PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 266 | 212--222
Tytuł artykułu

The Reduction of Barriers in Customs as One of The Measures Taken by the Customs Service in the Process of Ensuring Security and Safety of Trade

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Redukcja barier w obsłudze celnej jako element działań podejmowanych przez służbę celną w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Służba Celna, postrzegana najczęściej jako poborca podatkowy, obecnie pełni także funkcję strażnika bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego. Wypełniając tę funkcję, Służba Celna stara się działać tak, by odpowiadać oczekiwaniom podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy prowadzący legalną działalność gospodarczą oczekują od organów celnych z jednej strony skutecznego ograniczania szarej strefy w zakresie obrotu nielegalnymi towarami, a z drugiej ograniczenia działań kontrolnych, które niekorzystnie wpływają na czas i koszty prowadzenia działalności. W efekcie strategii realizowanej przez Służbę Celną wobec przedsiębiorców katalog ułatwień stosowanych w obsłudze celnej został znacząco rozbudowany. Niektóre z wprowadzonych rozwiązań nie tylko upraszczają obsługę celną, a tym samym prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, ale są także pozytywnym elementem działań podejmowanych przez organy celne w obszarze bezpieczeństwa i ochrony rynku. Charakterystyka najważniejszych rozwiązań, a także ocena ich wpływu na skuteczność działań podejmowanych przez organy celne w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony obrotu towarowego jest celem niniejszej publikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The Customs Service, often perceived as a revenue collector, is taking up the role of a guardian of security and safety of trade in goods. While performing these functions, the Customs Service operates in such a way as to meet the expectations of economic operators. Operators involved in lawful business activities expect from customs authorities combating the black economy in illegitimate goods trade on one hand, as well as reducing control measures on the other, as they negatively affect the time and costs of doing business. As a result of the strategy implemented by the Customs Service for operators, the catalogue of solutions, which facilitate the customs procedures has been expanded significantly. Some of the implemented solutions not only make the customs process easier, thus facilitating running a business, but also constitute a positive measure taken by customs authorities in the process of providing security and safety of the market. The aim of the present paper is to characterize the most significant solutions as well as to assess their impact on the effectiveness of actions taken by customs authorities in the process of ensuring security and safety of trade.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
212--222
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Commission Regulation (EC) No. 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, Official Journal of the European Union L 360/64, 2006.
 • Decision No. 70/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a paperless environment for customs and trade, Official Journal of the European Union L 23/21, 2008.
 • European Commision (2013), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on Customs Risk Management and Security of the Supply Chain, Brussels.
 • European Commision (2014), Authorised Economic Operators: Guidelines, TAXUD/B2/047/2011 - Rev.5, Brussels.
 • Ministerstwo Finansów (2013), Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020, Załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2014 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów (2014), Służba Celna 2013. Raport roczny, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, Departament Ceł (2015), Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO), wersja 0.4, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej (2015a), Biuletyn statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2014, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej (2015b), Kompendium statystyczne Służby Celnej 2010-2014, Warszawa.
 • Regulation (EC) No. 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, Official Journal of the European Union L 117 from 04.05.2005.
 • Regulation (EU) No. 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast), Official Journal of the European Union L 269/1, 2013.
 • Świerczyńska J. (2014), Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania europejskiej służby celnej [in]: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (eds.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Świerczyńska J., Budzowski K. (2013), Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Unii Europejskiej [in]: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (eds.), Integracja i kryzys na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [www 1] SAFE Framework of Standards to secure and facilitate global trade, World Customs Organization, http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrumentand- tools/tools/safe_package.aspx (accessed: 15.08.2015).
 • [www 2] Służba Celna 3i (Internet, Intelligence, Innovation). Od modernizacji do innowacji, http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/dokumenty-strategiczne (accessed: 25.08.2015).
 • [www 3] Authorised Economic Operators, http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en&holderName=&aeoCountry=FI&certificatesTy pes=AEOS&Expand=true&offset=1&range=25 (accessed: 17.08.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436962

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.