PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 114 | 107--120
Tytuł artykułu

Popyt na usługi gastronomiczne w Polsce w okresie poakcesyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demand for Catering Services in Poland over the Period of the EU Membership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost dochodów i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem prezentowanego opracowania jest pokazanie zmian w popycie na usługi gastronomiczne w latach 2004-2014. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży detalicznej i przychodów w placówkach gastronomicznych. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzone analizy ujawniły silną wzrostową tendencję popytu na usługi gastronomiczne w okresie poakcesyjnym i pokazały, że spowolnienie gospodarcze w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu finansowo-gospodarczego nie spowodowało zmniejszenia wydatków gospodarstw domowych na gastronomię. Wyniki analiz sugerują, że pod wpływem wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji, popularność żywienia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła. (abstrakt oryginalny)
EN
Growth of incomes and change in lifestyles have resulted in Polish people showing a greater willingness to eat out. The objective of this paper is to show the change in demand for catering services during the period 2004-2014. Changes in the number of catering establishments are discussed, as is the size of retail sales and revenue from eating out. The size and structure of household expenditure for eating out are analysed. Research has shown that a slowdown in Polish economy, resulting from the global financial crisis, has not caused a reduction in households' expenditure on eating out. Results of research suggest that under the influence of growth of wealth and a change in the general model of consumption, the popularity of eating out among Polish consumers will continue to grow. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • DĄBROWSKA A., 2008: Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, SGH, Warszawa, s. 203-204.
 • DĄBROWSKA A., GUTKOWSKA K., JANOŚ-KRESŁO M., OZIMEK I., 2010: Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa, s. 116.
 • DEFRA, 2015: Family Food 2014, National Statistics Publication, London, s. 3.
 • DOMINIK P., 2013: Gastronomia, Wydawnictwo ALMAMER, Warszawa, s. 265.
 • EUROSTAT, 2015: Final consumption expenditure of households, by purpose (% of total), http://ec.europa.eu/eurostat/ (odczyt: 2.02.2016).
 • GUS, 2015: Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., Warszawa, s. 136.
 • GUS, 2005: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005, Warszawa, s. 198.
 • GUS, 2005: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, Warszawa, s. 538.
 • GUS, 2007: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Warszawa, s. 540.
 • GUS, 2008: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, Warszawa, s. 543.
 • GUS, 2009: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, Warszawa, s. 551.
 • GUS, 2010: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, Warszawa, s. 590.
 • GUS, 2011: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Warszawa, s. 539.
 • GUS, 2012: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa, s. 590.
 • GUS, 2015: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Warszawa, s. 542.
 • GUS, 2015: Rynek wewnętrzny w 2014 r., Warszawa, s. 15.
 • GUS, 2015: Rynek wewnętrzny w 2014 r., Warszawa, s. 46.
 • KWIATKOWSKA E., LEVYTSKA G., 2011: Usługi gastronomiczne - znaczenie i tendencje rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 45-51.
 • LEVYTSKA G., 2007: Stan i kierunki rozwoju polskiego rynku usług gastronomicznych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 63 (2007), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 135-136.
 • PMR, 2014: Rynek HoReCa w Polsce 2014. Analizy rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019, Warszawa.
 • SALA J., 2011: Marketing w gastronomii, Wyd. II zmienione, PWE, Warszawa, s. 28.
 • SFINKS POLSKA S.A., 2014: Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-20120, Warszawa, s. 7-8.
 • ŚWIETLIK K. (red.) 2015: Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, seria: Analizy rynkowe, nr 16, s. 36-37.
 • ZALEGA T., 2010: Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Zeszyt 17, s. 458.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437008

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.