PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 2 | 147--156
Tytuł artykułu

Shaping the Brand Awareness of Science and Technology Parks in Eastern Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kształtowanie świadomości marki parków naukowo-technologicznych w Polsce Wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza efektów dotychczasowych działań, podejmowanych w ramach kształtowania świadomości marki w odniesieniu do parków funkcjonujących w Polsce Wschodniej, wspartych w PO RPW. Autorki skupiły się na perspektywie popytowej i przeanalizowały dwa wektory świadomego brandingu: otaczające środowisko oraz komunikację z odbiorcami. W grupie klientów rzeczywistych przeprowadzone zostały badania ilościowe (wywiady CAPI i CATI ), w grupie klientów potencjalnych - badania jakościowe (wywiady ITI). Wyniki badania wskazują na brak wiedzy na temat funkcjonowania parków, brak świadomości korzyści, jakie można odnieść ze współpracy z powyższymi instytucjami oraz niską skuteczność dotychczas stosowanych form promocji parków, ale także na duże potrzeby w zakresie wsparcia innowacji ze strony przedsiębiorstw. Na podstawie wyników badań sformułowano rekomendacje dotyczące poprawy promocji parków. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is the analysis of the effects of actions undertaken so far that have aimed at shaping brand awareness of the parks in Eastern Poland supported under the Operational Programme Development of Eastern Poland. The authors focused on the demand-side perspective and scrutinized two vectors of conscious branding: the surrounding environment and communication with customers. The group of potential customers underwent qualitative research (ITI interviews). The research in the group of the actual customers was conducted by means of quantitative methods (CAPI and CATI interviews). The results of the study indicate the lack of knowledge of the parks' functioning, the lack of awareness of the benefits that could be achieved while cooperating with parks, low effectiveness of the existing forms of promotion of the parks, but also the high needs for innovation support among entrepreneurs. On the basis of the study results, the authors formulated recommendations for improving the promotion of parks. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
147--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology, Poland
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Abetti, P.A. 2004. "Government-Supported Incubators in the Helsinki Region, Finland: Infrastructure, Results, and Best Practices." The Journal of Technology Transfer no. 29 (1):19-40.
 • Bąkowski, A., and M. Mażewska. eds. 2012. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, Seria Innowacje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Brčić, R., and K. Brodar. 2008. "Role of Science and Technology Parks in Entrepreneurship Development. The Case of Varaždin County." International Scientific Publications: Journal Economy & Business no. 2 (1):363-375.
 • Chorda, I.M. 1996. "Towards the Maturity Stage: an Insight into the Performance of French Technopoles." Technovation no. 16 (3):143-152. doi: 10.1016/0166-4972(95)00042-9.
 • Colombo, M.G., and M. Delmastro. 2002. "How Effective Are Technology Incubators? Evidence from Italy." Research Policy no. 31 (7):1103-1122. doi: 10.1016/S0048-7333(01)00178-0.
 • Cumbers, A., and D. MacKinnon. 2004. "Introduction: Clusters in Urban and Regional Development." Urban Studies no. 41 (5-6):959-969. doi: 10.1080/00420980410001675896.
 • Czakon, W. ed. 2013. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. 2nd ed. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dabrowska, J. 2011. Measuring the Success of Science Parks: Performance Monitoring and Evaluation. Paper read at XXVIII IASP World Conference on Science and Technology Parks, 2011.06.19-22, at Copenhagen.
 • Hansson, F. 2007. "Science Parks as Knowledge Organizations - the "ba" in Action?" European Journal of Innovation Management no. 10 (3):348-366. doi: 10.1108/14601060710776752.
 • Hommen, L., D. Doloreux, and E. Larsson. 2006. "Emergence and Growth of Mjardevi Science Park in Linkoping, Sweden." European Planning Studies no. 14 (10):1331-1361. doi: 10.1080/09654310600852555.
 • Järvelin, A.-M., and H. Koskela. 2005. "The Role of Science Parks in Developing Company Networks." In Frontiers of E-Business Research, FeBR 2004, Conference Proceedings, edited by M. Seppä, M. Hannula, A.-M. Järvelin, J. Kujala, M. Ruohonen and T. Tiainen, 507-519. Tampere, Finland.
 • Kelessidis, V.C., I.J. Vasalos, and N. Komninos. 1999. Planning for Science and Technology Parks in Southern Europe: Experiences from Spain, Italy and Greece. Paper read at XVI IASP World Conference on Science and Technology Parks, 1999.08.31-09.04, at Istanbul.
 • Link, A.N., and K.R. Link. 2003. "On the Growth of U.S. Science Parks." The Journal of Technology Transfer no. 28 (1):81.
 • Lis, A. 2012. "Parki naukowe i inkubatory przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej." In Wymiary konkurencyjności: zarządzanie innowacjami w regionie, edited by A. Lis, 67-84. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Lis, A. 2013. "Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce." Zarządzanie i Finanse no. 11 (1):295-311.
 • Luger, M.I., and H.A. Goldstein. 1991. Technology in the Garden. Research Parks and Regional Economic Development. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 • Machnik-Słomka, J., and P. Kordel. 2012. "Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (55):237-258.
 • Matusiak, K.B. ed. 2011. Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, Seria Innowacje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Minguillo, D., and M. Thelwall. 2012. "Mapping the Network Structure of Science Parks. An Exploratory Study of Cross-Sectoral Interactions Reflected on the Web." Aslib Proceedings no. 64 (4):332-357. doi: 10.1108/00012531211244716.
 • Olins, W. 2008. The Brand Handbook. London: Thames and Hudson Ltd.
 • Phan, P.H., D.S. Siegel, and M. Wright. 2005. "Science Parks and Incubators: Observations, Synthesis and Future Research." Journal of Business Venturing no. 20 (2):165-182. doi: 10.1016/j.jbusvent.2003.12.001.
 • Porter, M.E. 2000. "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy." Economic Development Quarterly no. 14 (1):15-34. doi: 10.1177/089124240001400105.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2007. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Sofouli, E., and N.S. Vonortas. 2007. "S&T Parks and Business Incubators in Middle-Sized Countries: the Case of Greece." Journal of Technology Transfer no. 32 (5):525-544. doi: 10.1007/s10961-005-6031-1.
 • Sternberg, R. 2004. "Technology Centres in Germany: Economic Justification, Effectiveness and Impact on High-Tech Regions." International Journal of Technology Management no. 28 (3-6):444-469. doi: 10.1504/Ijtm.2004.005298.
 • Vilà, P.C., and J.L. Pagès. 2008. "Science and Technology Parks. Creating New Environments Favourable to Innovation." Paradigmes: economia productiva i coneixement (0):141-149.
 • Wessner, C.W. 2009. Understanding Research, Science, and Technology Parks. Global Best Practices. Report of a Symposium. Washington, DC: National Academies Press.
 • Zhang, Y. 2004. "Critical Factors for Science Park Management: the North American and European Experience." International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management no. 4 (6):575-586. doi: 10.1504/IJEIM.2004.005849.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437370

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.