PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 Demokracja i kapitalizm - nierozłączna para czy fałszywi przyjaciele? = Democracy and Capitalist Economy - Tightly or Loosely Coupled? | 141--155
Tytuł artykułu

Uwarunkowania historyczne welfare state : między kapitalizmem a socjalizmem?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Historical Background of the Welfare State : between Capitalism and Socialism?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest spojrzenie na historyczny kontekst kształtowania instytucji welfare state (ze szczególnym uwzględnieniem reform Bismarcka oraz tzw. planu Beveridge'a) z perspektywy dynamicznie rozwijającego się kapitalizmu oraz kształtującej się wówczas socjalistycznej alternatywy. Aspekt ten jest także istotny we współczesnych dyskusjach na temat państwa opiekuńczego, choć socjalistyczny wariant utożsamiany jest ze skalą oddziaływania państwa na politykę społeczną i instytucje społeczno-gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The article primarily aims to look at the historical context, including the booming capitalism and the emerging socialist alternative, in which were developed the institutions of the welfare state (with a special emphasis on Bismarck's reforms and the so-called Beveridge Plan). Some of the aspects brought up in the paper continue to be relevant to the present-day debate on the welfare state, although the socialist variant is associated with the degree of the state's influence on social policy and socio-economic institutions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Alcock C., Payne S., Sullivan M., Introducing SocialPolicy, Prentice Hall, Harlow 2000.
 • Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2002.
 • Baranowski M., Ruchy społeczne a instytucje welfare state. Komodyfikacja czy dekomodyfikacja kwestii społecznych?, w: O kulturze protestu jako rdzeniu tradycji europejskiej, red. P Żuk, Książka i Prasa, Warszawa 2015.
 • Baranowski M., Towards the Welfare State Sociology, "Kultura i Edukacja" 2013, nr 6(99).
 • Baranowski M., Wokół welfare economics Oskara Langego, "Nowa Krytyka" 2015, nr 34.
 • Before Beveridge: Welfare Before the Welfare State, red. D. Gladstone, IEA Health & Welfare Unit, London 1999.
 • Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, tłum. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 • Bloch J., Plan Beveridge'a w zarysie porównawczym, Nowa Polska, Londyn 1943.
 • Brooks C., Manza J., Why Welfare State Persist. The Importance of Public Opinion in Democracies, University of Chicago Press, Chicago 2007.
 • Chen S., State Socialism and the Welfare State: Critique of Two Conventional Paradigms, "International Journal of Social Welfare" 2002, nr 11(3).
 • Dawson W.H., Bismarck and State Socialism. An Exposition of the social and Economic Legislation of Germany Since 1870, Swan Sonnenschein, London 1891, www.thedailybeU.com/printview/params/id/35037/printview/ [25.05.2014].
 • Ebeling R.M., Marching to Bismarck's Drummer: The Origins of the Modern Welfare State, "The Freeman" 2007, nr 57(1).
 • Engels F., Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, tłum. K.W. Frieske, Difin, Warszawa 2010.
 • Garland D., The Welfare State. A Very ShortIntroduction, Oxford University Press, Oxford 2016.
 • Geisen T., Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie, w: Państwo socjalne w Europie. Historia - rozwój - perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, WN UMK, Toruń 2008.
 • Hill M., The Welfare State in Britain. A Political History since 1945, Edward Elgar Publishing, Aldershot 1993.
 • Justyńska I., Justyński J., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Kaufmann F.-X., Variations of the Welfare State. Great Britain, Sweden, France and Germany between Capitalism and Socialism, Springer, Berlin - Heidelberg 2013.
 • Kochan J., Socjalizm, Scholar, Warszawa 2013.
 • Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 • Kowalik T., Przedmowa, w: O. Lange, Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, WN PWN, Warszawa 1990.
 • Larson S.R., The Socialist Roots of the Welfare State, https://libertybullhorn.files.wordpress.com/2012/02/the-socialist-roots-of-the-welfare-state.pdf [5.10.2015].
 • Little A., Post-Industrial Socialism. Towards a New Politics of Welfare, Routledge, London - New York 1998.
 • Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, w: Dzieła wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 • Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 • Martin K., Socialism and the Welfare State. Second in the series of Fabian Autumn Lectures 1951, Fabian Publications, London 1952.
 • Orloff A.S., Social Provision and Regulation: Theories of States, Social Policies and Modernity, www.ipr.northwestern.edu/publications/docs/workingpapers/2004/IPR-WP-04-07.pdf [5.08. 2015].
 • Palmer T.G., Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, tłum. K. Zuber, J. Marciniak, Fijorr Publishing, Warszawa 2014.
 • Piketty T., Ekonomia nierówności, tłum. A. Bilik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • Piketty T., Kapitał wXXI wieku, tłum. A. Bilik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum. M. Zawadzka, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Sassoon D., One Hundred Years of Socialism: the West European Left in the Twentieth Century, Fontana, London 1997.
 • Saville J., The Welfare State: An HistoricalApproach, "The New Reasoner" 1957-1958, nr 3.
 • Scharf T., Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do trzeciej drogi, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, WN UMK, Toruń 2008.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, tłum. M. Rusiński, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Tarnowska A., Stolleis M., Origins of the Welfare State: SocialPolicy in Germany to 1945, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2013, nr 1(1).
 • Therborn G., Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, tłum. P. Tomanek, WN PWN, Warszawa 2015.
 • Wacquant L., Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu "Praktyka Teoretyczna" 2012, nr 5, www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/12. Wacquant.pdf [5.10.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.