PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (89) | 312--329
Tytuł artykułu

Piketty i Marks o losach kapitalizmu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Piketty and Marx on the Fate of Capitalism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie punktów zbieżnych i różnic między T. Pikettym a K. Marksem w ocenie losów kapitalizmu. Dokonano tego przez porównanie głównych tez zawartych w Kapitale Pikettego i w Kapitale Marksa. Okazało się, że jako główną cechę kapitalizmu obydwaj traktują imperatyw akumulacji i inwestowania, ale wyciągają odmienne wnioski. Marks dowodzi, że ten imperatyw wywołuje spadek stopy zysku, co wzmaga rywalizację miedzy kapitałem a pracą i prowadzi do wybuchu rewolucji obalającej kapitalizm. Piketty oznajmia natomiast, że Marks doszedł do takich apokaliptycznych wniosków, ponieważ nie uwzględnił, podobnie jak inni ekonomiści XIX wieku, wpływu postępu technicznego i wydajności pracy na wzrost dochodu narodowego. Dopiero R. Solow dokonał tego w latach 50. XX wieku. W odpowiedzi wypadnie stwierdzić, że Marks szeroko opisał postęp i wydajność oraz rozróżniał postęp techniczny wynikający z inwestowania w maszyny i postęp pozainwestycyjny wynikający ze wzrostu umiejętności pracowników. Solow i jego następcy zostawili bogaty i wielowymiarowy dorobek, ale ta wielowymiarowość zmusza do konkretyzacji, a Piketty nie precyzuje, jaki typ postępu technicznego miałby posiadać zbawcze właściwości dla kapitalizmu. Trudno zatem odnieść się do jego sugestii. Kapitalizm nie upadł, ale nie wiadomo, jaki postęp go uratował i czy był jedynym, czy jednym z wielu ratowników. W ostatniej części artykułu występuje wielu dyskutantów, ale sprawa jest otwarta, gotowych odpowiedzi bowiem nie dają.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to demonstrate both similarities and differences between Piketty's and Marx's assessment of capitalism. The method applied is the comparison of the main theses included in Piketty's "Capital" and Marx's "Capital". It has been determined that both authors perceive the imperative of accumulation and investment as a main treat of capitalism, but draw different conclusions. Marx argues that the aforementioned imperative causes the fall in the rate of profits, which reinforces the struggle between capital and labor and leads to the outbreak of the revolution, which overturns the capitalism. Conversely, Piketty suggests that Marx came to such apocalyptic conclusions because he did not take into consideration - and neither did other XIX-century economists - the influence of technical progress and work efficiency on the national product growth. The first author to include this factor was Solow in the 1950s.It is worth noting, though, that Marx thoroughly described progress and efficiency, as well as differentiated between the technical progress stemming from investments in equipment, and the non-investment progress, stemming from improvement in workers' skills. Solow and his followers left a rich and multidimensional body of work, however this multidimensionality demands specification, and Piketty does not precisely state which type of technical progress could prove beneficial to capitalism. It is therefore difficult to relate to his suggestions. Capitalism did not fall but it is not known which progress saved it and whether progress was the only, or just one of many saviors of capitalism. In the last part of the article various opinions are presented, however this problem remains un resolved, since no one provides a ready answer.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
312--329
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Arystoteles (1964), Polityka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Bremmer J. (2011), The End of the Free Market: Who Wins the War between Corporations and States, Portfolio, Penguin Group Inc., New York.
 • Friedman G. (2009), Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Wydawnictwo AMR, Warszawa.
 • Fukuyama F. (2009), Koniec historii, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość (2014), I. Palacios-Huerta (red.), Kurhaus, Warszawa.
 • Jared D. (2004), Upadek. Dlaczego jedne społeczeństwa upadły, a innym się udało, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kaletsky A. (2010), Capitalism 4.0. The Birth of the New Economy, Bloomsbury, London, Berlin, New York, Sydney.
 • Kołakowski L. (1988), Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład, "Aneks", Londyn.
 • Luttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Madej Z. (2013), Megasystemy są śmiertelne, w: Kryzysy systemowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", red. naukowa Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik, Warszawa.
 • Madej Z. (2015), Postindustrialne kryzysy w ekonomii, w: Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, red. naukowa Julian Auleytner, Jerzy Kleer, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 • Marks K., Engels F. (1949), Manifest komunistyczny, w: Dzieła Wybrane, t. 1, "Książka i Wiedza", Warszawa.
 • Marks K. (1951), Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom pierwszy, "Książka i Wiedza", Warszawa.
 • Marks K. (1957), Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, tom trzeci, "Książka i Wiedza", Warszawa.
 • Mączyńska E.,(2015), Równiej, w: Świat się chwieje, Grzegorz Sroczyński red., Agora, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Popper K. (1987), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Romer P.M. (1990), Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, nr 5.
 • Robinson J. (1958), Akumulacja kapitału. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Shapiro R. (2008), Futurecast. How Superpowers, Populations and Globalisation Will Change the Way You Live and Work, St. Martin's Press, New York.
 • Solow R. (1957), Technical change and agregate production function, "Review of Economics and Statistics", Vol. 39, s. 312-320.
 • Solow R. (1967), Teoria kapitału i stopa przychodu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Solow R. (2014), Luźne myśli o tym, jak mogą się potoczyć losy świata, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, I. Palacios-Huerta (red.), Kurhaus, Warszawa.
 • Standing G.,(2011), The Precariat: the New Dangerous Class, Bloomsbury Academic.
 • Stiglitz J. (2010), Freefall. Jazda bez trzymanki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stiglitz J. (2012), The Price of Inequality: How today's Divided Society Endangers our Future, W.W. Norton, New York.
 • Thurow L. (1999), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Welfe W. (2007), Przesłanki modelowania gospodarki opartej na wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy, redakcja naukowa Władysław Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zakaria F. (2008), The Post-American World, W.W. Norton & Company, New York, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437300

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.