PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 320--336
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności przedsiębiorstw usługowych - analiza dynamiczna

Warianty tytułu
Financial Security Aspects of Going Concern in Service Companies - a Dynamic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania artykułu jest pomiar i ocena upadłości oraz stopnia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw usługowych w Polsce, z uwypukleniem okresu ostatniego kryzysu gospodarczego (lata 2007-2014). W warstwie teorio-poznawczej uwaga koncentrowana jest na problematyce kryzysu przedsiębiorstwa, przyczynach wystąpienia oraz na identyfikacji i kwantyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej. Celem dociekań w warstwie empirycznej jest dokonanie pomiaru stopnia bezpieczeństwa przedsiębiorstw usługowych, kierunków i dynamiki zmian, wraz z ustaleniem występujących współzależności z procesami upadłości. Określono cechy mezostruktury usługowej pod względem jej trwałości i częstości przemieszczeń obiektów (działów PKD). Dokonano ponadto klasyfikacji obiektów mezostruktury usługowej z wykorzystaniem dwóch podejść - względem pozycji rangowej i jej zmienności oraz kryterium zrelatywizowanej wartości stopnia bezpieczeństwa finansowego i liczby pracujących (miara syntetycznej oceny). Efektem dociekań jest weryfikacja postawionych siedmiu hipotez badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the measurement and assessment of business failures and the degree of financial security in service companies in Poland, with special attention given to the last economic crisis in 2007-2014. In its theoretical and cognitive dimension, emphasis is laid on corporate crises and their causes as well as the identification and quantification of the symptoms of deteriorating financial conditions. In its empirical dimension, the paper aims to measure the degree of financial security of Polish service companies as well as the trends and dynamics of changes and their relations with the cases of business failure. The author presents the characteristics of service mezzo structures from the perspective of their stability and the frequency of the movement of objects (the Polish Classification of Economic Activities). Also, he classifies the objects of service mezzo structures from two perspectives - in relation to their ranging positions and their changeability, and from the point of view of the criterion of the relativised degree of financial security and the number of employees (a measure of synthetic assessment). The presented analysis aims to verify seven research hypotheses. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
320--336
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Altman, E.I. (1983). Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy. New York: John Wiley & Son Press.
 • 2. Altman, E.I. (1993). Corporate Financial Distress and Bankruptcy. A Complete Guide to Predicting & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. New York: John Wiley & Sons Press.
 • 3. Altman, E.I., Narayanan P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 6, 45.
 • 4. Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE Press.
 • 5. Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
 • 6. Cabała, P. (2008). Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • 7. Crocford, G.N. (1982). The Bibliography and History of Risk management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 73-76.
 • 8. Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania, Kraków: Akademia Ekonomiczna Press.
 • 9. Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 7/8, 37-46.
 • 10. Kaczmarek, J. (2012a). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136-149.
 • 11. Kaczmarek, J. (2012b). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność. Warszawa: Difin Press.
 • 12. Kaczmarek, J. (2014). Measurement of Creating Corporate Value for Shareholders - Development of Measurements and Improvement of Management Competence and Skills. Polish Journal of Management Studies, 9, 72-83.
 • 13. Kaplan, R., Norton, D. (2011). Strategiczna Karta Wyników, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 14. Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London-New York: McGraw-Hill.
 • 15. Lam, J. (1985). Ten Predictions for Risk Management. The RMA Journal, 5, 84-85.
 • 16. Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie. (S. Morawska, ed.). Warszawa: SGH Press, 14.
 • 17. Obłój, K. (1987). Kryzysy organizacyjne. Przegląd Organizacji, 1, 14.
 • 18. Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 26/2, 184-197.
 • 19. Pociecha, J. (2010). Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 54-61. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • 20. Pociecha, J. (2012). Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk, 60-74. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • 21. Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 29/1, 33-51.
 • 22. Schwartz, A. (2005). A Normative Theory of Business Bankruptcy, Virginia Law Review, 91, 1200-1206.
 • 23. Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: WIG-Press.
 • 24. Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis, Journal of Business Administration, 9, 46-48.
 • 25. Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art, Journal of Accounting Literature, 2, 1-33.
 • http://www.coface.pl (10.02.2016).
 • http://www.imsig.pl (8.02.2016).
 • http://www.pontinfo.com.pl (8.02.2016).
 • http://stat.gov.pl/publikacje (8.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436266

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.