PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 (10) | 89--102
Tytuł artykułu

Inwestycje w kapitał niematerialny w gospodarkach na średnim poziomie rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intangible Capital Investment in Developing Economies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany strukturalne gospodarek na świecie, polegające na przechodzeniu z przemysłu przetwórczego do przemysłu opartego na wiedzy, sprawiają, że klasyczne czynniki wzrostu ustępują czynnikom opartym na innowacyjności. Opracowanie przedstawia wyniki pomiaru kapitału niematerialnego dla Polski w latach 1995-2013 oraz analizę komparatywną krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wybranych przedziałach czasowych - odpowiadających zachodzącym w nich zmianom instytucjonalnym i reakcjom dostosowawczym - głównie do roku 2005, czyli rok po wejściu przez nie do UE, i do roku 2010, czyli w rok po gwałtownym spadku wzrostu wywołanym przez światową dekoniunkturę. Celem badania było dokonanie pomiaru wielkości inwestycji w aktywa niematerialne w Polsce do roku 2013 oraz porównanie wyników z dostępnymi (zob. projekt INTANINVEST) pomiarami dla innych krajów europejskich. Miało to na celu sprawdzenie, czy Polska gospodarka mieści się w rysującym się wzorcu - im wyższy poziom kapitału niematerialnego, tym wyższy poziom rozwoju gospodarczego, mierzonego PKB. W konsekwencji wyniki analizy pozwoliły nie tylko na osiągnięcie powyższego celu, ale również na wiele wniosków związanych m.in. z "pułapką średniego dochodu" oraz rolą inwestycji zagranicznych w sferze zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce. Pomiaru kapitału niematerialnego dla Polski dokonano za pomocą metodyki analogicznej do tej zastosowanej przez Corrado, Hultena i Sichela [2006], która następnie została zastosowana w projekcie INTANINVEST przez zespół Piekkoli [2011]. Pozwoliło to na zastosowanie analizy komparatywnej: Polski i wybranych krajów europejskich. Rezultaty wskazują, że polska gospodarka absorbuje technologię i wiedzę, ale sama tworzy ją tylko w niewielkim stopniu. Nie jest ona gospodarką opartą na wiedzy, tylko imituje innowacje. Przejściu do gospodarki opartej na wiedzy nie sprzyja ani strategia wzrostu oparta na zwiększeniu wydatków na B+R ze środków zewnętrznych (strategia lizbońska), ani jakość instytucji kształtujących klimat inwestycyjny.(abstrakt oryginalny)
EN
Structural change of the global economy involving a transition from manufacturing to knowledge-intensive industries makes the classic growth factors dwindle in favor of factors that are based on human capital and innovation. This paper presents the results of the measurement of intangible capital in Poland in 1995-2013 and the comparative analysis of countries from Central and Eastern Europe. It also presents the results for selected intermissions of time that are corresponding with institutional changes and adjustment reactions - 2005 corresponds with entry to the EU and 2010 with the adjustment to global downturn. The research presents a measure of intangible assets in Poland up to 2013 and compares the results with available data for other European countries (see: INTANINVEST project). This step was made to check whether Polish economy was led by the following pattern - high level of intangible capital stimulates economic development measured by the GDP. The results of the analysis made it possible not only to achieve the abovementioned goal but it has also multiple other applications. For instance it adds to the discussion about the "trap of medium development" and the role of Foreign Direct Investment (FDI) in shaping structural changes of Polish economy. The measurement of intangible capital in Polish economy presented in the article was based on the methodology presented by Corrado, Hulten and Sichel [2006] - which was later applied in the INTANINVEST project by the Piekkola's [2011] team. This allowed for the abovementioned comparative analysis of Poland and selected European countries. The results indicated that the Polish economy absorbed technology and knowledge, but created only handful of innovations. It is not a knowledge-based economy, but it only imitates innovations. The transition to knowledge-based economy is furthermore neither advanced by growth strategies based on increasing spending on R&D from public funds (Lisbon strategy) nor the quality of investment climate.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
89--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Abramovitz M., Paul A.D., 1973, Reinterpreting economic growth: parables and realities, The American Economic Review, vol. 63, no. 2.
 • Bank of America/Merrill Lynch, 2013, Global Energy Efficiency - Less Is More, 18 April.
 • Ciesielska A.D., Radło J.M., 2014, Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2 [dostępne online, 18.04.2016, http://www.radlo. org/radlo_ciesielska_determinanty.pdf].
 • Carlsson B., 1981, The content of productivity growth In Swedish manufacturing, Research Policy, 10, 4.
 • Corrado C., Hulten C., Sichel D., 2006, Intangible capital and economic growth, NBER Working paper series, Working Paper, 11948.
 • Corrado C., Hulten C., Sichel D., 2009, Intangible capital and U.S. economic growth, The Review of Income and Wealth, Seria 55, no. 3.
 • Denison E.F., 1963, The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us, Committee for Economic Development.
 • EBRD, Transition Report 2013, 2014, Chapter 1: "Income Convergence At Risk", London.
 • Griliches Z., 1984, Research and Development, Patents and Productivity, Chicago University Press.
 • Javorcik B.S., Kaminski B., 2008, How to Attract FDI and Maximize Its Benefits, [in:] Competitiveness of New Europe, edited by Winiecki J., Routledge London and New York, s. 74-96.
 • Jona-Lasimo C., Iommi M., Roth F., 2011, National Measures of Intangible Capital In the EU27 and Norway, [w:] Intangible Capital - Driver of Growth in Europe, University of VAASA.
 • Jorgenson D., 1963, Capital theory and investment behaviour, The American Economic Review 53(2), 247-259, Papers and Proceedings of the Seventy-Fifth Annual Meeting of the American Economic Association.
 • Kendrick J., 1961, Productivity Trends in the United States, Princeton Press.
 • Plucinska J., 2016, Spotify Co-Founders Threaten to Move out of Sweden, Politico.eu [dostępne online, 18.04.2016, http://www.politico.eu/article/spotify-founders-may-leave-sweden-housingeducation- financial-issues/].
 • Piekkola H., 2010, Intangibles: Can They Explain the Unexplained?, INNODRIVE Working Paper, no. 2.
 • Piekkola H., 2011, Intangible Capital Agglomeration and Economic Growth: An Analysis of Regions in Finland, INNODRIVE Working Paper, no. 20.
 • Van Ark B., Hao J. X., Corrado C., Hulten C., 2009, Measuring Intangible Capital and Its Contribution to Economic Growth in Europe, EIB Working Paper Series, 1, vol. 14.
 • Wilson W.T., 2014, Beating the Middle-Income Trap In Southeast Asia, The Heritage Foundation. Special report 156, August 27.
 • Winiecki J., 2015, Economic Development Strategies and Structural Change, Central European University Press, Budapest.
 • Winiecki J., 2014, Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: Modyfikacje i rozszerzenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVI, zeszyt 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.