PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 63, nr 1207 | 89--103
Tytuł artykułu

Korzyści i ograniczenia partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie budowy dworca kolejowego w Sopocie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Advantages and Limitations of Public-Private Partnership on the Example of the Construction of the Railway Station in Sopot
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszych czasach coraz bardziej rośnie deficyt środków publicznych i jednocześnie narastają potrzeby związane ze świadczeniem usług w oparciu o infrastrukturę, co jest kluczowym przesłaniem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i sposobów finansowania nowoczesnych inwestycji. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi partnerstwo publiczno-prawne, które jest szczególną formą sieci współdziałania sektora prywatnego z publicznym. Celem niniejszej pracy jest określenie korzyści i ryzyka partnerstwa publiczno-prywatnego. Cel ten zrealizowano w oparciu o ocenę projektu podjętego w ramach inicjatywy JESSICA "Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem podmiotów prywatnych".(abstrakt oryginalny)
EN
In the era of today increasingly growing shortage of public funds and at the same time grow needs related to the provision of services based on the infrastructure, which is the key message to look for innovative solutions and modern ways of financing investment. Meet these challenges goes public-private partnership, which is a special form of cooperation network of private and public sectors. The aim of this study is to determine the benefits and risks of publicprivate partnerships. This object is achieved based on an assessment of the project undertaken under the JESSICA initiative ,,Development of the railway station in Sopot and adjacent areas with the participation of private entities".(original abstract)
Rocznik
Strony
89--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Bojkowski T., Sobiech K.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju infrastruktury [w:] W. Jarmołowicz (red.), Makro- i mikroekonomiczne aspekty rozwoju polskiej gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • [2] Bitner M.: Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, Finanse Komunalne nr 2/2003.
 • [3] Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [4] Debande O.: Le role du secteurprivedans le financement des infrastructures [w:] P. Thalmann (red.), Le financement des grandesinfrastructures, Revue economique 1997.
 • [5] Forrer J., Kee K.E., Newcomer K.E., Boyer E.: Public-Private Partnerships and the Public Accountability Question, Public Administration Review, May/June 2010.
 • [6] Herbst I., Jadach-Sepioło A.: Raport ze studiów przypadków na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • [7] HM Treasury, PFI: meeting the investment challenge, July 2003.
 • [8] Korbus B.: Partnerstwo publiczno-prywatne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 • [9] Maciejewski D.: Partnerstwo publiczno-prywatne: korzyści i ograniczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • [10] Baza projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Gospodarki [dostęp online, http://bazappp.gov.pl/]
 • [11] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.): Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [12] Nowak B.: Partnerstwo publiczno-prywatne za granicą - w ujęciu sektorowym, Finanse Komunalne nr 2/2003.
 • [13] Partnerstwo publiczno-prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości, [dostęp online, http://www.ppp.it.kielce.pl/index.php/ppp-w-teorii-i- praktyce/108-6- szanse-i-korzyci-oraz-ryzyka-i-zagroenia-zwizane-z-ppp].
 • [14] PPP we współdziałaniu międzysektorowym [dostep online, http://partnerstwopp. blox.pl/2012/11/Rodzaje-PPP.html].
 • [15] Rytel M., Siewierski M., Sikora R.: Zastrzyk z kapitału, "Rzeczpospolita", 16.02.2002.
 • [16] Savas E.S.: Privatization and public-private partneships, Chatham House Publishers, New York 2000.
 • [17] Sobiech K.: Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • [18] Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 • [19] Wawrzyniak M.: Partnerstwo publiczno-prywatne, Instytut Partnerstwa publiczno-prywatnego, Warszawa, 2012.
 • [20] Wierżyński W.: Artykuł analityczny: PPP - innowacyjna forma inwestycji, Portal Innowacji, 27.07.2012.
 • [21] Żukowski Z.: Państwo potrzebuje prywatnych pieniędzy, "Gazeta Prawna" nr 232, 28-30.11.2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436436

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.