PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (37) | 26--37
Tytuł artykułu

Neoweberyzm (neo-Weberian state) jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Neo-Weberian State as a Mode of Coordination of Innovation Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głoszona ostatnio, zwłaszcza po kryzysie lat 2008-2009, krytyka wykorzystywanych metod koordynacji polityki innowacyjnej (nowego zarządzania publicznego oraz governance) nie znalazła dotychczas odzwierciedlenia w zmianie zapisów dokumentów Unii Europejskiej warunkujących jej realizację. W unijnych opracowaniach preferowany jest mechanizm multi-level governance. Tymczasem jedną z głównych przyczyn niepowodzeń przy wdrażaniu strategii lizbońskiej należy upatrywać w nieuwzględnieniu konieczności funkcjonowania kompetentnej, myślącej długofalowo administracji publicznej. Podejście kładące nacisk na uzależnienie sukcesu wdrażania polityk publicznych od istnienia sprawnej administracji, nawiązujące do dorobku Maxa Webera, jest nazywane neoweberyzmem (neo-Weberian state). Celem niniejszego artykułu jest opisanie neoweberyzmu na tle innych podejść do zarządzania publicznego oraz wskazanie, jakie cechy posiada mechanizm koordynacji działań zbiorowych wykorzystywany przy projektowaniu założeń polityki innowacyjnej. Jako umożliwiający tę ostatnią przedstawiono proces wyodrębniania inteligentnych specjalizacji regionalnych na przykładzie województwa małopolskiego. Następnie zestawiono go z idealnotypicznymi cechami czterech modeli administracji: administracji weberowskiej, NZP, współzarządzania oraz modelu neoweberowskiego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że proces ten posiada cechy współzarządzania oraz neoweberyzmu. Można oczekiwać, że podejście neoweberowskie będzie rozpatrywane jako alternatywny mechanizm koordynacji w kontekście planowania polityki innowacyjnej w najbliższych latach. (abstrakt oryginalny)
EN
Critical opinions on the methods of innovation policy coordination (New Public Management and governance), which abound recently, especially after the 2008-2009 crisis, are not yet reflected in adequate changes in EU documents determining the implementation of this policy. In EU studies, multi-level governance is the preferred mechanism of coordination. Meanwhile, one of the main reasons of the failure to implement the Lisbon Strategy is rejecting the need for competently functioning public administration capable of long-term thinking. The approach emphasizing that successful implementation of public policies depends on the existence of efficient administration, derived from M. Weber's oeuvre, called the neo-Weberian state. The purpose of this paper is to describe the neo-Weberian state approach compared to other approaches to public management, and to indicate which features of a mechanism for coordinating collective action are used in the design of innovation policy. In order to achieve the goal, the author discusses the process of establishing regional smart specializations in the Małopolskie voivodeship. Next, he matches it with four models of administration: Weber's administration, New Public Management, governance, and neo-Weberian state model. The analysis shows that this process has some characteristics of both the governance model and the neo-Weberian state. One can expect that the neo-Webarian state approach will be considered as an alternative mechanism of coordination in the context of innovation policy planning in the coming years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arnold, E. (2004). Evaluating research and innovation policy: A systems world needs systems evaluations. Research Evaluation, 1 (13), 3-17.
 • Białynicki-Birula, P., Laurisz, N., Mamica, Ł., Możdżeń, M. (2015). Podstawowa charakterystyka paradygmatu neoweberowskiego w kontekście przydatności jego reguł i instrumentów dla zarządzania sprawami publicznymi. Tekst niepublikowany.
 • Ćwiklicki, M., Kopyciński, P., Oramus, M., Żabiński, M. (2015). Analiza dorobku poświęconego podejściu neoweberowskiemu. Tekst niepublikowany.
 • Drechsler, W. (2009). Towards a neo-Weberian European Union? Lisbon agenda and public administration. Halduskultuur, 10, 6-21.
 • Drechsler, W., Kattel, R. (2008). Towards the neo-Weberian state? Perhaps, but certainly adieu, NPM! NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2 (I), 95-97.
 • European Commission (2010). Regional Policy Contributing to Smart Growth in Europe 2020. Brussels: European Commission.
 • Foray, D., Goddard, J., Beldarrain, G. X., Landabaso, M., McCann, Ph., Morgan, K., Nauwelaers, C., Ortega-Argilés, R. (2012). Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • Geodecki, T., Kopyciński, P., Mamica, Ł., Zawicki, M. (red.) (2015). Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Komitet Regionów Unii Europejskiej (2009). Biała księga Komitetu Regionów w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów. Bruksela: Komitet Regionów Unii Europejskiej.
 • Komisja Europejska (2010). Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • Kopyciński, P. (2015). Współzarządzanie a polityka innowacyjna. W: S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne (s. 220-250). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lundvall, B. A., Borras, S. (2005). Science, technology and innovation policy. W: J. Fegerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. New York: Oxford University Press.
 • Metcalfe, J. S. (2000). Science, Technology and Innovation Policy in Developing Economies. Tekst niepublikowany, przygotowany na seminarium "Enterprise Competitiveness and Public Policies", Barbados, 22-25.11.1999.
 • Pollitt, Ch., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford University Press.
 • Potůček, M. (2008). The concept of the neo-Weberian state confronted by the multi-dimensional concept of governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2 (I), 83-94.
 • Randma-Liiv, T. (2008). New public management versus the neo-Weberian state in Central And Eastern Europe. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2 (I), 69-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.