PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 352--369
Tytuł artykułu

Zjawisko defraudacji w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko dokumentom

Warianty tytułu
The Phenomenon of Fraud in Organizations with Particular Emphasis on Crimes Against Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Defraudacje są negatywnym zjawiskiem, które niestety coraz częściej wpisane jest w codzienne funkcjonowanie organizacji. Jak widać na podstawie przeprowadzonych badań, także nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentacji zdarzają się w niemal każdej działalności bez względu na to czy jest to sektor publiczny czy prywatny, zaś audyt wewnętrzy jest tym narzędziem, które według badań istotnie wpływa na ograniczenie defraudacji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż w 2/3 przypadków wśród badanych respondentów mieli oni do czynienia (spotkali się w swojej praktyce zawodowej) z nieprawidłowościami w postaci nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Respondenci wskazywali, że do skutecznych środków do walki z defraudacjami w organizacjach należy audyt wewnętrzny oraz precyzyjnie opisany system kontroli wewnętrznej (procedury). Kolejnym skutecznym środkiem do wali z defraudacjami zaliczono możliwość zgłaszania sygnałów (nieprawidłowości) przez pracowników oraz korzystanie z zewnętrznej firmy (zewnętrzny, niezależny transparenty podmiot) do której pracownicy mogą zgłaszać podejrzenia defraudacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Fraud is a negative phenomenon that, unfortunately, more and more often is inscribed in the daily functioning of the organization. As you can see on the basis of studies conducted, the irregularities in the preparation of dossiers occur in almost any business, regardless of whether it is public or private sector, and the internal audit is the tool that the research has a significant impact on reducing fraud. As is clear from the research, as many as 2/3 of cases among survey respondents, they had to deal with (they met in his practice) with irregularities in the form of unreliable bookkeeping. Respondents indicated that the effective measures for combating fraud organizations should be internal audit and accurately described the system of internal control (procedures). Another effective means to collapses of embezzlements included the possibility of reporting signals (irregularities) by employees and use with an outside company (external, independent banners entity) to which employees can report suspected fraud. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
352--369
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • 1. Iyer, N., Samociuk, M. (2007). Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: Wdawnictwo Naukowe PWN.
 • 2. Komentarz do art. 303,Górniok (w:) Górniok i in., t. 2, s. 472 (Marek, Komentarz, s. 653; Zawłocki (w:) Wąsek II, s. 1337; por. też Czajka, Przestępstwa..., s. 210; Wróbel (w:) Zoll III, s. 756-757).
 • 3. Pawela, S. (1988). Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Warszawa.
 • 4. Skorupka, J. (2005). Prawo Karne Gospodarcze. Lexis Nexis.
 • 5. Zawłocki, R. (2007). Prawo karne gospodarcze. C.H. Beck.
 • 6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694).
 • 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • 8. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).
 • 9. Huther, J., Shah, A. (2000). Anti-corruption Polices and Programs: a Framework for Evaluation, Policy Research Working Paper 2501. The World Bank, Operations Evaluation Department, Country Evaluation and Regional Relations Division, December 2000.
 • 10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 II AKa 70/14.
 • 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 IX 2001 r., II Aka 162/01, Orz. Prok. Apel. 2001, nr 17.
 • 12. Uzasadnienie faktyczne postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 luty 2009 V KK 330/08.
 • 13. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/6062,Przestepczosc-gospodarcza-stanowisko-Biura-Sluzby-Kryminalnej KGP.html (20.03.2016).
 • 14. http://prawo-karne.wyklady.org/wyklad/883_ogolna-charakterystyka-przestepczosci-gospodarczej.html (21.03.2016).
 • 15. www.siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/Legal_Corruption.pdf>, październik 2010, D. Kaufmann, P. C. Vicente, Legal Corruption, Washington 2005, (21.03.2016).
 • 16. http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/Polish_GuidetoUsingISAs_Glossary.pdf (20.03.2016).
 • 17. http://sjp.pl/defraudacja (18.03.2016).
 • 18. http://synonim.net/synonim/defraudacja (18.03.2016).
 • 19. http://www.finanse.egospodarka.pl/39627,Defraudacja-nie-bagatelizuj-problemu,1,48,1.html (18.03.2016).
 • 20. International Federation of Accountants, Słowniczek Terminów Rewizji Finansowej http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/Polish_GuidetoUsingISAs_Glossary.pdf (20.03.2016).
 • 21. International Standard On Auditing 240, www.ifac.org (20.03.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.