PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 24--34
Tytuł artykułu

Cywilno-wojskowe kształcenie międzykulturowe w formie blended learningu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Civil-military intercultural education and training in the form of blended learning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi studium przypadku realizacji zajęć o tematyce międzykulturowej w formie blended learningu. Autorzy, podkreślając rangę kształcenia międzykulturowego we współczesnym świecie, stwierdzają, że kluczowymi warunkami efektywnego zastosowania wspomnianej formy nauczania są umiejętnie przygotowane wirtualne materiały dydaktyczne w postaci modułów nauczania, a także adekwatne zestawienie zasobów oraz narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej. Wykorzystywane przez e-nauczycieli narzędzia typu open source umożliwiają opracowanie ćwiczeń angażujących uwagę kursantów i uatrakcyjnienie zajęć, a także ułatwiają nadzór nad przebiegiem procesu uczenia się. Na etapie projektowania wirtualnych zasobów niezwykle istotne jest twórcze podejście, a także gruntowna analiza i przemyślana kompozycja treści dydaktycznych. Przedstawione rozwiązania są rezultatem ponadtrzyletniej współpracy autorów nad rozwijaniem innowacji w zakresie kształcenia międzykulturowego w Akademii Obrony Narodowej. Podstawę realizacji wszelkich działań stanowiły rozwiązania oraz wytyczne promowane przez amerykańską Inicjatywę Advanced Distributed Learning. Wnioski końcowe zawierają refleksje dotyczące prakseologicznego podejścia do problematyki wykorzystania blended learningu w środowisku cywilno-wojskowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a case study on the implementation of blended learning in cross-cultural education and training. With a special highlight to the importance of intercultural education, the authors state that the key conditions for the effective use of this form of teaching are well-prepared virtual didactic materials, such as teaching modules, and an appropriate combination of resources and tools for synchronous and asynchronous communication. Open source tools allow teachers to create engaging and attractive activities. Moreover, they can be used in learning progress control. Regarding the stage of virtual materials design, a crucial role play careful analysis and composition of the course content. The presented instructional solutions reveal the effects of over a three-year authors' co-operation in creating learning resources for the purpose of cross-cultural training led at the National Defense University in Warsaw. The basis for implementation of all activities were solutions and guidelines recommended by Advanced Distributed Learning Initiative, an institution which is more recognized in military than civilian environments. Final conclusions include reflections on the praxeological approach to the issue of the use of blended learning in civil-military contexts.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa WBN AON
 • Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa WBN AON
 • Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia CS OPBMR AON
Bibliografia
 • Bennett M., A Developmental Model of Intercultural Sensitivity, University of Wisconsin, Madison 2009.
 • Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2008.
 • Glicken-Turnley J., Cross-Cultural Competence and Small Groups: Why SOF are the way SOF are, JSOU Report11-1, Joint Special Operations University, Tampa 2011.
 • Hofstede G., Culture's Consequences - International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills 1998.
 • Kim Y., Cultural Dimensions of Strategy and Policy, USAWC SSI, Carlisle 2009.
 • Lasica D. T., Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, Fort Leavenworth 2009.
 • Trochowska K., Gawlik-Kobylińska M., Kurs ADL Wstęp do kultury strategicznej (Introduction to Strategic Culture). Praca naukowo-badawcza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 • Trochowska K., Model analizy porównawczej kultur strategicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 • Trochowska K., Operacjonalizacja kultury w przygotowaniu i prowadzeniu współczesnych operacji militarnych, rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 • Gawlik-Kobylińska M., Trochowska K., Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkoleniu kompetencji międzykulturowych. Kurs Introduction to Cultural Awareness dla potrzeb resortu obrony, "Zeszyty Naukowe Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces we Wrocławiu" 2015, t. 176, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.