PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 13 (2) Refleksje społeczno-gospodarcze | 39--51
Tytuł artykułu

Zmiany w organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Stablishment of the Sanitary Inspection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), jest instytucją, która w zakresie posiadanych kompetencji realizuje zadania w dziedzinie szeroko pojętego zdrowia publicznego. W przeprowadzonym procesie restrukturyzacji w latach 2002-2004 implementowała wymagania zasadnicze wynikające z dyrektyw UE. W sekwencji Główny Inspektorat Sanitarny i sieć podległych merytorycznie stacji posiada Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001. Warto uwypuklić, że strategia PIS oparta o aktywne pobudzanie - budowanie społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa wiedzy leży w ustawowych kompetencjach sanepidu. Nowe przyporządkowanie PIS na poziom odpowiednio wojewódzki i powiatowy, czyli organów samorządowych, tworzy nowe możliwości. Rozwój skutecznego partnerstwa powinien być kamieniem węgielnym reakcji wszystkich stron realizujących zadania z obszaru zdrowia publicznego na rozwiązanie kwestii implikujących problemy zdrowotne. (abstrakt oryginalny)
EN
The State - Sanitary (PIS) Inspection is an institution which within the range possessed competences realizes assignments in the domain of the widely comprehended public health. In carried out process of the restructuring in years 2002-2004 implemented fundamental requirements resulting from directives EU. In the sequence the Main Sanitary Inspectorate and the network subject essentially the station possesses the Certificate of the System of the Quality compatible with the norm PN-EN ISO 9001:2001. It is proper to bring into relief that the strategy PIS based on the active stimulation - building of the information society, the society of the knowledge lies in statutory competences Sanitary - Epidemiological Station. The reallocation PIS on the level properly provincial and of district, that is municipal organs, creates new possibilities. The development of the effective partnership should be a foundation stone of the reaction of all sides realizing of the assignment from the area of the public health on solution of matters implying wholesome problems. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Aniszewska G., Zarządzanie transkulturowe a restrukturyzacja, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, A.E., Kraków 2000.
 • [2] Borowiecki R., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, op. cit.
 • [3] Copeland T., Weston I.F., Financjal Theoryorporate and Corporate Policy, Addison - Weselej Publishing Company, New York 1992.
 • [4] Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN Warszawa 1999.
 • [5] Domański S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • [6] Krupski R., Zarządzanie strategiczne podstawie problemy, WWSZiP, Wałbrzych 2008.
 • [7] Perechuda K., Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą, [w:] Współczesne zarządzanie, Nr 2/2006, s.10.
 • [8] Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • [9] www://kronika.sejm.gov.pl, Kronika Sejmowa Nr 11 (492) / 2001.
 • [10] www.e-mentor.edu.pl
 • [11] Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49,Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz.851, Nr 104, poz. 708,Nr 143, poz. 1032, Nr170, poz. 1217, Nr171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz.1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz.106, Nr 92, poz. 753.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.