PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 63, nr 1207 | 5--18
Tytuł artykułu

Expectations Towards Offer Vs. Market Activities of Polish Purchasers - Prosumption and Ethnocentric Context

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Oczekiwania wobec oferty a działania rynkowe polskich nabywców - kontekst prosumpcyjno-etnocentryczny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the issue of expectations of Polish purchasers towards marketing offer available on the market and market activities undertaken by them in practice. They were shown in the prosumption and ethnocentric context. A special attention was paid towards relationships between those expectations and specific market activities, showing that they had not been analysed so far in the subject literature. An attempt was made to fill the knowledge gap identified in this respect. To do this, empirical research was conducted, the results of which were subjected to a statistical analysis by means of correlation analysis and concentration analysis method. It allowed to verify research hypotheses formulated. It was stated that there are relatively stronger relations between ethnocentric expectations of respondents and activities done by them actually in relations with other purchasers than in case of activities in relations with bidders.(original abstract)
W artykule przedstawiono problematykę oczekiwań polskich nabywców wobec dostępnej na rynku oferty marketingowej oraz faktycznie podejmowanych przez nich działań rynkowych. Ukazano je w kontekście prosumpcyjn-oetnocentrycznym. Szczególną uwagę zwrócono na zależności występujące między tymi oczekiwaniami i konkretnymi działaniami rynkowymi, wskazując, że nie były one dotąd analizowane w literaturze przedmiotu. Podjęto próbę wypełnienia zidentyfikowanej luki wiedzy w tym zakresie. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne, których wyniki zostały poddane analizie statystycznej za pomocą metody analizy korelacji i analizy skupień. Pozwoliło to na zweryfikowanie sformułowanych hipotez badawczych. Stwierdzono, że występują relatywnie silniejsze zależności między etnocentrycznymi oczekiwaniami respondentów a faktycznie podejmowanymi przez nich działaniami w relacjach z innymi nabywcami niż w przypadku działań w relacjach z oferentami.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Lodz University of Technology
Bibliografia
 • [1] Balabanis G., Diamantopoulos A., Mueller R.D., Melewar T.C.: The impact of nationalism, patriotism and internationalism on consumer ethnocentric tendencies, "Journal of International Business Studies" 2001, Vol. 32, No. 1, pp. 157-175.
 • [2] Baruk A.: Etnocentryczny wymiar prosumpcyjnej aktywności polskich nabywców, "Studia i Prace WNEiZ" 2016 (the article in press).
 • [3] Chen H.-L.: Effect of country variables on young generation's attitude towards American products: a multi-attributes perspective, "Journal of Consumer Marketing" 2009, Vol. 26, No. 3, pp. 143-154.
 • [4] Everitt B.: Cluster analysis, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, U.K. 2011.
 • [5] Hearn J.: Sexualities, Organizations and Organization Sexualities: Future Scenarios and the Impact of Socio-technologies, "The Interdisciplinary Journal of Organization, Theory &Society" 2014, Vol. 21, pp. 1-50.
 • [6] Hippel E., Ogawa S., de Jong J.: The Age of the Consumer - innovator, "MIT Sloan Management Review" 2011, Vol. 53, No. 1, http://sloanreview.mit.edu/article/theage- of-the-consumer-innovator/ [access: 01.11.2015].
 • [7] http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/antypatriotyzm.html [access: 07.11.2015].
 • [8] http://www.businessdictionary.com/definition/consumer-trends.html [access: 12.11.2015]).
 • [9] http://www.naukowiec.org/wiedza/metodologia/alfa-cronbacha_668.html [access: 07.11.2015]).
 • [10] Ind N., Coates N.: The Meanings of Co-creation, "European Business Review" 2013, Vol. 25, No. 1, pp. 86-95.
 • [11] Kotler P., Gertner D.: Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective, "Journal of Brand Mangement" 2002, Vol. 9, No. 4-5, pp. 249-261.
 • [12] Li Y., Ngamkroeckjoti Ch.: Determinants Factors of Leading to Consumer-Based Brand Equity: A Case Study of Female Napkin Brands in Beijing, China, International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management (ICTEHM'14) August 13-14, 2014 Pattaya (Thailand), http://icehm.org/siteadmin/upload/8649ED0814064.pdf [access: 03.11.2015]).
 • [13] Migdał-Najman K., Najman K.: Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej, http://zif.wzr.pl/pim/2013_3_2_13.pdf [access: 08.11.2015].
 • [14] Mitręga M.: Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania" 2013, Vol. 11, No. 1, pp. 40-53.
 • [15] Mróz B.: Nowe trendy konsumenckie - implikacje dla strategii biznesowych firm, "Marketing i Rynek" 2014, No. 8, pp. 1141-1146.
 • [16] Mróz B.: Nowe trendy konsumenckie - szansa, czy wyzwanie dla marketingu, [in:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, S. Figiel (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, pp. 64-71.
 • [17] Rieder K., Voß G.G.: The Working Customer - an Emerging New Type of Consumer, "Journal Psychologie des Alltagshandelns/Psychology of Everyday Activity" 2010, Vol. 3, No. 2, pp. 2-10.
 • [18] Ritzer G., Dean P., Jurgenson N.: The Coming of Age of the Prosumer, "American Behavioral Scientist" 2012, Vol. 56, No. 4, pp. 379-398.
 • [19] Ritzer G., Jurgenson N.: Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer', "Journal of Consumer Culture" 2010, Vol. 10, No. 1, pp. 13-36.
 • [20] Staszczak D.: Global Instability of Currencies. Reasons and Perspectives according to the State-corporation Hegemonic Stability Theory, "Revista de Economia Politica. Brazilian Journal of Political Economy" 2015, vol. 35, No. 1 (138), pp. 175-198.
 • [21] Szromnik A., Wolanin-Jarosz E.: Ethnocentric Attitudes and Buying Decisions of Poles and Hungarians - the Essence and Measurement with the use of Cetscale Analysis, "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2013, No. 10 (59), pp. 717-728.
 • [22] Szul E.: Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, s. 347-358, https://www.ur.edu.pl/file/43403/29.pdf [access: 03.11.2015].
 • [23] Tapscott D.: Growing up digital: How the Net generation is changing your world, New York 2008, McGraw-Hill.
 • [24] Tkaczyk J.: Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, "Handel Wewnętrzny" 2012, No. May-June, pp. 126-134.
 • [25] Verlegh P.W.J.: Home country bias in product evaluation: the complementary roles of economic and socio psychological motives, "Journal of International Business studies" 2007, Vol. 38, pp. 361-373.
 • [26] Wanninayake W.M.C.B., Chovancová M.: Consumer Ethnocentrism and Attitudes Towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic, "Journal of Competitiveness" 2012, Vol. 4, iss. 2, pp. 3-19.
 • [27] Ziemba E., Eisenbardt M.: Prosumption awareness among young consumers, pp. 163-177, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/11_E.Ziemba_M.Eisenbardt_Prosumptio n_awareness....pdf [access: 02.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436384

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.