PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 114 | 19--32
Tytuł artykułu

Marnotrawstwo żywności w kontekście racjonalnego gospodarowania nią w gospodarstwach domowych polskich i szwedzkich studentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wasting of Food and Rational Food Management in the Households of Polish and Swedish Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ograniczenie marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu jej dostaw to jedno z kluczowych wyzwań dalszego rozwoju świata. W państwach wysoko rozwiniętych największe marnotrawstwo występuje w końcowych fazach tego łańcucha, głównie w sferze konsumpcji. Na tym tle celem pracy było porównanie różnych aspektów marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych wybranych grup konsumentów, tj. studentów uniwersytetu przyrodniczego z Polski i ze Szwecji. Własne badania ankietowe przeprowadzono w latach 2014 i 2015 na próbie 234 konsumentów: 132 polskich i 102 szwedzkich. Polscy studenci w większym odsetku niż szwedzcy deklarowali zachowania świadczące lub prowadzące do nieracjonalnego gospodarowania żywnością. Istotnie więcej przyznało się do marnotrawienia żywności. Badani ze Szwecji zachowywali się bardziej racjonalnie w kwestii wykorzystywania nadwyżek żywności oraz w mniejszym odsetku wskazywali na większość przyczyn marnotrawstwa żywności. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność nagłaśniania zagadnień problemu marnotrawstwa żywności, zwłaszcza podejmowania działań służących jego ograniczaniu w procesach konsumpcji realizowanych w gospodarstwach domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Reducing food waste in the entire food supply chain is one of the key challenges to further development of the world. In developed countries the highest food wastage is observed in the final stages of the chain, mainly at the consumption stage. The aim of this study was to compare different aspects of food wastage in households of selected consumer groups i.e. students of life sciences universities in Poland and Sweden. Own questionnaire studies were conducted in the years 2014 and 2015 on a sample of 234 consumers: 132 Polish and 102 Swedish ones. Polish students more often declared behaviours proving or leading to irrational management of food. Respondents from Sweden behaved more rationally when it comes to using food surpluses and less often declared the majority of the causes of food wastage. The results indicate the necessity to publicize the issue of food waste, especially undertaking actions aiming at its reduction in the consumption processes in the households. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • AFSCA, 2013: Circulaire relative aux dispositions applicables aux banquesalimentaires et associations caritatives. Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Ref. PCCB/S3/1092228, date 02/08/2013, Bruxelles, Belgique,http://www.afsca.be/denreesalimentaires/ circulaires/_documents/2013_08_02_BAetAC_FR.pdf, dostęp: 15.12.2015.
 • BAGHERZADEH M., INAMURA M., JEONG H., 2014: Food Waste Along the Food Chain. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 71, OECD Publishing.
 • DĄBROWSKA A., JANOŚ-KRESŁO M., 2013: Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel Wewnętrzny, 4 (345), s. 14-25.
 • DĄBROWSKA A., OZIMEK I., 2014: Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce - wybrane aspekty. Handel Wewnętrzny 4 (351), s. 55-69.
 • European Commission DG ENV - Directorate C, 2011: Preparatory study on food waste across EU 27. October 2010. Technical Report - 2010 - 054. European Communities, Brussels. Prepared by Project Team: Bio Intelligence Service, Umweltbundesamt, AEA.
 • European Commission, 2012: Europeans' Attitudes Towards Food Security, Food Quality and the Countryside. Report. Special Eurobarometer 389, http://ec.europa.eu/public_ opinion/archives/ebs/ebs_389_en.pdf, dostęp: 14.11.2015).
 • European Commission, 2015: Flash Eurobarometer 425 - September 2015 "Food waste and date marking" Report, European Union, Brussels.
 • FAO, 2011: Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. FAO, Rome.
 • FAO, 2013: Food wastage footprint. Impact on natural resources. Summary Report. FAO, Rome.
 • FAO, IFAD, WFP, 2014: The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition. FAO, Rome.
 • FoodDrinkEurope, 2014: Preventing food wastage in the food and drink sector. Europe's food and drink manufacturers take action to prevent food wastage, FoodDrinkEurope, Brussels.
 • FPBŻ, 2012: Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Marnowanie żywności w Polsce i Europie. FPBŻ, Warszawa.
 • FPBŻ, 2013: Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. FPBŻ, Warszawa.
 • FPBŻ, 2015: Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Nie marnuj jedzenia. FPBŻ, Warszawa.
 • MARKAKIS L., 2014: Food labels, consumers blamed for waste. Euranet Plus News Agency. http://euranetplus-inside.eu/food-labels-and-consumers-blamed-for-waste/ dostęp: 01.11.2015.
 • ONZ, 2015: Sustainable Development Goals. https://sustainabledevelopment.un.org/topics, dostęp: 01.11.2015.
 • PARIZEAU K., MASSOW M., MARTIN R., 2015: Household-level dynamics of food waste production and related beliefs, attitudes, and behaviours in Guelph, Ontario. Waste Management 35, s. 207-217.
 • REJMAN K., WROŃSKA J., 2014: Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych w kontekście rozwoju sfery konsumpcji. [w:] N. Drejerska (red.): Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, s. 97-110.
 • Van BOXSTAEL S., DEVLIEGHERE F., BERKVENS D., VERMEULEN A., & UYTTENDAELE M., 2014: Understanding and attitude regarding the shelf life labels and dates on prepacked food products by Belgian consumers. Food Control 37 (0), 85-92.
 • WRAP, 2010: Final report - Waste arisings in the supply of food and drink to households in the UK. WRAP, Banbury.
 • WRAP, 2011: New estimates for household food and drink waste in the UK. WRAP, Banbury
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436210

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.