PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8 | 9--14
Tytuł artykułu

"Delegowanie równoległe" w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Warianty tytułu
Parallel Posting of Workers in the Light of EU Provisions on Social Security Coordination
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule rozważana jest problematyka ustalania ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów dotyczących unijnej koordynacji w przypadku delegowania równoległego. Pod tym terminem należy rozumieć stany faktyczne, w których jedna osoba pozostaje w jednym czasie w stosunku zatrudnienia z dwoma niezależnymi od siebie podmiotami (z punktu widzenia uznania ich za podmioty zatrudniające w rozumieniu przepisów prawa pracy) i jednocześnie zostaje z tych dwóch stosunków zatrudnienia delegowana do wykonywania pracy na terytorium innego bądź innych państw członkowskich. Autor stwierdza, że tego typu konstrukcja prawna jest dopuszczalna. Należy jednak odróżnić od siebie delegowanie w ujęciu prawnopracowniczym od delegowania w ujęciu prawnoubezpieczeniowym. O ile delegowanie prawnopracownicze nakazuje rozpatrywać treść ukształtowanego stosunku zatrudnienia według przepisów miejsca jego wykonywania (co oznacza, że w każdym stosunku zatrudnienia znajdą zastosowanie przepisy miejsca zatrudnienia), o tyle w przypadku delegowania prawnoubezpieczeniowego chodzi wyłącznie o potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu jednego państwa członkowskiego (państwa delegowania). Określenie takiego ustawodawstwa i wydanie poświadczenia A1 wywołuje skutki w państwach miejsca wykonywania zatrudnienia, co oznacza, że nie ma możliwości objęcia danej osoby ubezpieczeniem innego państwa członkowskiego. Z kolei zakwestionowanie poświadczenia A1 wymaga wszczęcia procedur uzgodnieniowych wynikających z art. 6 bądź art. 16 rozporządzenia nr 987/2009 (w zależności od tego, jak określona sytuacja zostanie zakwalifikowana). Wówczas nadal delegowanie prawnopracownicze będzie oceniane przez pryzmat prawa właściwego miejsca wykonywania pracy, natomiast delegowanie prawnoubezpieczeniowe zostanie zweryfikowane i ustawodawstwo właściwe ustalone na nowo. (abstrakt oryginalny)
EN
The article covers the issue of determining the applicable legislation under the provisions on EU coordination in case ofparallelposting of workers. This term should be construed to mean situations in which one person remains at the same time in employment relationships with two independent entities (from the point of recognising them as employing entities within the meaning of the provisions of the labor law), and at the same time,under those two employment relationships,is posted to perform work in one or more other Member States. Consideration conducted herein prove that this type of legal structure is permissible. Oneshould however distinguish between posting workers within the meaning of the labour law and within the meaning of social security law. Posting within the former meaning forces one to consider the content of the employment relationship under the provisions of the place of its execution (which means that in every employment relationship the provisions of the place of employment are applicable), whereas in the case of posting in the latter meaning it all about confirmation of being subject to the legislation of the posting Member State. Determination of such legislation and issuing the A1 certificate has effect in the state of employment. Thus, it is not possible to cover the insured person with social security system of another Member State. On the other hand, challenging A1 certificate requires initiating procedures under Article 6 or Article 16 Regulation No 987/2009 (depending on how specific situation is classified). In such a case posting workers within the meaning of labour law isstill assessed through the prism of the law applicable to the place of work, while postingwithin the meaning of social secirity law should be verified and appropriate legislation determined one again. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--14
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436890

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.