PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 59--63
Tytuł artykułu

Management and Space - Introduction to Conceptualization

Autorzy
Warianty tytułu
Zarządzanie i przestrzeń - wstęp do konceptualizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W środowisku naukowym reprezentującym nauki o zarządzaniu można zauważyć wzrastające zainteresowanie problematyką przestrzeni. Niniejszy artykuł stanowi próbę wstępnej konceptualizacji zagadnienia interpretacji przestrzeni w naukach o zarządzaniu. W pierwszej części opracowanie podejmuje kwestie dotyczące interpretacji przestrzeni w perspektywie epistemologicznej, wskazując na istnienie przestrzeni: absolutnej, relatywnej i relacyjnej. Druga część tekstu koncentruje się na roli i pojmowaniu przestrzeni w klasycznej teorii zarządzania, przywołując koncepcje K. Adamieckiego, F. Taylora, H. Fayola, M. Webera i E. Mayo. Kolejna część tekstu skupia się na zagadnieniach związanych z wyzwaniami dla zarządzania w kontekście przestrzeni globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sieci międzyorganizacyjnych. Artykuł kończy się prezentacją stanu badań empirycznych w zakresie problematyki przestrzeni w naukach o zarządzaniu. Intencją autora jest zainicjowanie naukowej dyskusji nad znaczeniem "przestrzeni" w naukach o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In perceiving the increasing interest among the representatives of management science of the issue of space, the herein paper constitutes an attempt to carry out a preliminary conceptualization. The main goal of the paper is to present an epistemological dimension of "space" with relation to "management science". In the first part, the article raises the issue of general interpretation of space. The second part is focused on the role of space in classical theories of management. The two following parts are focused on the issues of challanges for management in global context and refer to current state of the art of empirical research in this field. (fragment of text)
Rocznik
Numer
Strony
59--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] Adamiecki K. (1938), O istocie naukowej organizacji pracy. Zbiór prac z zakresu nauki i kierownictwa, Koło Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [2] Andriessen D. (2001), Making Sense of Intellectual Capital, Elsevier, New York.
 • [3] Bathelt H., Glückler J. (2003), Toward a Relational Economic Geography, "Journal of Economic Geography", Vol. 3, pp. 117-144.
 • [4] Bathelt H., Glückler J. (2005), Resources in Economic Geography: From Substantive Concepts towards a Relational Perspective, "Environment and Planning A", No. 37, pp. 1545- -1563.
 • [5] Bontis, N. (1999), Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field, "International Journal of Technology Management", 18, 5-8, pp. 433-462.
 • [6] Bratnicka K. (2014), Twórczość organizacyjna: zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu, [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 340.
 • [7] Bratnicki M. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, PWE, Wrocław.
 • [8] Bratnicki M. (2000), Pomiar kapitału intelektualnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 11, s. 1-13.
 • [9] Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 16-21.
 • [10] Czakon W. (2014), Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa, [w:] A. Koźmiński, D. Latusek- -Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [11] Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wyd. Nauk PWN, Warszawa.
 • [12] Fayol H. (1917), Administration industrielle et generale, Dunod et Pinat, Paris.
 • [13] Garretsen H., Martin R. (2010), Rethinking (New) Economic Geography Models: Taking Geography and History More Seriously, "Spatial Economic Analysis", Nr 5, pp. 127-160.
 • [14] Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), The Governance of Global Value Chains, "Review of International Political Economy", No. 12(1), pp. 78-104.
 • [15] Gereffi G., Korzeniewicz M. (1994), Commodity Chains and Global Capitalism, Praeger Publishers, Westport.
 • [16] Gieryn T.F. (2000), A Space for Place in Sociology, "Annual Review of Sociology", Vol. 26, pp. 463-496.
 • [17] Kamiński W., Nowak G., Symotiuk S. (2003), Przestrzeń w nauce współczesnej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość.
 • [18] Koźmiński A. (1999), Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 • [19] Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWE, Warszawa.
 • [20] Lefebvre H. (1991), The Production of Space, Blackwell, Oxford.
 • [21] Lichtarski J. (1993), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • [22] Lichtarski J.M. (2014), Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji w przedsiębiorstwie, [w:] J. Lichtarski ,S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 340.
 • [23] Mayo E. (1933), The Human Problems of an Industrial Civilization, Cambridge, Harvard.
 • [24] Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • [25] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [26] Nogalski B., Karpacz J" Wójcik-Karpacz A. (2014), Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, [w:] A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje między- organizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [27] Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne? Poltext, Warszawa.
 • [28] Obłój K., Wąsowska A. (2014), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • [29] Pachura P. (2015), Teoriopoznawcze zagadnienia badania sieci międzyorganizacyjnych w przestrzeni globalnej, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, T. 32, Nr 2, s. 289-300.
 • [30] Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • [31] Perechuda K. (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • [32] Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź.
 • [33] Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • [34] Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • [35] Roskal Z. (2008), Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody, "Roczniki Filozoficzne", Nr 1, s. 279-293.
 • [36] Stachowicz J., Machulik J. (2001), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji, Wydawnictwo Szumacher, Kielce.
 • [37] Stachowicz J. (2008), Presja innowacji w zarządzaniu: w kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego zarządzania, [w:] J. Rokita (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice.
 • [38] Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą - ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 21-25.
 • [39] Strużyna J. (2000), Wymiary kapitału ludzkiego firmy, [w:] B. Kożuch, Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • [40] Taylor F.W. (1922), Zasady naukowego zarządzania, Rój, Poznań.
 • [41] Taylor F.W. (1947), Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Wyd. Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.
 • [42] Weber M. (1947), The Theory of Social and Economic Organization, Free Press, New York.
 • [43] Yeung H. W-C. (2005), Organizational Space: A New Frontier in International Business Strategy? "Critical Perspectives on International Business", Vol. 1, No. 4, pp. 219-240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436628

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.