PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 2 | 25--34
Tytuł artykułu

Struktura przestrzenna a ścieżka rozwojowa Obszaru Badawczego Płouszowice (OBP)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Structure and Developmental Path of Płouszowice Research Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przeanalizowano uwarunkowania rozwoju Obszaru Badawczego Płouszowice (OBP ). Analiza wskazała na silne uzależnienie rozwoju od położenia w pobliżu Lublina oraz od rozlokowania w otoczeniu drogi wojewódzkiej numer 830 (DW830 ). Punktami krytycznymi ścieżki rozwojowej analizowanego terenu są budowa drogi wojewódzkiej oraz zabudowa jej obu stron ciągami nowych siedlisk. Wywołało to negatywne skutki, niemal niemożliwe do pokonania przez lokalną społeczność. Proces naprawy powinny zainicjować władze samorządowe. Działania naprawcze obszarów podlegających korozji przestrzeni mogłyby polegać na wstrzymaniu wydawania zezwoleń na zabudowę wokół drogi wojewódzkiej oraz na modernizację i remonty istniejących już obiektów. Należałoby dopuścić większą prędkość podróżną samochodów poruszających się tą drogą (90 km/godz.) i zrezygnować z budowy nowej infrastruktury technicznej wokół drogi. Rewitalizacji sprzyjałyby również działania polegające na przeprowadzaniu scalania gruntów, zamknięciu wyjazdów z posesji na drogę wojewódzką oraz wybudowaniu równoległych do drogi wojewódzkiej ciągów komunikacyjnych, które przebiegałyby na tyłach obecnie istniejących posesji. W efekcie nastąpiłaby integracja przestrzenna i społeczna Obszaru Badawczego Płouszowice oraz poprawa miejscowego ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the determinants of the Płouszowice Research Area development. The analysis indicated a strong dependence of the development on the area location nearby Lublin and in the vicinity of the provincial road number 830 (DW830 ). The critical points of the analyzed area development path are the construction of the provincial road and the building development on its both sides in the form of rows of new habitats. This caused negative results, which are almost impossible to overcome by the local community. The repair process should be initiated by the local authorities. The repair actions of areas subjected to space corrosion could be based on a suspension of issuing permits for building development around the provincial road and for the modernization and renovation of the existing facilities. A higher traveling speed of vehicles moving along the road (90 km/h) should be allowed and the construction of new technical infrastructure around the road should be abandoned. The regeneration would be supported by the activities aimed at land consolidation, closing the exits from the properties onto the provincial road and building transport routes parallel to the road situated at the rear of the existing properties. A result would be a spatial and social integration of the Płouszowice Research Area and an improvement of the local spatial order. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
25--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Boschma R.A., Lambooy J.G. (1999): Evolutionary Economics and Economic Geography. "Journal of Evolutionary Economics", nr 9 (4), s. 411-429.
 • Buczek K. (red.) (1962): Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1, Dokumenty z lat 1257-1420. Materiały Komisji Nauk Historycznych, t. 5, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN.
 • David P. (2001): Path Dependence, Its Critics and the Quest for "Historical Economics". [w:] P. Garrouste i S. Ioannides (red.): Evolution and Path Dependence in Economic Ideas. Past and Present, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, Edward Elgar.
 • Gwosdz K. (2003): Hierarchia i funkcje miejscowości konurbacji górnośląskiej jako wynik zależności od ścieżek rozwojowych. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.
 • Isaac L.W. (1997): Transforming Localities - Reflections on Time, Causality, and Narrative in Contemporary Historical Sociology. "Historical Methods", nr 30 (1), s. 4-12.
 • Kondracki J. (1998): Geografia regionalna Polski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mahoney J. (2000): Path Dependence in Historical Sociology. "Theory and Society", nr 29 (4), s. 507-548.
 • Maslow A.H. (1990): Motywacja i osobowość. P. Sawicka (tłum.), Warszawa, "Pax".
 • Nowakowski M. (2013): Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010 ). Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Obuchowski K. (1967): Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pecio A. (2007): Prognoza zmian krajobrazu w strefie projektowanej obwodnicy Lublina [maszynopis]. Lublin, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Sochacka A. (2000): Posiadłości Lewartów w Lubelskiem w średniowieczu. [w:] A. Szymanek (red.): Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów. Firlejowie w tradycji lokalnej. II Janowickie Spotkania Historyczne, Janowiec, Towarzystwo Przyjaciół Janowca.
 • Storper M. (1995): The Resurgence of Regional Economies, Ten Years Later. The Region as a Nexus of Untraded Interdependencies. "European Urban and Regional Studies", nr 2 (3), s. 191-221.
 • Urban J. (2008): Prognoza zmian krajobrazowych na trasie planowanej drogowej obwodnicy Lublina na odcinku od węzła "Dąbrowica" do węzła "Lubartów" [maszynopis]. Lublin, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436762

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.