PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 92--116
Tytuł artykułu

Współpraca rozwojowa a równość płci

Warianty tytułu
Development Cooperation and Gender Equality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnieniem istotnym we współpracy rozwojowej jest równość płci1. Społeczność międzynarodowa wielokrotnie wskazywała na olbrzymie znaczenie jej ograniczenia dla państw rozwijających się. Jest zarówno celem samym w sobie, jak i środkiem realizacji innych celów społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza zwalczania ubóstwa. Współpraca rozwojowa może odegrać istotną rolę w promowaniu równości płci, zarówno bezpośrednio przez działania skierowane do kobiet, jak i pośrednio - stymulując procesy społeczne i gospodarcze. Celem artykułu jest przybliżenie tej problematyki, w szczególności najważniejszych zagadnień teoretycznych, dorobku społeczności międzynarodowej oraz stanu badań z tego zakresu - na podstawie analizy dokumentów i materiałów organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych oraz wybranej literatury przedmiotu. Pierwsza część opracowania poświęcona jest pozycji kobiet w krajach rozwijających się. W drugiej porównano główne koncepcje wsparcia równości płci za pośrednictwem pomocy rozwojowej. Część trzecia zawiera analizę programu współpracy rozwojowej pod tym kątem. Następnie dokonano charakterystyki transferów oficjalnej pomocy rozwojowej przeznaczonej na wspieranie równości płci i przeglądu badań dotyczących skuteczności tej pomocy. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the problem of gender equality in development cooperation, defining the most important theoretical questions and outlining the work of the international community and the state of research in this field. Examined are the documents and materials of international organisations and NGOs as well as selected literature. The article presents the position of women in developing countries along with the main concepts of supporting gender equality through development assistance; it also reviews the efficiency of development assistance in overcoming gender inequality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • P. Bagiński, Współpraca na rzecz rozwoju w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr 2, s. 44.
 • Aid and Gender Equality, "Position Paper" 2014, s. 8.
 • M. Baliamoune-Lutz, M. McGillivray, Does Gender Inequality Reduce Growth in Sub-Saharan African and Arab Countries?, "Afncan Development Review" 2009, t 21 nr 2 s. 224-225.
 • World development report 2012. Gender Equality and Development, World Bank, Washington 2011, s. 2.
 • A. Sen, More Than 100 Million Women Are Missing, "New York Review of Books" 1990, nr 37(20).
 • Polska współpraca rozwojowa 2010, Grupa Zagranica, Warszawa 2011, s. 21.
 • Women's economic opportunity 2012. A global index and ranking from the Economist Intelligence Unit. Findings and methodology, ww.eiu.com.
 • A. Dreher, K. Gehring, S. Klasen, Gesture politics or real commitment? Gender inequality and the allocation of aid, "World Development" 2015, t. 70, s. 465-466.
 • World Survey on the Role of Women in Development. Women s Control over Economic Resources and Access to Financial Resources, including Microfinance, United Nations, New York 2009, s. VII.
 • S. Bradshaw, Women's Role in Economic Development: Overcoming the Constraints, Background Paper for the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, 20 maja 2013 r., s. 4-5.
 • Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty Status, trends and gaps, FAO, IFAD, ILO, Rome 2010.
 • Engendering Development Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice, World Bank, New York 2001.
 • Gender mainstreaming in development programming, UN Women, New York 2014, s. 16.
 • D.L. Cingranelli, D.L. Richards, The Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Project, "Human Rights Quarterly" 2010, nr 32, s. 397-399.
 • The Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum, Geneva 2014, s. 3-6.
 • K.A. Nawrot, Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2014, s. 62-64.
 • S. Razavi, C. Miller, From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse, "Occasional Paper" 1995, nr 1, s. 2-4.
 • E. Boserup, Woman 's Role in Economie Development, George Allen and Unwin, London 1970.
 • E.M. Rathgeber, WID, WAD, GAD: Trends in Research and Practice, "The Journal of Developing Areas" 1990, t. 24, nr 4, s. 490.
 • D. Budlender, M. Mbere, Evaluation of ODA to the GENDER sector, International Organisation Development, czerwiec 2000 r., s. 5.
 • C. Moser, Gender planning and development: Revisiting, deconstructing and reflecting, "DPU60 Working Paper Series" 2014, nr 165, s. 8.
 • P. Debusscher, Gender equality in European Union development policy: incorporating women's voices or confirming hierarchies?, "Afrika Focus" 2013, t. 26, nr 2, s. 33.
 • P. Debusscher, M. Hulse, Including Women s Voices? Gender Mainstreaming in EU and SADC Development Strategies for Southern Africa, "Journal of Southern African Studies" 2014, t. 40, nr3, s. 561.
 • Gender and Development, ADB, Mandaluyong 2003, s. 26.
 • P. Debusscher, Gender mainstreaming on the ground? The case of EU development aid towards Rwanda, "European Integration Papers" 2014, wydanie specjalne, t. 18, s. 2.
 • H. Reeves, S. Baden, Gender and Development: Concepts and Definitions. Prepared for the Department for International Development (DFID) for its gender mainstreaming intranet resource, "BRIDGE Report" 2000, nr 55, s. 30.
