PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 414 Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze | 286--294
Tytuł artykułu

Społeczeństwo konsumpcyjne a zrównoważony rozwój konsumpcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Consumer Society and the Sustainability of Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W realiach nowego systemu gospodarczego konsumpcja stała się atrybutem współczesnej cywilizacji. Wyznacza ona kształt marzeń, pragnień i aspiracji życiowych. Obejmuje całą sferę życia społecznego, politycznego oraz ekonomicznego, rozwijając nowe wartości jednostek i całych grup społecznych. Konsumpcjonizm należy traktować jako cechę typologiczną społeczeństwa informacyjnego, jako wyznacznik sukces i statusu społecznego. Konsumpcjonizm marnotrawi dobra, pracę ludzką, zasoby, a także przyczynia się do duchowej degradacji człowieka. Konsumpcji nie da się zignorować, ale można zmienić jej kierunek. Konsumpcja zrównoważona odrzuca kreślenie wizerunku przez pryzmat produktów nabywanych. Pozwala osiągnąć równowagę między kapitałem ludzkim, ekonomicznym i środowiskiem. Konsumpcja zrównoważona - dekonsumpcja - pokazuje, jak w sposób racjonalny i odpowiedzialny zaspokajać swoje potrzeby. Charakteryzuje się ona poszanowaniem zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Czyni z konsumenta pasywnego osobę aktywną dokonującą racjonalnych wyborów, konsumenta zaangażowanego w wytwarzanie i promowanie akceptowanego produktu. Prosumenta świadomego zarządzania własnym kapitałem.(abstrakt oryginalny)
EN
In the context of a new economic system, consumption has become an attribute of modern civilization. It determines the shape of dreams, desires and aspirations in life. It covers the whole sphere of social, political and economic life developing new values for individuals and social groups. Consumerism should be treated as a typological trait of the information society, as a determinant of success and social status. Consumerism squanders goods, human labour, resources and contributes to the degradation of the human spirit. Consumption is impossible to ignore, but its direction can be changed. Sustainable consumption rejects the image design seen from the angle of purchased products. It allows achieving a balance between human, economic and environmental capital. Sustainable consumption - deconsumption - shows how to reasonably and responsibly meet human's needs. It is characterized by respect for renewable and non-renewable resources, turns a passive consumer into an active person making rational choices. It turns the engaged consumer into the production and promotion of acceptable product; into the prosumer conscious of managing his or her own capital.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Bauman Z., 2009, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), 2006, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kiełczewski D., 2005, Przedsiębiorstwo a kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji, [w:] Wasiak A., Dobrzański G. (red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Loreau D., 2011, Sztuka prostoty, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 • Patrzałek W., 2004, Czynniki kulturowe wpływające na zachowania konsumenckie, [w:] Patrzałek W. (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Patrzałek W. (red.), 2004, Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Perchla-Włosik A., 2004, Współczesny konsumpcjonizm, [w:] Patrzałek W. (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Perchla-Włosik A., 2012, System wartości i współczesne trendy oraz zachowania konsumpcyjne społeczności wielkomiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ritzer G., 2004, Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa.
 • Rok B., 2002, Wzorce konsumpcji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, http://www.eko.org.pl/Kropla (12.09.2013).
 • Rok B., 2013, Model konsumpcji w kontekście procesu integracji europejskiej, http:/www.ine-isol.org.pl/rozne/mat06.html (12.09.2013).
 • Szczepański J., 1981, Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa.
 • Thoreau H.D., 2010, Walden czyli życie w lesie, Rebis, Poznań.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Ziółkowski M., 2000, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.