PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 (10) | 77--88
Tytuł artykułu

Znaczenie wiedzy akademickiej dla wynalazczości przedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Academic Knowledge for the Inventiveness of Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odkąd wiedzę uznano za kluczową dla innowacyjności i w konsekwencji dla wzrostu gospodarczego, w polityce poszczególnych państw nacisk został położony na stymulowanie procesów generowania i dyfuzji wiedzy. Za istotne źródło wartościowej wiedzy uznano przede wszystkim uniwersytety, współpracę między nauką a przemysłem zaś za ważną dla wynalazczości przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu wynalazki generowane przez przedsiębiorstwa uzyskujące ochronę patentową w Polsce opierają się na wiedzy akademickiej oraz czy przedsiębiorstwa, które przy tworzeniu swych wynalazków w większym stopniu korzystają z zasobów wiedzy nauki, są jednocześnie bardziej innowacyjne (mogą się poszczycić większą liczbą patentów). Do określenia stopnia oparcia wynalazczości przedsiębiorstw na wiedzy pochodzącej ze sfery nauki została wykorzystana metoda tzw. cytowań patentowych, polegająca na analizie dokumentów patentowych przedsiębiorstw pod kątem lokalizacji źródeł wiedzy, którą cytują te przedsiębiorstwa. Dokładniej - źródła wiedzy, na które powoływali się w swych opisach patentowych wynalazcy z przedsiębiorstw otrzymujących w latach 2005-2011 patenty w Polsce, zostały sprawdzone pod względem tego, czy cytowana wiedza stanowiła zasób wiedzy uniwersyteckiej. Analiza 389 aplikacji patentowych 20 przedsiębiorstw zgłaszających swe wynalazki do ochrony patentowej w Polsce pozwoliła sformułować kilka zasadniczych wniosków. Po pierwsze, spośród całkowitych zasobów wiedzy, z której korzystają przedsiębiorstwa podczas tworzenia własnych wynalazków, jedynie 15,03% stanowią zasoby wiedzy akademickiej, przy czym wynalazczość przedsiębiorstw w większym stopniu oparta jest na polskich niż zagranicznych zasobach wiedzy sfery nauki. Po drugie, stopień oparcia wynalazczości przedsiębiorstw na wiedzy pochodzącej z laboratoriów publicznych jednostek naukowych był dość zróżnicowany w okresie objętym analizą, nie wykazując żadnej tendencji czy to wzrostowej, czy malejącej. I w końcu, innowacyjność przedsiębiorstw, mierzona liczbą uzyskanych patentów, nie zależy od tego, czy i w jakim stopniu podczas tworzenia wynalazków przedsiębiorstwa korzystają ze zdobyczy nauki. Z jednej strony bowiem wynalazczość jedynie nielicznych spośród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw objętych analizą była w większym stopniu niż przeciętny oparta na wiedzy pochodzącej ze sfery nauki. Z drugiej zaś strony - wykorzystywanie głównie wiedzy akademickiej w procesie generowania wynalazków nie musi się przekładać na sukces w postaci dużej liczby patentów.(abstrakt oryginalny)
EN
Since knowledge was recognized as a key for innovativeness and consequently for the growth of countries and regions, policies of particular countries have emphasized stimulation of processes of knowledge generation and diffusion. Universities, in particular, have been recognized as a significant source of valuable knowledge whereas cooperation between science and industry as a key for the inventiveness of enterprises. The aim of this paper is to determine to what extent innovations generated by enterprises patenting in Poland base on academic knowledge and whether enterprises which make greater use of stocks of academic knowledge when creating their inventions are also more innovative (i.e. they can boast a greater number of patents). The co-called patent-citation method has been used to determine the extent to which the inventiveness of enterprises is based on knowledge originating from the area of science and it consists in an analysis of patent documents for the location of sources of knowledge that these enterprises cite. More precisely, knowledge sources have been investigated which inventors from enterprises patenting in Poland referred to in their patent descriptions, with the focus on whether the cited knowledge belonged to the stock of university knowledge. An analysis of 389 patent applications of 20 enterprises patenting in Poland in 2005-2011 for the origin of knowledge that was used by these enterprises to make an invention allowed for the formulation of several basic conclusions. Firstly, out of the total stock of knowledge that was used by enterprises while making their own inventions, only 15.03% were stocks of academic knowledge, with the inventiveness of enterprises based to a larger extent on Polish than foreign knowledge stocks of science. Secondly, the extent to which the inventiveness of enterprises was based on knowledge coming from public laboratories of scientific units was rather differentiated over the course of the period covered by the analysis, without showing neither upward nor downward trend. And lastly, the innovativeness of enterprises as measured by the number of obtained patents did not depend on neither whether or to what extent enterprises made use of scientific achievements during the creation of inventions. It is so because on the one hand the inventiveness of only few of the most innovative enterprises included in the analysis was based on knowledge originating from the area of science to a larger extent than usually. On the other hand, the use of only academic knowledge in the process of generation of inventions does not have to translate into success in the form of a large number of patents.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
77--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Adams J.D., Clemmons J.R., Stephan P.E., 2006, How Rapidly Does Science Leak Out?, NBER Working Paper Series, no. 11997.
