PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 2 | 117--126
Tytuł artykułu

Plan ochrony jako plan zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych przyrodniczo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Protection Plan as a Spatial Development Plan for Natural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczna część terytorium Polski objęta jest różnymi formami przestrzennej ochrony przyrody. Dla wielu spośród tych form (np. dla parków narodowych i krajobrazowych) sporządzane są plany ochrony, określające cele i zasady ochrony. Jednym z zagrożeń, wobec których stoją obszary chronione, jest ekspansja zagospodarowania przestrzennego. Plany ochrony wpływają zatem na zagospodarowanie przestrzenne, przede wszystkim na plany i studia zagospodarowania przestrzennego. Jednak efektywność ochrony walorów przestrzeni przed presją zagospodarowania przestrzennego, czyli skuteczność realizacji celów ochrony, jest zróżnicowana i z reguły niedostateczna. Poprawa tej skuteczności jest możliwa poprzez zmianę formuły planów ochrony na analogiczną do dokumentów miejscowego planowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
A significant part of the territory of Poland is covered by various forms of spatial nature protection. In respect of many of these forms (e.g., national and landscape parks), protection plans are drawn up, setting out the objectives and principles of protection. Expansion of spatial development is one of the threats faced by protected areas. Therefore protection plans affect spatial development, especially spatial development plans and studies. However, the effectiveness of protection of space assets from the pressure of spatial development, that is the effectiveness of achievement of protection objectives, is varied and generally inadequate. It is possible to enhance this effectiveness by changing the form of protection plans for a form similar to that of local spatial planning documents. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
117--126
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • Gawroński K. (2002): Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska. "Rocznik Ochrona Środowiska" (4), s. 479-495.
  • Kopeć A. (2011): Słabości i skutki prawnych regulacji związanych z procedurą sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy. [w:] T. Markowski i P. Żuber (red.): System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 134, Warszawa, KPZK PAN.
  • Lisowski A., Grochowski M. (2008): Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz i P. Żuber (red.): Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. 1, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • Ociepa-Kubicka A. (2014): Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska. "Inżynieria i Ochrona Środowiska", nr 17 (1), s. 135-146.
  • Szulczewska B. (2004): Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią i praktyką. [w:] A. Cieszewska (red.): Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 14, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
  • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2015): Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku. Warszawa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
  • Wańkowicz W. (2010): Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych, problemy ekonomiczne. [w:] W. Andrejczuk (red.): Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 14, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437348

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.