PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 3 | 27--44
Tytuł artykułu

The European Union as a Global Economic Power

Warianty tytułu
Unia Europejska jako globalna siła gospodarcza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena pozycji gospodarczej Unii Europejskiej w latach 1995-2014 oraz perspektyw wzrostu do 2025 roku w wymiarze globalnym. Przedmiotem analizy są realne i prognozowane dane zawierające: stopę wzrostu PKB, główne czynniki wzrostu (nakłady pracy, wydajność pracy i TFP) oraz ich wkład do wzrostu PKB, a także dane prezentujące stan finansów publicznych (deficyt budżetowy i dług publiczny). Analiza została przeprowadzona dla okresów 1995-2014 oraz 2015-2025. Główne wnioski są następujące: 1) luka technologiczna i gospodarcza między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi pogłębia się, 2) rosnąca polaryzacja światowych potęg gospodarczych i niski wzrost PKB w Unii Europejskiej ogranicza jej szanse utrzymania pozycji drugiego centrum gospodarki światowej, 3) lepsza sytuacja w dziedzinie finansów publicznych w Unii Europejskiej ogółem w porównaniu do USA jest czynnikiem poprawiającym perspektywy wzrostu krajów europejskich, jednak są kraje, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania ze względu na drastycznie złą sytuację w dziedzinie finansów publicznych, takie jak: Grecja, Włochy, Portugalia czy Irlandia, 4) prognozy wzrostu gospodarczego wskazują, że luki gospodarcze pomiędzy największymi krajami UE i USA nadal będą się pogłębiały. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to evaluate the EU economic position in 1995-2014 as well as the prospective growth potential in the global dimension up to 2025. The subject of the research is real and projected data including: GDP growth rate, main growth factors (labour, labour productivity and Total Factor Productivity), and their input to GDP growth, as well as data showing public debts and budget deficits. The analysis was conducted for the years 1995-2014 and 2015-2025. The authors' basic conclusions are: 1) the technological and economic gap between the European Union and the United States has been deepening; 2) the increasing polarisation of world economic powers and low GDP growth in the European Union limit the EU's chances of maintaining the position as the second centre in the world economy; 3) improving the situation in public finances in the European Union as compared to the US is a factor which could raise GDP growth rates in European countries, however, there are countries whose future is in doubt due to the dramatically poor state of public finances, such as Greece, Italy, Portugal or Ireland; 4) economic growth forecasts indicate a deepening of the economic gap between the largest EU countries and the US. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
27--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • AMECO (2015), AMECO - The annual macro-economic database. Retrieved from http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm
 • Ark van B., Inklaar R., McGuckin R.H. (2003), ICT and Productivity in Europe and United States. Where Do the Differences Come From?, 'CESifo Economic Studies', Vol. 49, No 3.
 • Ark van B., O'Mahony M., Timmer M.P. (2008), The productivity Gap between Europe and United States: Trends and Causes, 'Journal of Economic Perspectives', Vol. 22, No 1, Winter 2008.
 • Barro R., Sala-I-Martin X. (1995), Economic Growth, New York, McGraw-Hill.
 • Craft N. (2008), Solow and Growth Accounting: A Perspective from Quantitative Economic History, University of Warwick.
 • Easterly W., Levine R. (2001), It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models, 'World Bank Economic Review', Vol. 15, No. 2.
 • EEAG (2002), Report on the European Economy 2002, European Economic Advisory Group CESifo, Munich Germany.
 • Erumban A.A., Vries de K. (2014), Projecting Global Economic Growth The Conference Board Global Economic Outlook 2015, The Conference Board, November 2014.
 • European Commission (2004), EMU after five years, European Economy. Special Report, No 1.
 • European Commission (2013), European Economic Forecast Winter 2013, European Economy, No 1.
 • European Commission (2014), European Economic Forecast Winter 2014, European Economy, No 2.
 • Fernandez M.J.A., Gonzalez J.U. (2004), Stabilization Policy in EMU: The Case for More Active Fiscal Policy, 'Serie de Collection de Informes del Observatorio de Economia Europea del Instituto de Studios Europeos', No 3, Madrid, Dicembre de 2004.
 • Fouré J., Bénassy-Quéré A., Fontagné L. (2010), The world economy in 2050: a tentative picture, 'CEPII Working Papers', No. 2010-27.
 • Gomez-Salvador R., Musso A., Stocker M., Turunen J. (2006), Labour Productivity Development in the Euro Area, 'ECB Occasional Paper Series', No 53, October 2006.
 • Hanushek E., Kimko D. (2000), Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations, 'American Economic Review', 90.
 • Mucha-Leszko B. (2007), Strefa euro, wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Mucha-Leszko B. (2013), Możliwości zmniejszenia luki rozwojowej Polski w Unii Europejskiej i wobec krajów o największym potencjale gospodarczym w perspektywie 2040 roku, 'Zeszyty Naukowe' nr 756. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 57. Miejsce Polski w gospodarce światowej, Uniwersytet Szczeciński.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M. (2011), Portugalia w unii walutowej - problemy gospodarcze i kryzys finansów publicznych, 'Ekonomista', No 4, Warszawa.
 • OECD (2014), 'OECD Economic Outlook', Vol. 2014/1, OECD Publishing.
 • Petrakos G., Arvanitidis P., Pavleas S. (2007), Determinants of Economic Growth: The Experts' View. Dynamic Regions in a Knowledge-Driven Global Economy Lessons and Policy Implications for the EU. DYNGER Working Papers 20/2007.
 • Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Viñals J., Wallace H., Buti M., Nava M., Smith P. (2004), An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, Oxford University Press.
 • The Conference Board (2015), Total Economy Database. Retrieved from http://www.conferenceboard.org/data/economydatabase/
 • Ulku H. (2004), R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis, 'IMF Working Paper' 185.
 • WTO (2011), International Trade Statistics 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.