 • Równouprawnienie i prawa kobiet w globalnym rozwoju, "Analizy i raporty PAH", www.pah.org.pl, s. 4.
 • M.A. Pollack, E. Hafher-Burton, Mainstreaming gender in the European Union, "Journal of European Public Policy" 2000, t. 7, nr 3, s. 434.
 • P. Debusscher, Mainstreaming gender in European Commission development policy: Conservative Europeanness?, "Women's Studies International Forum" 2011, nr 34, s. 39-40.
 • Mainstreaming Gender Equality: A Road to Results or a Road to Nowhere?, Synthesis Report 2012, ADBG, Tunis 2012, s. 29.
 • R. Brouwers, Revisiting gender mainstreaming in international development: goodbye to an illusionary strategy, "Working Paper" 2013, nr 556, s. 29-30.
 • International Women's Year, United Nations General Assembly Resolution A/RES/27/3010 (XXVII).
 • World Conference of the International Women s Year, United Nations General Assembly Resolution A/RES/30/3520 (XXX).
 • Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace, Mexico City, 19 czerwca - 2 lipca 1975 r., www.un-documents.net.
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18 grudnia 1979 r., Dz.U. z 1982 r., nr 10 poz. 71, zał.
 • Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet. Platforma Działania, Pekin, 4-15 września 1995 r., www.unic.un.org.pl.
 • Milenijne cele rozwoju, www.unic.un.org.pl.
 • C. Barton, Where to for Women's Movements and the MDGs?, "Gender & Development" 2005, t. 13, nr 1, s. 29-30.
 • N. Holvoet, L. Inberg, Gender Mainstreaming and Changing Aid Modalities: Insights from Two Paris Declaration Champions, "Journal of International Development" 2014, nr 26, s. 317-318.
 • Paris Declaration on Aid Effectiveness, Paris 2005, www.oecd.org, pkt 42.
 • Accra Agenda for Action, 2008, www.oecd.org, pkt 3.
 • Busan Partnership for Effective Development Cooperation, Pusan 2011, www.oecd.org, pkt 20.
 • Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.org.
 • G. Byron, C. Örnemark, Gender Equality in Swedish Development Cooperation Final Report, "Sida Evaluation" 2010, nr 1, s. 55.
 • N. Holvoet, Gender Equality and New Aid Modalities: Is Love Really in the Air?, "European Journal of Development Research" 2010, nr 22, s. 98.
 • K. Kot-Majewska, Rola OECD w międzynarodowej współpracy rozwojowej, w: E. Latoszek, M. Proczek (red.), Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 153.
 • Converged Statistical Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire - Addendum 2. Annexes - modules D and E, DCD/ DAC(2013)15/ADD2/FINAL, 11 czerwca 1013 r., s. 34-35.
 • Financing for Gender Equality and Tracking Systems. Background Note, UNDG, Washington 2013, s. 7.
 • C. Moser, A. Moser, Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and limitations in international institutions, "Gender & Development" 2005, t. 13, nr 2, s. 12.
 • Aid projects targeting gender equality and women's empowerment (CRS), OECD, http://stats.oecd.org.
 • Aid in support of gender equality and women's empowerment: Statistical overview, OECD-DAC, Paris 2012, s. 7.
 • L. Pickbourn, L. Ndikumana, Impact of Sectoral Allocation of Foreign Aid on Gender Equity and Human Development, "WIDER Working Paper" 2013, nr 66, s. 1-23.
 • E.W. Maïga, Does Foreign Aid in Education Foster Gender Equality in Developing Countries?, "WIDER Working Paper" 2014, nr 48, 1-22.
 • M. Baliamoune-Lutz, The Effectiveness of Foreign Aid to Women s Equality Organizations in the MENA. Does Aid Promote Women's Political Participation?', "WIDER Working Paper" 2013, nr 74, s. 1-24.
 • L. Kleemann, P. Nunnenkamp, R. Thiele, Gender Inequality, Female Leadership, and Aid Allocation. A Panel Analysis of Aid for Education, "WIDER Working Paper" 2014, nr 10, s. 1-26.
 • C. Clark, E. Sprenger, L.V. Klasen, Where is the money for women s rights? Assessing the resources and the role of donors in the promotion of women s rights and the support of women s rights organizations, Association for Women's Rights in Development, Mexico 2006, s. 1- 147.
 • Gender Equality in Sector Wide Approaches. A Reference Guide, OECD-DAC, Paris 2002, s. 1-11.
 • A. Whitehead, Failing women, sustaining poverty: Gender in Poverty Reduction Strategy Papers Report for the UK Gender and Development Network, Christian Aid, London 2003, s. 1-45.
 • P. Debusscher, Gender Mainstreaming in European Commission Development Policy in Asia: A Transformative Tool?, "Asian Journal of Women's Studies" 2010, t. 16, nr 3, s. 80-111.
 • P. Debusscher, Gender Mainstreaming in European Union Development Policy toward Latin America: Transforming Gender Relations or Confirming Hierarchies?, "Latin American Perspectives" 2012, t. 39, nr 6, s. 181-197.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.