PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 63, nr 1207 | 105--117
Tytuł artykułu

The Genesis and Development of the European Union Social Policy over the Years

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geneza oraz rozwój polityki społecznej Unii Europejskiej na przestrzeni lat
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Opracowanie to zostało poświęcone genezie polityki społecznej Unii Europejskiej oraz zmianom, jakie dokonały się na przestrzeni lat we wspólnotowych obszarach socjalnych. Unia Europejska to nie tylko integracja gospodarczo - walutowa, to jednoczenie działania w sferze społecznej i socjalnej. Dążenia integracyjne nie opierają się jedynie na dalszym rozszerzaniu Unii Europejskiej o nowych członków, ale również bazują na przyjmowaniu nowych, wspólnotowych wytycznych i regulacji w kwestiach społecznych, wraz z koniecznością egzekwowania ich przez kraje członkowskie. Regulacje unijne jedynie o charakterze ekonomicznym, bez socjalnych wytycznych, doprowadziłyby do niekompletnego i niestabilnego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Jednolitego Rynku Europejskiego. W kolejnych dekadach proces integracji europejskiej intensyfikował się i obejmował coraz to nowe sprawy oraz dziedziny życia, dlatego właśnie pozycja kwestii socjalnych i polityki społecznej wzmacnia się konsekwentnie. Pogłębiająca się globalizacja oraz regionalizacja życia gospodarczego i spo-łecznego sprawia, że coraz większe znaczenie przy rozwiązywaniu przeróżnych kwestii społecznych, odgrywają instytucje międzynarodowe jak Unia Europejska. Państwa Europy coraz dotkliwiej dotykają takie problemy jak wysokie bezro-bocie, ubóstwo i wykluczanie społeczne oraz postępujące starzenie się społeczeństw. Właśnie dlatego intensywna współpraca na poziomie unijnym może doprowadzić do zatrzymania się tych procesów oraz wypracowania sposobów wyeliminowania negatywnych skutków, które pojawiły się wśród obywateli Europy.(abstrakt oryginalny)
EN
The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities in the social areas. Integration endeavors are not only based on the European Union further enlargement to new members, but also are based on adoption of new regulations on social issues, with the need to enforce them by the Member States. EU regulations only of an economic nature, without social guidelines may lead to incomplete and unstable functioning of the European Union and Single European Market. Over the past decade, the process of European integration has intensified and included more issues and life areas, therefore the position of social policy has strengthen consistently. The increasing globalization and regionalization of economic and social life causes more important role for international institutions such as the European Union, in solving various social matters. European countries are more acutely affected by problems such as high unemployment, poverty, social exclusion and the progressive aging of the population. Consequently cooperation at EU level can lead to stop these processes and can find ways to eliminate the (original abstract)(original absnegative effects that appeared among the citizens of Europe.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
105--117
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Lodz University of Technology
Bibliografia
 • [1] A White Paper, European Social Policy - A way forward for the Union, Commission of the European Communities, Brussels 27.07.1994.
 • [2] Anioł W.: Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • [3] Auleytner J.: Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.
 • [4] Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A.: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa - Katowice 2010.
 • [5] Communication from the Commission, Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 2010.
 • [6] Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers 6/90, Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg May 1990.
 • [7] Gabryszak R., Magierka D.: Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa 2011.
 • [8] Głąbicka K.: Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999.
 • [9] Grewiński M.: Integracja socjalna Wspólnot Europejskich, "Studia Europejskie" nr 3, 2000.
 • [10] Kłos B.: Polityka społeczna w procesie integracji Europy Zachodniej, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1997.
 • [11] Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W.: Europeistyka. Podręcznik akademicki. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • [12] Wysokińska Z., Witkowska J.: Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • [13] http://ec.europa.eu
 • [14] http://europa.eu
 • [15] http://europarl.europa.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.