PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 Demokracja i kapitalizm - nierozłączna para czy fałszywi przyjaciele? = Democracy and Capitalist Economy - Tightly or Loosely Coupled? | 57--78
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej w ramach demokratycznego państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of a Modern Market Economy in Democratic States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki funkcjonowania gospodarki rynkowej w ramach struktury państwa w odniesieniu do głównych założeń, na których opiera się wolny rynek. Poruszono kwestię interwencjonizmu państwowego w różnych dziedzinach gospodarki w sposób istotny wzmacnianego oczekiwaniami społecznymi. Dokonano oceny wydajności systemu demokratycznego i problemów, jakich ów system nie potrafi rozwiązać. Ponadto przeanalizowano kwestię gospodarki rynkowej i demokracji w Polsce na podstawie konkretnych przepisów konstytucyjnych i wydawanych orzeczeń sądowych, odnosząc się także do obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article overviews the functioning of market economies within the stractures of democratic states with regard to the key principles underpinning free market mechanisms. The issue of state intervention into various economy sectors, driven to a large extent by social expectations, is addressed. The paper also attempts to assess the effectiveness of democracy and indicate problems that it is unable to resolve. Finally, it describes the implementations of market economy and democracy that are in place in Poland, looking through the lens of specific constitutional provisions and judicial decisions as well as of other relevant legislation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.,Makroekonomia, PWE, Warszawa 1998.
 • Davies N., Europa, Znak, Kraków 1998.
 • Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Freeman M., Prawa człowieka, tłum. M. Fronia, Sic!, Warszawa 2007.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 1997.
 • Górniok O., Problemy penalizacji w sferze działalności gospodarczej w okresie transformacji systemowej, w: Problemy prawa karnego, red. K. Marszał, Wyd. UŚ, Katowice 1997.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • http://biznes.newsweek.pl/1-procent-superbogaczy-bedzie-mialo-wiecej-niz-reszta-swiata,artykuly,355 428,1.html [30.12.2015].
 • Janik C., Ludzkość jako suweren, w: Demokracja w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, Dom Wydawniczy tCHu, Warszawa 2009.
 • Korszun M., Polityka fiskalna państwa wobec oczekiwań społecznych, "Chorzowskie Studia Polityczne" 2011, nr 4.
 • Korszun M., Problematyka aktów prawotwórczych administracji w systemie prawa. Uwagi de lege ferenda dla prawodawcy podatkowego, w: Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, red. M. Stahl, Z. Duniewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Orzeczenie TK z 11 lutego 1992 r., sygn. akt K 14/91.
 • Osiatyński W., Prawa człowieka - uniwersalizm i różnorodność, "Państwo i Prawo" 2013, nr 11.
 • Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011.
 • Perlo V, Imperium wielkiego kapitału finansowego, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
 • Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Romanowski M., Czy banki powinny być nieśmiertelne, "Monitor Prawa Handlowego" 2012, nr 1.
 • Rutkowski J., Ekonomia polityczna kapitalizmu, PWE, Warszawa 1987.
 • Simmel G., Socjologia, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • Tarchalski K., Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy, WNT, Warszawa 2013.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE, C 2012, Nr 326.
 • Uchwała SN z dnia 6 grudnia 1991 r., sygn. akt III CZP 117/91.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.
 • Wronkowska S., Kilka uwag o "prawodawcy negatywnym", "Państwo i Prawo" 2008, nr 10.
 • Wyrok ETS z dnia 14 marca 2000 r., sprawa C-54/99.
 • Wyrok ETS z dnia 24 października 2001 r., sprawa C-36/02.
 • Wyrok NSA z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 2376/13.
 • Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt II GSK 1646/11.
 • Wyrok NSA z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 1920/12.
 • Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt III CSK 198/12.
 • Wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. akt II PK 313/08.
 • Wyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. akt III ARN 2/94.
 • Wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02.
 • Wyrok TK z 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 10/97.
 • Wyrok TK z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 26/09.
 • Wyrok TK z dnia 6 grudnia 2006 r., sygn. akt SK 25/05.
 • Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt K 8/09.
 • Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., sygn. akt K 17/00.
 • Wyrok TK z dnia 31 lipca 2015 r., sygn. akt K 41/12.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2015 r., sprawa C-15/14 P.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 113/13.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt II SA/Gd 301/06.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt III SA/Łd 872/13.
 • Zajadło J., Sędzia konstytucyjny a demokratyczna legitymacja kontroli konstytucyjności prawa, w: Demokracja wXXI wieku, red. M. Szyszkowska, Dom Wydawniczy tCHu, Warszawa 2009.
 • Zawiślińska I., Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436052

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.