PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 139--151
Tytuł artykułu

Koncepcja organizacji fraktalnej w samorządowej spółce komunalnej

Warianty tytułu
The Concept of Fractal Organization in Local Government-owned Municipal Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczącą rolę dla gospodarki lokalnej pełnią samorządowe podmioty komunalne, których efektywne zarządzanie leży w interesie władz oraz mieszkańców. Zaproponowana koncepcja organizacji fraktalnej w samorządowej spółce komunalnej wypełnia warunki dynamicznego dostosowywania się struktury do zachodzących zmian w otoczeniu. Implementacja struktury fraktalnej zwiększa aktywność i wykorzystanie potencjału zasobów pracowniczych w celu efektywnego zarządzania usługami komunalnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Local municipal entities server a significant role for the local economy. The effective management of those entities is in the interest of authorities and residents. The proposed concept of fractal organization in the local government-owned public utility company fulfills the conditions for dynamic adaptation of the business structure to the changes in the company's environment. The implementation of fractal structure increases both the activity and use of the potential labor resources in order to effectively manage municipal services. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
139--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Bachor, W. (2009). Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • 2. Binsztok, A. (2005). Organizacja fraktalna. W: R. Krupski (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE.
 • 3. Glińska, E., Florek, M. i Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 4. Grudzewski, W., Hejduk, I. i Sankowska, A. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 • 5. Grzymała, Z. (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • 6. Jabłoński, A. (2015). Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu. W: Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Nr 104/2015 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 87-96.
 • 7. Kowalczyk, L. (2011). Koncepcja organizacji fraktalnej w zarządzaniu procesami. W: Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 15 (1)/2011. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • 8. Laszuk, M. (2008). Intraprzedsiębiorczość. W: Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, red. naukowa Maria Aluchna i Piotr Płoszajski. (s. 211-236). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • 9. Lichtarski, J. (2007). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • 10. Majewska, M. (2013). Organizacja fraktalna jako strategia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. W: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 28. (s. 165-174). Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 747/2013.
 • 11. Noga, A. (2011). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • 12. Nogalski, B. i Szpitter A. (2014). Koncepcja sustainability jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa. W: I. Hejduk, A. Herman (red.) Dla przyszłości. (s. 197-210). Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 • 13. Perechuda, K. (red.) (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 • 14. Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 15. Porter, M. E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 • 16. Próchniak, J. (2003). Rola public relations w zarządzaniu kryzysem i sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstwa. W: S. Kasiewicz, L. Pawłowicz (red.) Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. (s. 133-144). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 17. Sysko-Romańczuk, S. (2005). Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 18. Urban, W. (2012). Pojęcie jakość usług w perspektywie systemu organizacyjnego - próba poszerzonej konceptualizacji wraz z oceną empiryczną W: E. Skrzypek (red.) Zintegrowany system zarządzania w usługach. (s. 207-222). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • 19. Warnecke, H. J. (1999). Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 20. Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Typy struktur organizacyjnych. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 21. Ziębicki, B. (2006). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. W: E. Skrzypek, T. Dyra (red.) Strategia organizacji na rynku usług. (s. 155-169). Radom: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości.
 • 22. Zimniewicz, K. (1999). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435916

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.