PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 411--424
Tytuł artykułu

Innowacyjność a internacjonalizacja przedsiębiorstwa - wstępne rozważania

Warianty tytułu
Innovation and Internationalization of the Company - Preliminary Considerations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest próba przedstawienia relacji (zależności) między innowacyjnością i internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej zaprezentowano teoretyczne podstawy innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w drugiej skupiono się na ukazaniu powiązań między powyższymi kategoriami, wykorzystując wyniki badań i badań własnych, w trzeciej przedstawiono wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is a theoretical and empirical. Its purpose is to present the relationships between innovation and internationalization of the company. The article consists of three parts: the first presents the theoretical basis for innovation and internationalization of enterprises, the second focused on showing the links between these categories, using the results of research, the third shows the internationalization support in the Smart Growth Operational Programme 2014-2020. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
411--424
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Arrow, K. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies June.
 • 2. Atkinson, R.D., Ezell, S.J. (2013). Innovation Economics. The race for Global Adventage. Yale: Yale University Press.
 • 3. Buckley, P.J., Casson, M.C. (1976). The Future of the Multinational Enterprise. New York: Macmillan.
 • 4. Calantone, R.J., Cavusgil, S.T., Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm Innovation Capability and Firm Performance. Industrial Marketing Management, vol. 31.
 • 5. Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.
 • 6. Dodgson, M., Gann, D. M., Phillips, N. (red.) (2014). The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford: Oxford University Press.
 • 7. Dymitrowski, A. (2014). The Role of Innovations Created in the Internationalization Process for Company Performance. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 8. Fernández Olmos, M. (2011). The determinants of internationalization: evidence from the wine industry. Applied Economic Perspectives and Policy 33(3), (384-401).
 • 9. Frenz, M., Ietto-Gillies, G. (2007). Does Multinationality Affect the Propensity to innovate? An Analysis of the Third UK Community Innovation Survey. International Review of Applied Economics 21 (1), (99-117).
 • 10. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • 11. Hall, B., Mairesse, J. (1995). Exploring the Relationship Between R&D and Productivity in French Manufacturing Firms. Journal of Econometrics, vol. 65.
 • 12. Hufbauer, G.C. (1966). Synthetic Materials and the Theory of International Trade. Cambridge: Harvard University Press.
 • 13. Interim Report on the OECD Innovation Strategy. (2009). SG/INNOV (2009)1/REV1.
 • 14. Janasz, W. (red.) (2011). Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin.
 • 15. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 • 16. Kafouros, M. I., Buckley, P. J., Sharp, J. A., Wang, C. (2008). The role of internationalization in explaining innovation performance. Technovation 28 (1/2), (63-74).
 • 17. Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • 18. Kozioł-Nadolna, K. (2015). Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 62-81). Warszawa: Difin.
 • 19. Kozłowski, J. (2011). Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju. Warszawa: Departament Strategii MNiSW.
 • 20. Kylläheiko, K., Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., Tuppura, A. (2011). Innovation and internationalization as growth strategies: The role of technological capabilities and appropriability. International Business Review (508-520).
 • 21. Laine, A., Kock, S. (2000). A Process Model of Internationalization - New Times Demands New Patterns, 16th IMP-conference, Bath, http://www.impgroup.org/uploads/papers/83.pdf, (6.03.2016).
 • 22. Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics nr 22.
 • 23. Mlakar, A., Ruzzier, M. (2011). Povezava med internacionalizacijo in inoviranjem malih in srednjih podjetij: primer Slovenije. Organizacija 44 (6), (228-237).
 • 24. Nelson, R., Winter, S.G. (1985). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.
 • 25. Pietrasieński, P. (2005). Międzynarodowe strategie marketingowe. Warszawa: PWE.
 • 26. Pomykalski, A. (2013). Innowacyjność w rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 53, nr 1148, s. 5-15.
 • 27. Posner, M. V. (1961). International trade and technical change. Oxf. Econ. Pap. 13 (3), 323-341.
 • 28. Poznańska K., Innowacje jako instrument konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • 29. Ripollés Meliá, M., Blesa Pérez, A., Roig Dobón, S. (2010). The influence of innovation orientation on the internationalisation of SMEs in the service sector. Service Industrial Journal 30 (5), (777-791).
 • 30. Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy nr 94.
 • 31. Ruzzier, M., Hojnik, J., Lipnik, A. (2013). Relationship between Innovation and Internationalization of Slovenian Internationalized Companies. Industry, Science and Policy Makers for Sustainable Future, MIC 2013.
 • 32. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • 33. Say, J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa: PWN.
 • 34. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • 35. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 36. Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1.
 • 37. Solow, R.M. (1988). Growth theory and after. American Economic Review, June.
 • 38. Vernon R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, No. 5.
 • 39. Witek-Hajduk, M. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: SGH.
 • 40. Witkowska, J., Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 41. Wziątek-Kubiak, A. (red.) (2011). Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • http://internacjonalizacja.pl (8.03.2016).
 • https://www.poir.gov.pl (8.03.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.