PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 427 Taksonomia 27. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 84--93
Tytuł artykułu

Taksonomiczno-ekonometryczna procedura wyceny nieruchomości dla różnych miar porządkowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Taxonomic and Econometric Method of Real Estate Valuation for Various Classification Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaproponowanie procedury wyceny nieruchomości, nawiązującej do prostych metod taksonomicznych (syntetyczne mierniki rozwoju) i ekonometrycznych (liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą). Polskie uregulowania prawne umożliwiają stosowanie metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Nie uszczegóławiają jednak, jakie metody i w jakich sytuacjach prawnych i ekonomicznych należy stosować. Artykuł stanowi rozwinięcie wcześniejszych prac nad propozycją taksonomiczno- ekonometrycznej procedury wyceny nieruchomości. Celem artykułu jest również zbadanie czy stosowanie różnych metod porządkowania zmienia wyniki wyceny(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to propose a procedure of real estate evaluation that encompasses both econometric and taxonomic approach. Polish regulations allow for using statistical methods of property valuation. However, they do not precise what kind of methods and in what legal and economic situations those methods can be used. Thearticle is built on earlier work on the proposed taxonomic and econometric method of property valuation. For the procedure proposed in the earlier work, the impact of various classification measures on the valuation is studied. The purpose of this article is to examine whether the use of different methods of classification changes results of valuation(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczewski Z., 2006, Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Czaja J., 2001, Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Komp-system, Kraków.
 • Doszyń M., 2012, Ekonometryczna wycena nieruchomości, Metody Ilościowe w Ekonomii. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 41-52.
 • Doszyń M., Gnat S., 2015, Metody taksonomiczne i ekonometryczne w indywidualnej wycenie nieruchomości,
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 385, Taksonomia 25: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, s. 81-89.
 • Dydenko J. (red.), 2006, Szacowanie nieruchomości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Foryś I., 2011, Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkalnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 18, nr 1, Olsztyn, s. 95-107.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4, s. 307-327.
 • Hozer J. (red.), 2008, Wycena nieruchomości, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin.
 • Kokot S., 2004, Model wielu regresji pojedynczych w wycenie nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 12, nr 1, Olsztyn, s. 106-122.
 • Ligas M., 2011, Metody statystyczne w wycenie nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18, no. 1, Olsztyn, s. 49-65.
 • Sawiłow E., 2011, Problematyka określania wartości nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18, no. 1, Olsztyn, s. 21-33.
 • Ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741, z późn. zm.
 • Walesiak M., 2002, Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.