PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 3 | 169--191
Tytuł artykułu

Social Innovations in Companies and in Social Economy Enterprises

Warianty tytułu
Innowacje społeczne w przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorstwach społecznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie postrzegania oraz wprowadzania innowacji społecznych w firmach oraz przedsiębiorstwach społecznych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na wewnętrzne innowacje społeczne, przyczyny oraz rezultaty ich wprowadzania zarówno w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Ponadto artykuł porusza problematykę zależności pomiędzy potrzebą wdrażania wewnętrznych innowacji społecznych a pozytywnymi relacjami między pracownikami analizowanych podmiotów. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, iż wprowadzanie innowacji, w tym innowacji społecznych, przede wszystkim podyktowane jest dążeniem do poprawy wyników przedsiębiorstw. W obszarze innowacji społecznych firmy oraz przedsiębiorstwa społeczne cenią działania związane z poprawą warunków pracy. Ponadto, dla ponad połowy polskich firm i przedsiębiorstw społecznych potrzeba wprowadzania innowacji społecznych wiąże się ze stwarzaniem pracownikom szans na rozwój, zwiększaniem elastyczności pracy, poprawą warunków socjalno-bytowych pracowników czy zwiększaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym. W artykule podkreślono też, że podobne motywy wdrażania innowacji społecznych deklarują menadżerowie przedsiębiorstw funkcjonujących w innych krajach europejskich. Artykuł stanowi również próbę identyfikacji zależności pomiędzy potrzebą innowacji społecznych w przedsiębiorstwach a pozytywnymi relacjami między pracownikami. Wskazano na istotną pozytywną korelację pomiędzy pozytywnymi relacjami pracowniczymi a pojawianiem się potrzeby wdrażania szeroko rozumianych innowacji społecznych. Podkreślono ponadto, że przedstawiciele wielu europejskich firm postrzegają dobre relacje w miejscu pracy jako rezultat wdrażania innowacji społecznych o charakterze wewnętrznym. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper compares the way of perceiving and implementing social innovations in companies and social enterprises in Poland with those in Europe. Special attention is paid to internal social innovations, so-called workplace innovations (WPI), and the reasons and outcomes of their introduction in companies, both in Poland and in other European countries. Moreover, the paper investigates the relationship between the need for internal social innovations and positive employment relations in analyzed entities. The research findings prove that introducing innovations, including social innovations, is mainly driven by the need to improve a company's performance. Among social innovations which both companies and social enterprises value is investment into improving employees' work conditions. Moreover, for more than half of Polish companies and social enterprises the need for innovations is related to creating development opportunities, higher work flexibility, better social and life conditions of employees, as well as supporting employee's reconciliation between work and family life. These reasons for introducing social innovations were also noted by both managers and employees in other European companies. The paper also shows the links between issues of internal social innovations and positive employment relationships. The presented research findings prove that positive relationships among employees are significantly and positively correlated with a broad approach to the need for introducing social innovations. Moreover, the paper points out that positive employment relations are perceived as an important outcome of workplace innovation practices in European companies. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
169--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Baregheh A., Rowley J., Sambrook S. (2009), Towards a multidisciplinary definition of innovation, 'Management Decision', 47 (8).
 • Bessant J., Tidd J. (2007), Innovation and Entrepreneurship, Wiley, Chichester.
 • Biggs R., Westley F.R., Carpenter S.R. (2010), Navigating the back loop: fostering social innovation and transformation in ecosystem management. Ecology and Society 15(2): 9, http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art9/ (05.09.2015).
 • Brouard F., Larivet S. (2009), Social enterprises: definition and boundaries, paper presented at ANSER-ARES 2009 Conference Association for Nonprofit and Social Economy Research, 27-29 May, Carleton University, Ottawa.
 • Brown T.E., Ulijn J.M. (2004), Innovation, entrepreneurship and culture, a matter of interaction between technology, progress and economic growth? An Introduction, [in:] T.E. Brown & J.M. Ulijn (eds), Innovation, entrepreneurship and culture, a matter of interaction between technology, progress and economic growth: 1-38, Edward Elgar, Norhampton.
