PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 200--213
Tytuł artykułu

Analiza wybranych metod w procesie badawczym

Warianty tytułu
The Analysis of the Selected Methods in the Research Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę wybranych ilościowych metod w procesie badawczym. Podkreślono znaczenie analizy ilościowej przedsiębiorstwa, która wymaga zebrania dużej ilości danych, ich analizy i interpretacji. Scharakteryzowano wybrane metody badawcze: SPACE (Strategic Position and Action Evaluation), metody sieciowe oraz metodę Delficką. (abstrakt oryginalny)
EN
The article gives an analysis of the quantitative research process methods selected. Underlines the importance of quantitative analysis which requires to collect large amounts of data, their analysis and interpretation. The presented methods are: SPACE (Strategic Position and Action Evaluation), network methods and Delphi method. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
200--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2008). Fourth Edition. PMI, USA.
 • 2. Adam, E. E. i Ebert, R. J. (2009). Productions and operations Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • 3. Bałuk, J. i Lenard W. (1999). Organizacja procesów produkcyjnych - materiały pomocnicze do ćwiczeń. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej.
 • 4. Bielecka, A. (2005). Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka. Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 • 5. Brandenburg, H. (2002). Zarządzanie projektami. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • 6. Bujak, A. i Puszko, K. (2012). Narzędzia doskonalenia jakości w budownictwie. W: S. Forlicz (red.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Warszawa: CEDEWU.
 • 7. Denzin, N. (2009). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Transaction Publishers.
 • 8. Fischer, R. G. (1978). The Delphi Method: A Description, Review, and Criticism. Journal of Academic Librarianship, 4 (2).
 • 9. Hejduk, Z. (2000). Ogólna metodologia nauk. Lublin.
 • 10. Kamiński, A. (1974). Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: R. Wroczyński, T. Plich, Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław: Ossolineum PAN.
 • 11. Kirk, J., Miller, M. (1996). Reliability and Validity in Qualitative Research. London: Sage.
 • 12. Kotarbiński, T. (1957). O pojęciu metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 13. Kowalewska, A. (red.) (2009). Raport końcowy, badanie firm rodzinnych. Warszawa.
 • 14. Krawczyk, S. (2001). Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa). Tom I. Warszawa: C.H. Beck.
 • 15. Krupski, R., Niemczyk, J. i Stańczak-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 16. Linstone, H. A., Turoff, M. (2002). Introduction. W: Linstone H. A., Turoff M. (red.), The Delphi Method. Techniques and Applications, Murray Turoff and Harold A. Linstone.
 • 17. Matejun, M. (2012). Metoda delficka w naukach o zarządzaniu. W: Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 18. Moszkowicz, M. (2000). Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 19. Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 20. Nowak, S. (2008). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 21. Peciakowski, E. (2008). Narzędzia jakości. Problemy Jakości, marzec.
 • 22. Pieter, J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa.
 • 23. Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu (2011). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • 24. Pszczółkowski, T. (1988). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław.
 • 25. Research Methods in Family Therapy (2005). New York: The Guilford Press.
 • 26. Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 27. Stańczyk, S. (2011). Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. W: Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • 28. Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. Science, Vol. 103, No. 2684.
 • 29. Stone Fish, L., Busby, D. M. (2005). The Delphi Method. W: Sprenkle, D. H., Piercy F. P. (red.), Research Methods in Family Therapy. New York: The Guilford Press.
 • 30. Such, J. (1969). Wstęp do metodologii ogólnej nauk. Poznań.
 • 31. Sudoł, S. (2007). Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • 32. Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 33. Sułkowski, Ł. (2011). Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. W: Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • 34. Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wyd. Śląsk.
 • 35. Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kucharski A.: Ilościowa analiza sieci czynności, materiały do ćwiczeń, wersja elektroniczna: http://aqcharski.w.interia.pl/pliki/sieci_czynnosci/ilosc_siec_czynnosci_wyk_razem.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436054

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.