PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7-8 | 181--187
Tytuł artykułu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 kwietnia 2014 r. (V ACa 142/14) : glosa (aprobująca)

Warianty tytułu
Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 17 April 2014 (V ACa 142/14) : Favourable Commentary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonywanie zadań własnych gminy za pośrednictwem spółek prawa handlowego pozwala na zastosowanie wobec takiej spółki wyższego miernika lojalności wobec swoich kontrahentów - poszczególnych członków wspólnoty samorządowej - niż w przypadku relacji handlowych z innymi przedsiębiorcami. W takiej sytuacji obywatel działa bowiem w zaufaniu do władzy publicznej, nawet jeżeli władza ta wykonuje swoje uprawnienia za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, co oznacza, że ma on prawo oczekiwać wyższych standardów obsługi interesanta niż w przypadku relacji wyłącznie handlowych. Naruszenie zasady zaufania obywatela do władzy publicznej nie może korzystać z ochrony prawnej z uwagi na treść art. 5 kodeksu cywilnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The performance of a municipality's own tasks through commercial law companies enables the application of a higher measure of loyalty of such a company to its trading partners - individual members of the self-government community - than in the case of commercial relations with other entrepreneurs. This is because, in such a situation, the citizen acts with confidence in the public authority, even if this authority exercises its rights through commercial entities, which means that it has the right to expect higher standards of service of the interested party than in the case of exclusively commercial relations. A breach of the principle of the citizen's trust in the public authority cannot benefit from legal protection because of the wording of Article 5 of the Polish Civil Code. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • R. Szczepaniak, Dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2014/2, s. 449-450.
 • R. Szczepaniak, Glosa do uchwały SN - Izba Cywilna z 6 czerwca 2014 r. III CZP 24/14, OSP 2015/3, poz. 29, s. 430.
 • K. Horubski, Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie ETS, "Samorząd Terytorialny" 2006/10, s. 7 i n.
 • S. Włodyka, Kodeksowe spółki atypowe, Warszawa 2004, s. 9-10.
 • B. Binder, L. Fröhler, Die Haftung der Gemeinden für ausgegliederte Unternehmungen, Linz 1982, s. 13.
 • U. Stelkens, The public-private law divide. Annual Report 2010, "Ius Publicum Network Review" 2011/11, s. 6.
 • G. Jurgens, F. van Ommeren, The Public-Private Divide in English and Dutch Law: A Multifunctional and Context - Dependant Divide, "Cambridge Law Journal" 2012/71, s. 174, 191 i n.
 • P. Stec, Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2013, s. 48, 73, 83.
 • R. Szczepaniak, Glosa do wyroku SN - Izba Cywilna z 11 maja 2012 r. II CSK 545/11, OSP 2014/2, poz. 17.
 • R. Szczepaniak, Umowy w administracji (w związku z monografią P. Steca), "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2015/2, s. 372-373.
 • I.C. Kamiński, Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003, s. 78.
 • W. Dajczak, Zasady współżycia społecznego czy dobra wiara, "Rejent" 2001/1, s. 53.
 • H. de Wall, Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorchriften im Verwaltungsrecht, Tübingen 1999, s. 35 i n.
 • D. Ehlers, Verwaltung in Privatrechtsform, Berlin 1984, s. 212 i n.
 • A. de Laubadère, J.C. Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, Paryż 1994, s. 20-21.
 • W. Taras, A. Wróbel, W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych, w: Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999, s. 120.
 • A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 27.
 • M. Zimmermann, Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, w: Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa-Wrocław, 1967, s. 433 i n.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań 1992, s. 33.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1997, s. 37.
 • R. Szczepaniak, Ład korporacyjny w gminie, "Studia Prawa Publicznego" 2014/2, s. 53.
 • E. Bagińska, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 12, Warszawa 2010, s. 80-82.
 • Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, w: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Warszawa 2009, s. 777, uw. 94.
 • R. Szczepaniak, Problem stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznych, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2014/3-4, s. 8 i n.
 • R. Szczepaniak, Komentarz do art. 417 k.c., w: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, nb. 33-35, s. 1654 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435952

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.