 • Caulier-Grice J., Mulgan G., Murray R. (2010), The Open Book of Social Innovation, The Young Foundation.
 • Damanpour F., (1996), Organizational complexity and innovation: developing and testing multiple contingency models, 'Management Science' 42(5).
 • Dees J.G. (2011), The Meaning of Social Entrepreneurship, [in:] J. Hamschmidt J. and Pirson M. (eds.), Case Studies in Social Entrepreneurship and Sustainability, Greenleaf Publishing Ltd., Sheffield.
 • Deffains-Crapsky C., Sudolska A. (2014), Radical innovation and early stage financing gaps: equity-based crowdfunding challenges, 'Journal of Positive Management' 5.
 • Drucker P.F. (1985), Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, Harper & Row, New York.
 • Duchnowska M., Budrowski D. (2015), Innowacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim w spółdzielni socjalnej, [in:] M. Grewiński, A. Karwacki (eds.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Eurofound (2015), Workplace innovation in European companies, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • European Commission (2011), Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Fowler A. (2000), NGDOs as a moment in history: beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation? 'Third World Quarterly' 21(4).
 • European Commission (2013), Guide to Social Innovation, Brussels.
 • Hamalainen T.J., Heiskala R. (eds.) (2007), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Harris M., Albury D. (2009), The Innovation Imperative, NESTA, London.
 • Hochgerner J. (2011), The Analysis of Social Innovations as Social Practice, http://www.socialinnovation2011.eu/wp-content/uploads/2011/04/The-Analysis-of-Social-Innovations-as-Social-Practice.pdf, (03.09.2015).
 • Jędrych E. (2013), Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Kahn W.A. (1990), Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, 'Academy of Management Journal' 33.
 • Karwacki A. (2009), Centra integracji społecznej, kluby integracji i zakłady aktywności zawodowej w świetle badań, Instytut Spraw Publicznych, Waszawa.
 • Lasprogata G., Cotton M. (2003), Contemplating "Enterprise": The Business and Legal Challenges of Social Entrepreneurship, 'American Business Law Journal' 41(1).
 • LEED Forum on Social Innovations (2000), Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD [online], http://www.oecd.org/cfe/leed/Forum-Social-Innovations.htm
 • Mair J., Marti I. (2006), Social entrepreneurship research: A source of explanation, and delight, 'Journal of World Business' 41(1).
 • Mulgan G., Tucker S., Ali R., Sanders B. (2007), Social Innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated. The Young Foundation [online], http://www.youngfoundation.org/files/images/03_07_What_it_ is_SAID_.pdf
 • Mumford M. (2002), Social Innovation: Ten Cases from Benjamin Franklin, 'Creativity Research Journal' 14 (2).
 • Nicholls A., Murdock A. (2012), The Nature of Social Innovations, [in:] A. Nicholls, A. Murdock (eds.), Social Innovations. Blurring Boundaries to Reconfigure Markets, Palgrave MacMillan, New York.
 • Nussbaumer J., Moulaert F. (2007), L'innovation sociale au coeur des débats publics et scientifiques. Un essai de déprivatisation de la société, [in] J.L. Klein and D. Harrisson. (eds.) L'innovation sociale: émergence et effets sur la transformation des sociétés, Québec, Presses de l'Université du Québec.
 • OECD (2015), www.oecd.org/cfe/leed/formu/socialinnovations (15.10.2015).
 • Perrini F. (2006), Social entrepreneurship domain: setting boundaries, [in:] F. Perrini (ed.), The New Social Entrepreneurship. What Awaits Social Entrepreneurial Ventures?, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton.
 • Roberts L.M. (2007), From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Selfdiscovery and Self-actualization, [in:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (eds.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Lawrence Erlbaum, New York.
 • Rymsza A., Rymsza M. (2015), Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych, [in:] M. Grewiński, A. Karwacki (eds.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1950), Capitalism, socialism and democracy, Harper & Row, New York.
 • Sempruch G. (2015), Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych, [in:] M. Grewiński, A. Karwacki (eds.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Stephens J.P., Heaphy E. & Dutton J.E. (2012), High-quality connections [in:] K.S. Cameron & G.M.Spreitzer (eds.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford University Press, New York.
 • The Deloitte Milennial Survey - Executive Summary, Deloitte [online], http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-wef-2015-millennial-surveyexecutivesummary.pdf
 • Zahra S.A., Gedajlovi E., Neubaum D.O., Shulmann J.M. (2006), A typology of social entrepreneurs: Motives, serach and ethical challenges, 'Journal of Business Venturing' 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436598

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.