PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7-8 | 52--64
Tytuł artykułu

Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa : wybrane aspekty prawne

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in the Basic Territorial Division of the Republic of Poland : Selected Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczy podział terytorialny RP - podział na jednostki samorządu terytorialnego: gminy (istniejące w tym kształcie terytorialnym od 1972 r.), powiaty i województwa - funkcjonuje od 1999 r., pomimo różnych krytyk oraz postulatów zmiany dotyczących zwłaszcza jednostek pośrednich i braku jednostek metropolitalnych, a ostatnio także utworzenia nowych województw, w tym podziału województwa mazowieckiego z wyodrębnieniem Warszawy. W artykule charakteryzuje się trzy poziomy zmian w podziale zasadniczym: fundamentalny (z 1998 r.), wycinkowy, lecz istotny dla architektury państwa (jedynym przykładem po 1999 r. jest zmiana ustroju Warszawy w 2002 r., a charakter taki miałoby także utworzenie nowych województw) oraz korekcyjny (dokonywany na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów i znajdujący częste zastosowanie w odniesieniu do gmin). Ponadto autor podejmuje, przede wszystkim na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, próbę identyfikacji istotnych prawnych problemów związanych ze zmianami poziomu drugiego i trzeciego oraz wskazania kierunków ich rozwiązywania. Zasadnicze znaczenie przypisuje się, zidentyfikowanej przez Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjnej wartości i zasadzie stabilizacji zasadniczego podziału terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic territorial division of the Republic of Poland - the breakdown into territorial self-government units: municipalities (existing in this territorial system since 1972), counties and voivodships - has been operating since 1999, despite various criticisms and postulates of change, especially regarding indirect units and a lack of metropolitan units and, recently, also the creation of new voivodships, including the split of the Mazowieckie Voivodship, with the separation of Warsaw. The article describes three levels of change in the basic division: fundamental (from 1998), fragmentary, but important to the State's architecture (the only example since 1999 is the change in Warsaw's regime in 2002, while the establishment of new voivodships would be of such a nature) and corrective (conducted on the basis of regulations of the Council of Ministers and frequently applied with respect to municipalities). In addition, the author makes an attempt, primarily on the basis of the case-law of the Constitutional Tribunal, to identify the significant legal problems related to the second and third level changes, as well as the indication of the directions of resolving them. The constitutional value and principle of stabilizing the basic territorial division, as identified by the Constitutional Tribunal, is attributed crucial importance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Bibliografia
 • A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, Województwo jako kreator rozwoju regionalnego, w: J. Korczak (red.), Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013, s. 406 i n.
 • A. Feja-Paszkiewicz, Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - wybrane problemy, "Przegląd Prawa i Administracji" 2010/83.
 • A. Habuda, L. Habuda, Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem a grą zinstytucjonalizowanych interesów, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2014/16, s. 24-41.
 • B. Dolnicki, w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 336 i n.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014, s. 207.
 • H. Izdebski, Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, "Samorząd Terytorialny" 2010/6.
 • H.T.O. Davies, S. Nutley, P.C. Smith, What Works? Evidence Based Policy and Practice in Public Services, Bristol 2000.
 • J. Bober i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
 • J. Hills, The Changing Architecture of the UK Welfare State, "Oxford Review of Economic Policy" 2011/4, s. 589-607.
 • J. Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2003, s. 110-111.
 • K. Jayasuriya, Globalization and the Changing Architecture of the State: The Regulatory State and the Politics of Negative Co-ordination, "Journal of European Public Policy" 2001/1, s. 101-123.
 • M. Sobota, B. Jawecki, K. Tokarczyk-Dorociak, Aspekty prawne zmiany granic administracyjnych gmin, "Barometr Regionalny" 2012/4, s. 33 i n.
 • P. Niemczuk, Problem (nie-)konstytucjonalizacji terytorialnej organizacji samorządu terytorialnego, w: J. Posłuszny i in. (red.), Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie. Dobre praktyki, Rzeszów 2013, s. 206.
 • P. Swianiewicz, Potencjalne skutki wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, w: Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny? (Materiały pokonferencyjne), "Kronika Mazowiecka" 2016/4, s. 5 (wyd. specjalne).
 • Ph.G. Cerny, The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency and the Future of the State, Londyn 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.