PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 112--142
Tytuł artykułu

Działania wybranych formacji mundurowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach i terenach kolejowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Police Operations in the Field of Providing Security over Railway Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie roli Policji oraz Straży Ochrony Kolei w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach i terenach kolejowych w Polsce. Omówiono ustawowe zadania i formy ich realizacji przez te formacje, w kontekście monitorowania stanu bezpieczeństwa i zapobiegania oraz reagowania na zaistniałe przestępstwa na kolei. W tekście wykorzystano dostępną literaturę poruszającą problematykę funkcjonowania tych formacji o policyjnej proweniencji, a także upublicznione dane statystyczne odnoszące się do stanu bezpieczeństwa na polskich dworcach, stacjach czy przystankach kolejowych oraz w pociągach pasażerskich i towarowych. Poziom bezpieczeństwa pozostałej infrastruktury kolejowej również został poddany analizie. Tekst wzbogacono o informacje pochodzące z przeprowadzonych wywiadów eksperckich, które pozwoliły na pogłębienie dostępnej dotychczas wiedzy o formach i metodach działań przestępczych, jakie mają miejsce na obszarach i terenach kolejowych. W oparciu o uzyskany wynik empiryczny, scharakteryzowany (w zarysie) w niniejszej publikacji, można pokusić się o stwierdzenie, że stan bezpieczeństwa w omawianym sektorze życia społecznego sukcesywnie wzrasta, na co niewątpliwie mają wpływ działania i inicjatywy podejmowane przez państwowe formacje mundurowe, powołane do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Publikacja stanowi uzupełnienie stanu wiedzy o aktywności (zaangażowaniu i efektach pracy) Policji oraz Straży Ochrony Kolei w bardzo istotnym, zarówno ze społecznego jak i gospodarczego punktu widzenia, obszarze funkcjonowania naszego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the role of the police in providing security in the territories and railway areas in Poland. The statutory tasks and forms of their implementation by the formation have been discussed, in the context of monitoring the safety and the prevention of and response to crimes occurring on railway. The text has used available literature which examines the biggest problems of functioning of the police formations in the country, as well as publicly available statistics on the state of security in the Polish railway stations, bus stops and railway stations and passenger trains and freight services. The level of security of the rest of the railway infrastructure has also been analyzed. The text is enriched with information from expert interviews which allowed to deepen the knowledge already available on the forms and methods of criminal activities that take place in areas and railway premises. Based on the empirical results obtained, characterized (in outline) in this publication, you may be tempted to say that the security situation in the sector of social life is gradually increasing, which undoubtedly has been influenced by the actions and initiatives taken by the state formations in uniform, established to protect public order and safety in Poland. The publication is a supplement to the state of knowledge about the activities, engagement and work outcomes of the police, which is very important, both from social and economic point of view, and for the functioning of our country as a whole. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • [1] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej : stan obecny oraz perspektywy zmian, M. Lisiecki (red.), Józefów 2009.
 • [2] Dworzecki J., Działalność Straży Ochrony Kolei w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenach kolejowych w województwie śląskim, [w:] Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, W. Fehler (red.), Warszawa 2010.
 • [3] Dworzecki J., Bezpieczeństwo w ruchu lądowym na Śląsku, Bielsko-Biała 2010.
 • [4] Dworzecki J., Kochańczyk R., Współczesne zagrożenia, Gliwice 2010.
 • [5] Dworzecki J., Taktyka i Techniki Interwencji, Gliwice 2010.
 • [6] Dworzecki J., Działalność Policji i Straży Ochrony Kolei w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w Polsce, [w:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, R. Reclik, A. Zduniak (red.), Poznań 2010.
 • [7] Dworzecki, J., Policja w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011.
 • [8] Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2013.
 • [9] Jałoszyński J., Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Szczytno 2011.
 • [10] Korzeniowski L. F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
 • [11] Kozdrowski S., Wyszkolenie policyjne w II Rzeczypospolitej, Kraków 2006.
 • [12] Krzyżanowski L. J., O podstawach kierowania organizacjami, Warszawa 1999.
 • [13] Letkiewicz A., Kierunki i metody doskonalenia organizacji pracy policji, Rzeszów 2007.
 • [14] Liedel K., Ciszewski M., Gliniarz, Kraków 2013.
 • [15] . Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolite : służba i życie prywatne, Lublin 2010.
 • [16] Maciejczak P., Lotnictwo Policji w Praktyce, "Kwartalnik Policyjny" 2008, nr 2.
 • [17] Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2012.
 • [18] Majer P., Milicja Obywatelska 1944-1957 : geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004.
 • [19] Misiuk A., Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008.
 • [20] Pepłoński A., Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991.
 • [21] Podleś D., Bezpieczeństwo publiczne, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bielsko-Biała 2006.
 • [22] Podstawowe zagadnienia militaryzacji resortu spraw wewnętrznych i administracji, B. Wiśniewski (red.), Warszawa- Legionowo 2008.
 • [23] Socha R., Letkiewicz A., Guła P., Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce : historia i teraźniejszość, Szczytno 2010.
 • [24] Sprengel B., Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011.
 • [25] Stankiewicz R., Modernizacja taboru SKM Trójmiasto, "Koleje małe i duże ", Katowice 2007, nr 2-3.
 • [26] Stefański M., Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Słupsk 2012.
 • [27] Szafrański J., Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem, Szczytno 2004.
 • [28] Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
 • [29] Widacki J., Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku, Warszawa-Kraków 1998.
 • [30] Wybrane problemy bezpieczeństwa: teoria, strategia, system, A. Urbanek (red.), Słupsk 2012.
 • [31] Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego, Warszawa 2004.
 • [32] Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa: studium funkcjonalności instytucji, Siedlce 2010.
 • [33] Zasadnicze problemy współdziałania policji i straży granicznej, R. Socha (red.), Legionowo 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436736

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.