed.). CRC Press.
 • [14] Maizura M., A. Aminah., W.M. Wan Aida. 2011. "Total phenolic and antioxidant activity of kesum (Polygonum minus), ginger (Zingiber officinale) and turmeric (Curcuma longa) extracts". International Food Research Journal 18: 529-534.
 • [15] Tiwari V., R. Shankar, J. Srivastrava, P. M. Vankar.2006." Change in antioxidant activity of spices-turmeric and ginger on heat treatment". J Environ Food Chem 5(2): 1313-1317.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.