PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 968--983
Tytuł artykułu

Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z praktyką

Autorzy
Warianty tytułu
University and Practice - Relationship Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkoły wyższe spełniały dwie misje: badawczą i edukacyjną, wierne zasadzie jedności nauki i kształcenia liberalnego uniwersytetu Humboldta. Pod koniec XX wieku dostrzeżono rosnące znaczenie relacji uniwersytetu z otoczeniem oraz współzależność miedzy uczelnią, państwem i rynkiem. Wykształciła się, bowiem trzecia misja uniwersytetu - budowanie i rozwijanie pożądanej relacji z otoczeniem, w tym zwłaszcza z szeroko rozumianą praktyką. Przedstawione w tym opracowaniu wnioski z wieloletnich badań prowadzonych przez autora potwierdzają absolutną konieczność zastanowienia się w każdej szkole wyższej nad problemami zarządzania jej relacjami z szeroko rozumianą praktyką. Uczelnie muszą racjonalnie zarządzać kapitałem relacyjnym, którym dysponują, mając na uwadze oczekiwania interesariuszy. Takie podejście szkoły wyższej do interesariuszy, zwłaszcza zewnętrznych, jest najlepszą i najskuteczniejszą formą marketingu usług naukowo-badawczych, edukacyjnych i doradczych świadczonych przez uczelnię, która powinna być odpowiedzialna wobec tych interesariuszy, na których szkoła wyższa ma wpływ i tych, którzy mają wpływ na uczelnię. Oznacza to umożliwienie wszystkim interesariuszom uczestniczenie w rozpoznaniu istotnych problemów i poszukiwaniu rozwiązań oraz współpracę z nimi na wszystkich szczeblach, włączając w to zarządzanie uczelnią w celu osiągania lepszych wyników w realizacji wszystkich trzech misji uczelni. (abstrakt oryginalny)
EN
Universities have two missions confirming the unity of science and education of the Humboldt liberal university. At the end of the 20th century the world recognized the growing importance of the relationship between the university and the environment as well as the interdependence between the university, the state and the market. The third mission of the university has developed - building and developing the desired relationship with the environment, especially with practice, in the broad sense of the word. This study presents findings and conclusions developed by the author over many years of research. They confirm the absolute necessity for every university to consider the management problems regarding its relations with the widely understood practice. Universities need to rationally manage the relational capital at their disposal, taking into account the interest of the stakeholders. Such an approach of higher education institutions to the stakeholders, especially external ones, is the best and most effective form of marketing scientific research, educational and advisory services provided by the university. The university should be accountable to its stakeholders, both those that it has the influence on and those who have influence on the university. This means providing an opportunity for all stakeholders to participate in identifying significant problems and finding solutions, as well as working with them at all levels, including university management in order to achieve better results in fulfilling all three university mission. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
968--983
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. AA 1000APS (AccountAbility Principles Standard) - Zasady odpowiedzialności, http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/aa1000aps_pl.pdf (20.02.2016).
 • 2. AA 1000SES (Stakeholder Engagement Standard) - Zaangażowanie interesariuszy, http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/AA1000SES.PDF (20.02.2016).
 • 3. Chomiak-Orsa I. (2014), Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2/40/, 31.
 • 4. Kapitał intelektualny organizacji a kapitał ludzki, http://www.grupatempo.pl/pl/czytelnia/16 (20.02.2016).
 • 5. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapital_intelektualny_przedsiębiorstwa (20.02.2016).
 • 6. Keer C. (2001), The uses of the university, Harvard University Press, Cambridge, 12-33.
 • 7. Kola A.M. i Leja K. (2015), Rozszerzona trzecia misja uniwersytetu na przykładzie jego relacji z podmiotami trzeciego sektora, e-mentor, Nr 4(61), 4-5.
 • 8. Leja K. (2011), Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 18.
 • 9. Norma AA 1000SES, http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/AA10002010 PRINT.PDF, (20.02.2016).
 • 10. Perechuda K., Chomiak-Orsa I., Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, 308, www.zif.wzr.pl/pism/2013_4_2_23.pdf, (20.02.2016).
 • 11. Rachunkowość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i organizacji, http://edu.pjwstk.edu.pl/wykłady/rpg/scb/main39.html, (20.02.2016).
 • 12. SA 8000:2014 http://sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000Standard2014.pdf, (20.02.2016) lub http://www.saintl.org/_data/n_0001/resources...1/resources/live/SA8000, (20.02.2016).
 • 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • 14. Wawak T. (2011), Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych, pod red. naukową Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 15. Wawak T. (red.) (2013), CURRENT PROBLEMS OF UNIWERSITY MANAGEMENT, pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 16. Wawak T. (2012), Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012 r.
 • 17. Wawak T., Opracowania, www.http://tadeusz.wawak.pl, (20.02.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437222

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.