PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 7--18
Tytuł artykułu

Prawidłowe ujęcie i prezentacja zmian zasad (polityki) rachunkowości kluczowym warunkiem zapewnienia wiarygodności sprawozdania finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Right Approach and Presentation of Changes into Accounting Policy as a Key Condition for Assuring Credibility of Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym źródłem informacji gospodarczej we współczesnym świecie są sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych. W oparciu o dane zawarte w tych sprawozdaniach inwestorzy, wierzyciele, agendy rządowe, pracownicy, menedżerowie firm oraz inni użytkownicy informacji w nich zawartych podejmują decyzje finansowe. Aby podjęte decyzje były optymalne, treści zawarte w sprawozdaniach finansowych muszą przedstawiać prawdziwy obraz sytuacji finansowo-majątkowej firmy, a dane w nich zawarte powinny być dla ich użytkownika przydatne, zrozumiałe, wiarygodne i porównywalne. Kluczowym warunkiem zapewnienia tych cech informacjom zawartym w sprawozdaniu finansowym jest sporządzenie go zgodnie z prawidłowo opracowaną i zastosowaną w praktyce polityką rachunkowości. Jakiekolwiek zmiany polityki rachunkowości powinny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa bilansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary source of economic information in the modern world are financial statements of entities. Based on the data contained in these reports, investors, creditors, government agencies, employees, managers of companies and other users of the information contained therein shall take financial decisions. For optimal decisions to be taken, the contents of financial statements must present a true picture of the financial assets of the company and the information contained therein should be useful for the user, understandable, reliable and comparable. A key condition to ensure these characteristics to the information contained in the financial statements, is to make it as properly developed and applied in the practice of accounting policy. Any change in accounting policy should be made in accordance with the applicable provisions of the Polish accounting law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Bibliografia
  • [1]Gos W., Hońko S., Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych indeksem WIG 20 [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 60 (116), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  • [2]Gos W., S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • [3]Jaruga A., Przewidywane zmiany w Ramach Konceptualnych Sprawozdawczości Finansowej [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, pod red. I. Sobańskiej, A. Szychty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  • [4] Kierunku ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, pod red. B. Micherdy, Difin, 2012.
  • [5] Pfaff J., Obowiązki biegłego rewidenta w przypadku wykrycia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego spowodowanej oszustwem [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436648

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.