PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 3, cz. 3 Logistyka w XXI wieku - wybrane zagadnienia | 139--157
Tytuł artykułu

Klastry logistyczne - koncepcja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistic Clusters - Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia istotę klastra logistycznego, bariery ograniczające ten klaster, oraz funkcjonowanie klastrów logistycznych w Polsce. Studium literatury tematu dowodzi, że problem klastra logistycznego nie został jeszcze wystarczająco zbadany. To uzasadnia ważność, aktualność i celowość wybranego tematu. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Co to jest klaster logistyczny? Co to są sieci logistyczne? Jakie czynniki odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu klastra logistycznego?
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji klastra logistycznego. Celami cząstkowymi artykułu są: określenie istoty klastra logistycznego, określenie sieci logistyczne, podjęcie próby sprecyzowania istotnych z punktu widzenia klastrów ograniczeń mających wpływ na funkcjonowanie klastrów logistycznych. Złożone, poznawcze, teoretyczne aspekty, a także rozwiązania praktyczne oraz realizacja głównego celu postawionego przez autorkę artykułu przyczyniły się do uwzględnienia w artykule metod badawczych takich jak: metody obserwacji, studium literatury z tematu badań jako podstawowe źródło materiałów wtórnych. (fragment tekstu)
EN
The article is showing nature of the logistic cluster, barriers limiting this cluster, and functioning of logistic clusters in Poland. Introducing to the concept the logistic cluster is a main purpose of the article. They are fragmentary cells of the article: determining nature of the logistic cluster, determining the network logistic, making an attempt to specify essential from a point of view of clusters of restrictions affecting functioning of logistic clusters. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bergmansson E.M. Johansson B. , Stought R. (eds) (2005), Industrial clusters an inter - film network, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Bisso R. (2003), Cluster and Development Strateges: Reflections for a developing country's SME Policy, Bologna and Buenos Aires.
 • Chyba Z. (2008), Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off , Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3.
 • Dobrzyńska E. (2011), Europejskie klastry logistyczne, Economy and Management - 4.
 • Elsner W. (2010), Regional and service clusters and networks. Two approaches to empirical identification and development: the case of logistics in the German port city-states Hamburg and Bremen, International Review of Applied Economics 24 (1).
 • Kaźmierski J. (2009), Logistyka a rozwój regionu, Rozprawy habilitacyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klastry w Polsce Katalog, (2012) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.pi.gov.pl.
 • Knop L. (2013), Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Koszarek M. (red.) (2011), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Kowalski A.M. (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kozłowski R. (2007), Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim związane z infrastrukturą makrologistyczną, (w:) Lachiewicz S., Staniec I. (red.), Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Monografie, Media Press, Łódź.
 • Krucek M, Żebrucki Z. (2014), Koncepcja klastrów logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 70.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Koncepcja klastra, http://www.mg.gov.pl.
 • Oziębło M. (2015), Rola klastrów w innowacyjności uczestniczących w nich przedsiębiorstw, (w:) Modzelewski E, Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa 2, Warszawa.
 • Plawgo B., Klimczuk M., Citkowski M. (2010), Klastry jako potencjał rozwoju województwa podlaskiego, Raport, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Raport Końcowy (2012), Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligencji specjalizacji regionu przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu Budowa systemu monitoringu i podstawi wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza podstaw ewaluacji, Warszawa, http://www.msodi.mazovia.pl.
 • Runiewicz-Wardyn M. (2011), Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, Master of Business Administration 4 (114), Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Sawa Logistics Sp.zo.o., http://www.sawalogistics.pl.
 • Sosnowska A., S. Łobejko (2008), Zrównoważony rozwój jako cel strategiczny przedsiębiorstw w regionalnych układach sieciowych typu klastrowego, Difin, Warszawa.
 • Staszewska J., J.Barglik (2010), Rozważania nad koncepcją klastra jako narzędzia poprawy sprawności procesu logistycznego, Logistyka 4.
 • Stępnicka N. (2010), Łódzki klaster logistyczny jako przykład działalności sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae Rok 14, (Nr specjalny), Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/160_a27_stepnicka.pdf
 • Towarowy Transport Drogowy Kossakowski Henryk, http://www.ttd-transport.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.