PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 266 | 49--60
Tytuł artykułu

Czynniki i skutki destabilizacji kursów walutowych po upadku systemu walutowego z Bretton Woods

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors and Effects of the Exchange Rate Destabilization after the Bretton Woods Monetary System Collapse
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest ocena związku wahań kursów walutowych ze zmianami zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, z rozwojem gospodarki światowej, rynku walutowego, układem sił gospodarczych i globalizacją procesów gospodarczych, a także porównanie głównych czynników i skutków destabilizacji kursów walutowych w latach 70. i 80. XX w. oraz w warunkach intensywnej globalizacji gospodarki światowej od lat 90. XX w. Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań funkcjonowania Międzynarodowego Systemu Walutowego w dwóch badanych okresach wynika, że głównymi czynnikami destabilizującymi kursy walutowe od upadku systemu z Bretton Woods do końca lat 80. XX w. były: wysoka i zróżnicowana pomiędzy krajami inflacja, polityka pieniężna i walutowa USA, RFN, Wielkiej Brytanii i Japonii oraz wzrost deficytów bilansów płatniczych największych importerów ropy naftowej. Natomiast od ostatniej dekady XX w. największy wpływ na wzrost ryzyka kursowego mają: wysoka mobilność i spekulacyjne przepływy kapitału, spekulacyjne skutki rozwoju rynku walutowego, polityka pieniężna USA oraz brak efektywnej współpracy międzynarodowej w zarządzaniu kursami.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study is the assessment the relationship between exchange rate fluctuations and the rules of international monetary system functioning, the development of the world economy, the currency market, the role of economic powers and globalization of economic processes. The aim of the paper is to identify the main factors and consequences of exchange rates destabilization during the 1970s and 1980s and under condition of intensive globalisation of world economy since the 1990s. The analysis of the International Monetary System functioning carried out in two periods indicates that the main factors of exchange rate destabilization since the collapse of the Bretton Woods system to the end of the 1980s, were: high and varied among countries inflation, monetary policy of the US, Germany, the UK and Japan and the increase of balance of payments deficits in the largest importers of oil. However, since the last decade of the twentieth century, the main factors of exchange rate risk increase are: high mobility and speculative capital flows, speculative consequences of the development of the foreign exchange market, the United States monetary policy and the lack of effective cooperation in the management of exchange rates.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Angeloni I., Bénassy Quéré A., Carton B., Darvas Z., Destais Ch., Pisani-Ferry J., Sapir A., Vallee S. (2011), Global currencies for tomorrow: a European perspective, Bruegel Blueprint Series, Vol. XIII.
 • Bernanke B. (2005), The global saving glut and the U.S. current account deficit, Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics, Richmond.
 • Brenner R. (2002), The boom and the bubble. The US in the world economy, Verso, London, New York.
 • Chrabąszczewska E., Kalicki K. (1998), Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A. (2013), Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się, "Ekonomista", nr 5.
 • Destler J.M. (2005), American trade politics, Institute for International Economics, Washington.
 • ECB (2015), The international role of the euro, July.
 • Henning C.R. (1994), Currencies and politics in the United States, Germany and Japan, Institute for International Economics, Washington, D.C.
 • James H. (1996), International monetary cooperation from Bretton Woods, IMF, Washington and New York, Oxford University Press.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M. (2013), Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 129, Katowice.
 • Mucha-Leszko B. (2012), Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej [w:] W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Mucha-Leszko B. (2007), Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Mucha-Leszko B., Twarowska K. (2015), Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 41, t. 1.
 • Swann D. (2000), The economics of Europe. From common market to European Union, Penguin Books.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436486

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.