PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | Niepełnosprawni w środowisku społecznym | 93--141
Tytuł artykułu

System edukacji dla osób niepełnosprawnych jako szansa integracji ze społeczeństwem

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Edukacja osób niepełnosprawnych powinna być traktowana jako element szeroko pojętej rehabilitacji, powinna spełniać funkcje dydaktyczne, wychowawcze, ponadto ułatwiać adaptację w środowisku, integrację społeczną, umożliwiać pokonywanie barier psychologicznych, a także wspomagać rozwój osobowości. Edukacja daje osobom niepełnosprawnym możliwość wyrównania szans życiowych zarówno w wymiarze regionalnym, ogólnokrajowym, jak i europejskim. System oświaty należy zatem dostosować do tempa dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych. W systemie oświaty każdego kraju istotną rolę odgrywają dwa wielkie, nakładające się na siebie procesy: socjalizacji i wychowania. Procesy socjalizacji obejmują całość wpływów środowiska społecznego i kulturowego, które uczą jednostkę przystosowywania się do struktur grup, obyczajów i zwyczajów, wzorów postępowania. Dzięki nim zaspokaja ona swoje potrzeby i uczy się współżyć z ludźmi. Procesy wychowania to procesy intencjonalnego kształtowania osobowości w stosunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą według przyjętego ideału wychowawczego. Systemu oświaty nie można ograniczać wyłącznie do instytucji prowadzących intencjonalną działalność realizowana, przez kadrę mającą profesjonalne wykształcenie pedagogiczne, działalność wychowawczą. Częstszym miejscem socjalizacji są takie instytucje, jak rodzina, stowarzyszenia społeczne, czy grupa rówieśnicza. System oświaty jest zależny od kierunków rozwoju całego społeczeństwa, w związku z tym wielkie przemiany, jakie mają miejsce w Polsce w ostatnich latach w dużym stopniu modyfikują funkcjonowanie instytucji oświatowych. Na funkcjonowanie systemu oświatowego mają wpływ uwarunkowania: ekonomiczne, historyczno-narodowe, demograficzne, ustrojowo-polityczne i społeczne państwa. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ossowski R.: Pedagog specjalny wobec współczesnych problemów życiowych osób niepełnosprawnych. W: Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących. Tendencje współczesne. Praca zbiorowa pod red. J. Kuczyńskiej-Kwapisz. Warszawa 1996.
 • Szczepański J.: Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa 1989.
 • Dziewulak D.: Polityka Oświatowa Wspólnoty Europejskiej. Warszawa 1995.
 • Hulek A.: Integracyjny system kształcenia. W: Pedagogika rewalidacyjna. Praca zbiorowa pod red. A. Hulka. Warszawa 1988.
 • Apolinarska M., Dryżałowska G., Kleszczewska-Pyra E.: Analiza funkcjonowania systemu kształcenia integracyjnego w szkołach podstawowych. W: Integracja dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole. Raport z badań. Warszawa 1994.
 • Dykcik W.: Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia. W: Pedagogika specjalna. Praca zbiorowa pod red. W. Dykcik. Poznań 1997.
 • Bogucka J., Socha M.: Integracja czy włączanie - seminarium WSPS. "Szkoła Specjalna" 1998, nr 2.
 • Chodkowska M.: Problemy wczesnej integracji dzieci niepełnosprawnych: potrzeby i możliwości. W: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości. Praca zbiorowa pod red. M. Chodkowskiej. Lublin 1998.
 • Bayliss P.: Modele integracji pedagogicznej. W: Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia. Praca zbiorowa pod red. J. Boguckiej i M. Kościelskiej. Warszawa 1996.
 • Baum M.: Integracja szansą dla niepełnosprawnych dzieci. Charakterystyka modelu duńskiego. "Szkoła Specjalna" 1992, nr 4.
 • Kierejczyk I.: Niepełnosprawni w Kanadzie. "Szkoła Specjalna" 1992, nr 4.
 • Dziewulak D.: Polityka oświatowa wspólnoty Europejskiej. Warszawa 1995.
 • Kościelak R.: Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo. Gdańsk 1995.
 • Bogucka J.: Nauczanie integracyjne w Polsce. W: Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia. Warszawa 1996.
 • Walczak G.: Rozważania o integracji. "Szkoła Specjalna" 1998.
 • Osiecka J.: Oświata. W: Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989-1991. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1992.
 • Jastrzębska J.: Problemy w pracy korekcyjno-wyrównawczej z osobami o nieharmonijnym rozwoju. W: Kształcenie specjalne w nowej sytuacji prawnej i ekonomicznej. (Materiały z konferencji). Praca zbiorowa pod red. J. Pańczyka. Warszawa 1995.
 • ---
 • Aulaytner J. Kwestia edukacyjna w polityce społecznej. "Polityka Społeczna" 1998, nr 9.
 • Szczerba L.W.: Od redakcji. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1997, nr 4.
 • Wdówik P.: Uniwersytet Warszawski przyjazny dla osób niepełnosprawnych. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1997, nr 4.
 • Mrugalska K.: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - geneza - cele - droga. "Auxilium Sociale" 1997, nr 2.
 • Pur-Rahnama I.: Kalekie nauczanie. Dlaczego MEN nie zadbał o naukę dzieci upośledzonych? "Gazeta Wyborcza" z 20 grudnia 1997 r.
 • Walczak G.: Rozważania o integracji. "Szkoła Specjalna" 1998, nr 1.
 • Sekuradzki A., Mrugalska K.: Zakład aktywności zawodowej jako forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu o niskiej wydajności pracy. Koncepcja opracowana przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (styczeń 1995-kwiecień 1997). "Problemy Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej" 1997, nr 1.
 • Janowicz T.: Problematyka społeczna w procesie kształcenia i wychowania. W: Spójny system służb socjalnych dla inwalidów i innych osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa pod red. A. Hulka. Materiały z konferencji. Warszawa 1991.
 • Sufin Z.: Ludzie niepełnosprawni w Polsce w świetle badań socjologicznych. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1995.
 • Jaranowska K.: Obiekty oświaty dostępne dla osób niepełnosprawnych. Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.