 • Agrawal A., Henderson R., 2002, Putting patents in context: exploring knowledge transfer from MIT, Management Science, vol. 48, no. 1, s. 44-60.
 • Alcacer J., Gittelman M., 2006, Patent citations as a measure of knowledge flows: the influence of examiner citations, The Review of Economics and Statistics, vol. 88, no. 4, s. 774-779.
 • Alcacer J., Gittelman M., Sampat B.N., 2009, Applicant and examiner citations in U.S. patents: an overview and analysis, Research Policy, vol. 38, s. 415-427.
 • Azoulay P., Graff Zivin J.S., Sampat B.N., 2011, The diffusion of scientific knowledge across time and space: evidence from professional transitions for the superstars of medicine, NBER Working Paper Series, no 16683.
 • Bacchiocchi E., Montobbio F., 2009, Knowledge diffusion from university and public research. a comparison between US, Japan and Europe using patent citations, Journal of Technology Transfer, vol. 34, no. 2, s. 169-181.
 • Branstetter L., Ogura Y., 2005, Is Academic Science Driving a Surge in Industrial Innovation? Evidence from Patent Citations, NBER Working Paper Series, no 11561.
 • Collins H.M., 1974, The TEA Set: Tacit knowledge and scientific networks, Science Studies, vol. 4, s. 165-186.
 • Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R.,1993, Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, Quarterly Journal of Economics, no. 108( 3), 577-598.
 • Kim J., Lee S.J., Marschkle G., 2005, The Influence of University Research on Industrial Innovation, NBER Working Paper Series, no. 11447.
 • Lemley M., Sampat B., 2012, Examiner experience and patent office outcomes, The Review of Economics and Statistics, vol. 94, no. 3, s. 817-827.
 • MacRoberts M.H., MacRoberts B.R., 1986, Quantitative measures of communication in science: a study of the formal level, Social Studies of Science, vol. 16, s. 151-172.
 • MacRoberts M.H., MacRoberts B.R., 1996, Problems of citation analysis, Scientometrics, vol. 36, no. 3, s. 435-444.
 • Mowery D.C., Ziedonis A.A., 2001, The Geographic Reach of Market and Non-Market Channels of Technology Transfer: Comparing Citations and Licenses of University Patents, NBER Working Paper Series, no. 8568.
 • PAN, 2011, Firmy patentujące w Polsce w 2010 r. i w latach 2005-2009, Warszawa.
 • Roach M., Cohen W.M., 2012, Lens or Prism? Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows from Public Research, NBER Working Paper Series, no 182292.
 • Sampat B.N., 2005, Determinants of Patent Quality: An Empirical Analysis, Working Paper.
 • Wachowska M., 2014, Mobilność kapitału ludzkiego jako źródło międzynarodowej i wewnątrzkrajowej dyfuzji wiedzy, Ekonomia XXI Wieku, vol. 2, no. 2, s. 80-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.