PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 1 | 53--59
Tytuł artykułu

Key processes shaping the current role and operation of higher education institutions in society

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The concurrent processes of globalisation, computerisation, and integration shape and constantly modify developmental factors and generate multidirectional social changes. Among social life fields, one of them has been particularly sensitive to the impact of those processes and has remained in clear feedback relationship with them is education, including university-level education. This article aims to present some reflections on the key processes which influence the environment of higher education institutions' activity and on what their impact specifically is. The factors taken into account include: the transformation of the political and economic system, integration with the European higher education area, the market shift of education, evolving social demands towards higher education institutions and society's attitude towards work. As knowledge has become an asset largely affecting the quality of life of people and society, universities have changed their focus from searching for and exploring truth, good and beauty in the world towards becoming innovation centres, transferring knowledge as offering their educational services. In this article, those trends have been exemplified in relation to geography degree programmes, and shown through an evolution of the model of the university. Based on a review of the literature, it seems that the processes discussed also concern geography degree programmes, and the future operation of these programmes closely depends on whether they can maintain their care for high quality education coupled with genuine efforts to ensure the smooth transition of graduates into the labour market.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
53--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pedagogical University of Cracow, Poland
Bibliografia
 • Banaszak B. 2012. Zatrudnialność absolwentów w procesie bolońskim. Forum Akademickie, 9: 23-25.
 • Chmielecka E. 2003. Rola uniwersytetu w społeczeństwie wiedzy. Uwagi na marginesie dokumentów Unii Europejskiej. [in:] Osiński J. (ed.) Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności. SGH, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Dach Z. 2008. Przemiany współczesnych rynków pracy. Zesz. Nauk.. Polskie Tow. Ekon., 6: 249-263.
 • Delors J. 1998. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku. SOP, Wyd. UNESCO, Warszawa.
 • Denek K. 2013. Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. Edukacja Humanistyczna, 1(28): 7-21.
 • Doucouliagos Ch., Abbott M. 2007. Competition and Efficiency: Overseas students and technical efficiency in Australian and New Zealand universities. School Working Paper - Economic Series, 9, Faculty of Business and Law, 1-36.
 • Drapińska A. 2011. Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. PWN, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (ed.) 2008. Polityka społeczna. PWN, Warszawa.
 • Gęsicki J. 2013. Dokąd zmierza świat nauki i edukacji? [in:] Plewka Cz. (ed.) Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Szczecin-Koszalin: 43-48.
 • Giddens A., Sutton, P.W. 2012. Socjologia. Wydanie nowe. PWN, Warszawa.
 • Hemsley-Brown J.V., Oplatka I. 2006. Universities in a competitive global marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing. Int. J. Public Sector Manage.,19(4): 316-338.
 • Jałowiecki B. 1998. Rola uniwersytetu w rozwoju regionalnym. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4(138): 552.
 • Kurzynowski A. (ed.) 2001. Polityka społeczna. Wyd. SGH, Warszawa.
 • Leja K. 2008. Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. [in:] Leja K. (ed.) Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk: 53-72.
 • Lisowski A. 2008. Geografia społeczna. [in:] Jackowski A., Liszewski S., Rychling A. (eds.) Historia geografii polskiej. PWN, Warszawa: 195-205.
 • Lisowski A. 2012. O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Prz. Geogr., 84(2): 171-198.
 • Łysik K. 2011. Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3(21).
 • Makulska D. 2012. Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. [in:] Stacewicz J. (ed.) Pomiędzy polityką stabilizacyjną a polityką rozwoju. Prace i Mat. Inst. Rozwoju Gospodarczego SGH, 88,: 169-194.
 • Marginson S. 2004. Competition and markets in higher education: a "glonocal" analysis. Policy Futures in Education, 2(2): 175-244.
 • Marginson S. 2006. Dynamics of national and global competition in higher education. Higher Education, 52: 1-39.
 • Mazurkiewicz G. (ed.) 2012. Jakość edukacji. Różne perspektywy. Wyd. UJ, Kraków.
 • Musiał G. 2011. Społeczne uwarunkowania procesu kształcenia XXI wieku. [in:] Jędralska K., Bernais J. (eds.) 2011. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, Wyd. Uniw. Ekon. w Katowicach, Katowice: 112-131.
 • Niezgoda M. (ed.) 2011. Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Wyd. UJ, Kraków.
 • Piróg D. 2014. Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Prace Komisji Geogr. Przemysłu PTG, 28: 117-130.
 • Piróg D. 2015. Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja. Prace Monogr., 715. Wyd. Uniw. Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.
 • Plewka Cz. 2013. Refleksje nad potrzebą powiązania rynku pracy z nauką i edukacją. [in:] Plewka Cz. (ed.) Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Szczecin-Koszalin: 73-96.
 • Rembowska K. 2013. Integracja i dezintegracja społeczno-przestrzenna. Współczesny wymiar problemu. [in:] Wójcik M. (ed.) Studia regionalne. Społeczeństwo - region - miejsce. Wyd. UŁ, Łódź: 59-69.
 • Romero L., del Rey E. 2004. Competition Between Public And Private Universities: Quality, Prices And Exams. Economics Working Papers, 046423, Univ. Carlos III, Departamento de Economía.
 • Sadowski Z. 2005. Transformacja i rozwój. Wybór prac. Wyd. Polskiego Tow. Ekon., Warszawa.
 • Sala S. 2008. Wpływ procesów globalizacji na czas i miejsce pracy. [in:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.) Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Wyd. WSG, Bydgoszcz: 155-164.
 • Siwiński W. 2013. Nowa misja uniwersytetów: zdolność konkurowania. [in:] Woźnicki J. (ed.) Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Inst. Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich, Warszawa: 127-132.
 • Suliborski A., Wójcik M. 2011. Rola i miejsce edukacji geograficznej we współczesnym świecie. [in:] Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (eds.) Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. WSG w Bydgoszczy: 79-92.
 • Sztompka P. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków.
 • Tracz M., Hibszer A. 2013. Geography studies in Poland after 1989 - selected issues. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, 17 (3): 19-25.
 • Trzcionkowski L. 2014. Zanim narodził się uniwersytet. Niezbędnik Inteligenta, 4: 6-10.
 • Ustawa (Ustawa, 2005) z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami.
 • Wołk Z. 2013. Zbieżność przygotowania do życia i do pracy w warunkach płynnej rzeczywistości. [in:] Plewka Cz. (ed.) Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie, Szczecin-Koszalin: 55-64.
 • Woźnicki J. 2008. Inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój sektora wiedzy w Polsce. Nauka, 1: 151-165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.