PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 45 | 29--51
Tytuł artykułu

Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness of Unit-Linked Iinsurance Funds in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany demograficzne w Polsce, którym towarzyszą korekty systemu emerytalnego, rozbudzają coraz większe zainteresowanie produktami inwestycyjnymi pozwalającymi na nieobowiązkowe gromadzenie kapitału emerytalnego. Dla wyboru takiego produktu kluczowe znaczenie ma jego efektywność, rozumiana jako relacja korzyści do kosztów, uwzględniająca po stronie kosztów także ryzyko. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badania efektywności jednego z takich produktów, jakim są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Badanie miało na celu zarówno ustalenie, czy UFK przynoszą dodatkowe stopy zwrotu (kompensujące ponoszone ryzyko i większe od stóp zwrotu z portfela wzorcowego), jak i sformułowanie opinii na temat stylu zarządzania portfelami UFK (aktywny/pasywny). Szacując klasyczną metodą najmniejszych kwadratów wartości parametrów modelu CAPM badanych funduszy i wyznaczając dla nich wartości wskaźnika Treynora, alfy Jensena oraz błędu odwzorowania, otrzymaliśmy wyniki świadczące o ujemnych dodatkowych stopach zwrotu badanych UFK w prawie całym okresie obserwacji, a także dowodzące zasadniczo pasywnego charakteru zarządzania ich portfelami. (abstrakt oryginalny)
EN
Demographic changes along with shifts in pension system in Poland lead to increasing interest in investment products allowing for voluntary cumulation of retirement capital. What is key for the selection of such product, is its effectiveness measured by the relation of benefits to costs, including risk. The article demonstrates the results of study in which we estimated and evaluated the effectiveness of unit-linked insurance funds which represent such class of financial products. The examination was aimed at checking whether the funds under research generate abnormal and superior rates of return as well as whether they are managed actively or passively. We utilized OLS method to estimate CAPM parameters for studied funds and we calculated Treynor ratios, Jensen alphas and tracking errors for them. As the result, we obtained estimations evidencing negative abnormal and negative superior rates of return for almost entire observation period. We also reported passivity in managing the funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Centralny Dom Maklerski
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Cogneau, Philippe i Georges Hübner. 2009. The 101 ways to measure portfolio performance. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1326076 (dostęp: 16.02.2016).
 • Damodaran, Aswath. 2007. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
 • Dawidowicz, Dawid. 2012. Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza. Warszawa: CeDeWu.
 • Dopierała, Łukasz i Liwiusz Wojciechowski. 2015. "Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 41 (3): 55-67.
 • Homa, Magdalena i Monika Mościbrodzka. 2015. "Application of multifactorial market-timing models to assess risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland". Statistics in Transition New Series 16 (2): 279-292.
 • Jamróz, Paweł. 2014. "Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 36 (2): 273-285.
 • Karkowska, Renata i Katarzyna Niewińska. 2013. "Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce". Zarządzanie i Finanse 11 (1): 255-267.
 • Kopiński, Adam. 2013. "Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) ". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 47 (3): 313-326.
 • McLeod, Warren i Gary van Vuuren, G. 2004. "Interpreting the sharpe ratio when excess returns are negative". Investment Analysts Journal 33 (59): 15-20.
 • Michór, Andrzej. 2015. "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta". Bezpieczny Bank 1 (58): 156-182.
 • Miziołek, Tomasz. 2014. "Czy benchmarki funduszy akcyjnych są adekwatne do ich polityki inwestycyjnej? ". http://www.parkiet.com/artykul/1402052.html? print=tak&p=0 (dostęp: 10.05.2016).
 • Pietrzyk, Radosław. 2014. "Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 (328): 290-298.
 • Rzecznik Ubezpieczonych. 2012. "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Rzecznika Ubezpieczonych". http://rf.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf (dostęp: 16.02.2016).
 • Sikora, Tomasz. 2010. "Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego". Materiały i Studia NBP248: 1-81.
 • Skrodzka, Wioletta. 2012. "Analiza efektywności funduszy obligacji w czasie bessy". Logistyka 5: 172-176.
 • Staszel, Aneta. 2013. "Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie". Zarządzanie i Finanse 11 (2): 261-272.
 • Szczepańska, Magdalena. 2011. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Trzebiński, Artur. 2012. "Badanie efektywności polskich funduszy nieruchomości w latach 2005-2011". Oeconomia Copernicana 3 (4): 59-71.
 • Ünal, Gözde i Tan, Ömer Faruk. 2015. "Selectivity and market timing abilityof polish fund managers analysis of selected equity funds". Procedia - Social and Behavioral Sciences 213: 411-416.
 • Włodarczyk, Aneta i Skrodzka, Wioletta. 2013. "Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Trenora-Mazuy'ego". Zarządzanie i Finanse 11 (4/4): 211-226.
 • Zamojska, Anna. 2009. "Zastosowanie metody DEA w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych". Przegląd Statystyczny LVI (3-4): 51-66.
 • Zamojska, Anna. 2012. Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: C.H. Beck
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437150

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.