PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7-8 | 96--115
Tytuł artykułu

Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce

Warianty tytułu
The Role of the Cohesion Policy Funds Obtained by the Territorial Self-Government in the Socio-Economic Development of Regional Centres in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka spójności pozostaje głównym źródłem unijnej interwencji w procesy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ze względu na dużą liczbę mieszkańców i relatywnie niski poziom rozwoju regionów w stosunku do państw "starej" Unii Europejskiej, Polska pozostaje liderem w gronie odbiorców tego wsparcia. Samorząd terytorialny, obok przedsiębiorstw, należy do najważniejszych beneficjentów środków europejskich. Szczególne miejsce w tym zakresie zajmują jednostki samorządu regionalnego, pełniące funkcję ośrodków wzrostu w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Celem artykułu jest określenie wpływu absorpcji środków europejskich, pozyskanych przez samorząd terytorialny, na rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków regionalnych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają autorom wskazać dominujące ukierunkowanie interwencji, ocenić poziom jej skuteczności w relacji do pożądanych rezultatów rozwojowych oraz zidentyfikować skalę nieprzewidzianych następstw, których wystąpienie jest postrzegane jako bariera dla dalszego rozwoju badanych ośrodków. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2004-2013, a zakres przestrzenny - 18 miast (stolic województw) oraz 380 powiatów. (abstrakt oryginalny)
EN
The cohesion policy is still the main source of EU intervention in the processes of Poland's socio-economic development. The large number of residents and the relatively low level of development of the regions compared to the "old" European Union Member States means that Poland is the leader among the recipients of this support. Alongside enterprises, territorial self-government is one of the most important beneficiaries of European funds. Regional self-government units, which act as centres of growth in the socio-economic space, have a special place in this respect. The objective of the article is to identify the impact of the absorption of European funds obtained by the territorial self-government on the socio-economic development of the regional centres. The results of the analysis enable the authors to specify the dominant focus of intervention, assess the level of its effectiveness in relation to the desired development results and identify the scale of the unforeseen consequences, the appearance of which is perceived as a barrier to the further development of the centres under review. The time frame of the analysis encompasses the period 2004-2013, whereas the geographical coverage is 18 cities (capitals of the voivodships) and 380 counties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Anas, D. Pines, Public goods and congestion in a system of cities: how do fiscal and zoning policies improve efficiency?, "Journal of Economic Geography" 2012/4, s. 649-676.
 • A. Brandsma, D. Kancs, RHOMOLO: A Dynamic General Equilibrium Modelling Approach to the Evaluation of the European Union's R&D Policies, "Regional Studies" 2015/49, s. 1340-1359.
 • A. Faludi, From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, "Regional Studies" 2006/40, s. 667-678.
 • A. Rodríguez-Pose, Do Institutions Matter for Regional Development?, "Regional Studies" 2013/47, s. 1034-1047.
 • A. Rodríguez-Pose, E. Garcilazo, Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions, "Regional Studies" 2015/49, s. 1274-1290.
 • A. Rodriguez-Pose, U. Fratesi, Between development and social policies: The impact of European structural funds in Objective 1 regions, "Regional Studies" 2004/38, s. 97-113.
 • A.C. Buyukeren, T. Hiramatsu, Anti-congestion policies in cities with public transportation, "Journal of Economic Geography" 2015/2, s. 1-27.
 • B. Marzinotto, The growth effects of EU cohesion policy: a meta-analysis, "Bruegel Working Papers" 2012/14.
 • B. Suchecki, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Warszawa 2010.
 • B.J.L. Berry, Growth centers in the American urban system, "Community development and regional growth in the Sixties and Seventies" 1973/1.
 • E. Korcelii-Olejniczak, Warsaw urban-rural region - an alternative development perspective?, "Geographia Polonica" 2013/86, s. 153-166.
 • E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Warszawa 1990.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, COM (2005) 2020, 3.03.2010, Bruksela 2010.
 • European Commission, Multiannual Financial Framework 2014-2020 and EU Budget 2014, Luxembourg 2013.
 • F. Barca, P. McCann, A. Rodríguez-Pose, The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, "Journal of Regional Science" 2012/52, s. 134-152.
 • G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009/2, s. 5-27.
 • G. Gorzelak, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2014/3, s. 5-25.
 • H. Chudzik, M. Karoński, Skupianie obserwacji metodą k-średnich, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne" 1979/8, s. 133-152.
 • I. Spilanis, T. Kizos, B. Giordano, The effectiveness of European Regional Development Fund projects in Greece: Views from planners, management staff and beneficiaries, "European Urban and Regional Studies" 2013/12, s. 1-16.
 • J. Bachtler, M. Ferry, Conditionalities and the Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy, "Regional Studies" 2015/49, s. 1258-1273.
 • J. Mac Queen, Some methods for classification and analysis of multivariate observations, "Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability" 1966/1, s. 281-287.
 • J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów 2013.
 • J. Villaverde, A new look to convergence in Spain, A spatial econometric approach, "European Urban and Regional Studies" 2006/13, s. 131-141.
 • J.S. Foreman-Peck, P.A. Gripaios, Inner city problems and inner city policies, "Regional Studies" 1977/11, s. 401-412.
 • Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa 2015.
 • M. Jastrzębska, Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010, "Finanse Komunalne" 2011/10, s. 18-31.
 • M. Wojarska, I. Zabielska, Samorząd terytorialny jako beneficjent funduszy unijnych (na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015/380, s. 266-275.
 • M.D. Partridge, D.S. Rickman, M.R. Olfert, Y. Tan, When Spatial Equilibrium Fails: Is Place-Based Policy Second Best?, "Regional Studies" 2015/49, s. 130-1325.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, New solution for cities in the Cohesion Policy 2014-2020. Integrated Territorial Investments, Warszawa 2015.
 • P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, "Seria Geografia" 2008/79.
 • P. McCann, A. Varga, The Reforms to the Regional and Urban Policy of the European Union: EU Cohesion Policy, "Regional Studies" 2015/49, s. 1255-1257.
 • P. Swianiewicz, Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej, "Samorząd Terytorialny" 2012/5, s. 9-24.
 • S. Becker, P. Egger, M. von Ehrlich, Absorptive Capacity and the Growth Effects of Regional Transfer: A Regression Discontinuity Design with Heterogeneous Treatment Effects, Londyn 2011.
 • The Role of Cities in Cohesion Policy, Bruksela 2014.
 • W. Molle, European Cohesion Policy, Londyn 2007.
 • Z. Hellwig, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, Warszawa 1981, s. 46-68.
 • Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968/4, s. 307-327.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435922

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.