PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 19--32
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionych w ocenie menedżerskiej

Warianty tytułu
Selected Aspects of Competitive Strategies Applied by Polish International New Ventures - Managerial Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych aspektów wykorzystywania przewag konkurencyjnych oraz strategii konkurowania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU). Klasyfi kacja strategii konkurowania oparta jest na koncepcji M.E. Portera. Wyniki wcześniej przeprowadzonych przez autorów badań wskazują, iż najlepszą strategią konkurencyjną dla tego typu fi rm jest silne różnicowanie oferty produktowej (dyferencjacja). Rezultaty prezentowanego poniżej kolejnego badania wskazują na interesującą obserwację: istnienie relatywnie słabej zależności między przyjętą strategią konkurowania a wynikami ekonomicznymi polskich PWU. Wniosek ten może być wyjaśniony istnieniem czynników makroekonomicznych, jak: niskie koszty pracy, korzystny kurs wymienny złotego, które przeważyły niedostatki wynikające z niekonsekwentnej implementacji (niekonsekwentnego wdrożenia i stosowania) przyjętej strategii konkurowania. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza statystyczna (analiza regresji) danych uzyskanych poprzez wywiady ankietowe przeprowadzone metodą CATI na dwóch próbach reprezentatywnych polskich PWU.(abstrakt oryginalny)
EN
The key goal of this paper is to present and assess selected aspects of competitive strate gies applied by Polish international new ventures (INVs). The classifi cation of competitive strategies is based on M.E. Porter's standard framework. Previous research showed that the most appropriate strategy for the fi rms of this type is clear product differentiation. The presented analysis allows to conclude that the relationship between the competitive strategy and the economic performance of Polish INVs is relatively weak. The impact of macroeconomic factors, such as, low labor costs, and advantageous exchange rate of PLN, could be responsible for this result. These factors might have outweighed the shortcomings of the inconsistent implementation of competitive strategy. Statistical analysis (regression analysis) was applied to the data set obtained through the questionnaire (CATI method) conducted among two representative groups of Polish INVs.(original abstract)
Rocznik
Strony
19--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
 • Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Bibliografia
 • Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2014). Relationship between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals. International Journal of Management and Economics, 43, 94-113.
 • Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2015). Competitive strategy versus sector-specific determinants in success perception of Polish born globals. Journal of International Studies, 8 (1), 9-21.
 • Baroto, M.B., Abdullah, M.M., Wan, H.L. (2012). Hybrid Strategy: A New Strategy for Competitive Advantage. International Journal of Business and Management, 7 (20), 120-133.
 • Cieślik, J. (2010). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacje dla polityki gospodarczej. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, 1-2, 63-80.
 • Faulkner, D., Bowman, C. (1992). Generic strategies and congruent organizational structures: some suggestions. European Management Journal, 10 (4), 494-499.
 • Gleason, K.C., Madura, J., Wiggenhorn, J. (2006). Operating characteristics, risk, and performance of born-global firms. International Journal of Managerial Finance, 2 (2), 96-120.
 • Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Hill, C.W.L. (1988). Differentiation versus low cost: or differentiation and low cost: a contingency framework. Academy of Management Review, 13 (3), 401-412.
 • Jolly, V.K., Alahuhta, M., Jeannet, J. (1992). Challenging the Incumbents: How High Technology Start-ups Compete Globally. Journal of Strategic Change, 1, 71-82.
 • Knight, G., Cavusgil, S.T. (1996). The born global fi rm: A challenge to traditional internationalization theory. W: S. Cavusgil i T. Madsen (red.), Advances in international marketing 8. Greenwich: JAI Press.
 • Knight, G., Cavusgil, S.T. (2005). A taxonomy of born global firms. Management International Review, 45 (3), 15-35.
 • Kowalik, I., Baranowska-Prokop, E. (2013). Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Gospodarka Narodowa, 4, 41-64.
 • Leitner, K.-H., Güldenberg, S. (2010). Generic strategies and fi rm performance in SMEs: a longitudinal study of Austrian SMEs. Small Business Economics, 33, 169-189.
 • Murray, A.I. (1988). A Contingency View of Porter's "Generic Strategies". Academy of Management Review, 13 (3), 390-400.
 • Majkgard, A., Sharma, D.D. (1999). Client-Following and Market-Seeking Strategies in the Internationalization of Service Firms. Journal of Business-to-Business Marketing, 3 (3), 1-40.
 • Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25, 45-64.
 • Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press.
 • Przybylska, K. (2013). Born Global - nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Raport "Przedsiębiorczość w Polsce", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2014. Pobrano z: http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/21755/Raport Przedsi biorczo w Polsce_www_ost_20140925.pdf (15.01.2016).
 • Rennie, M.W. (1993). Global Competitiveness: Born Global. McKinsey Quarterly, 4, 45-52.
 • Rialp, A., Rialp, J., Urbano, D., Vaillant, Y. (2005). The Born Global Phenomenon: A Comparative Case Study Research. Journal of International Entrepreneurship, 3 (2), 133-171.
 • Sleuwaegen, L., Onkelinx, J. (2010), Internationalization strategy and performance of small and medium size enterprises. Working Paper Research, National Bank of Belgium, 197.
 • Spanos, Y.E., Zaralis, G., Lioukas, S. (2004). Strategy and Industry Effects on Profi tability: Evidence from Greece. Strategic Management Journal, 25, 139-165.
 • Wu, H.-L., Lin, B.-W., Chen, C.-J. (2007). Contingency view on technological differentiation and firm performance: evidence in an economic downturn. R&D Management, 37 (1), 75-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436822

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.