PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 2 | 157--164
Tytuł artykułu

Efforts by Hotel Owners Aimed at Maintaining Ecological Balance in Lubelskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Podejmowane przez właścicieli hoteli działania ukierunkowane na utrzymanie równowagi ekologicznej w województwie lubelskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy było wskazanie działań sektora turystycznego, które w opinii mieszkańców, chronią środowisko naturalne Lubelszczyzny. Starano się również określić, które z działań wywierają największy wpływ na wybór noclegu przez respondentów oraz czy hotele prowadzą koncepcję zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Wielkość wyselekcjonowanej próby badawczej określono na 1157 respondentów. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką była ankieta bezpośrednia, przeprowadzona w oparciu o autorski kwestionariusz. Obliczenia statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej, a zastosowanym kryterium podziału na grupy badawcze był poziom wykształcenia. Wykazano, iż przy wyborze miejsca noclegowego najważniejszymi czynnikami były: oszczędna polityka energetyczna, w tym dobra izolacja hotelu, w którym mieliby mieszkać respondenci oraz prowadzenie właściwej polityki wodnej przez przedsiębiorstwo hotelowe. Przy działaniach mających największy wpływ na środowisko naturalne wymieniano ochronę środowiska naturalnego. Stwierdzono, iż należy wykorzystywać doświadczenie innych krajów w prowadzeniu właściwej polityki zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, monitorować go oraz wykorzystywać urządzenia, które ograniczałyby niszczenie cennych i kosztownych zasobów. W ochronę zasobów naturalnych powinni być zaangażowani zarówno mieszkańcy, jak i organizacje działające na danym terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the activities of the tourism sector which in the opinion of residents protect the natural environment of Lubelskie Voivodship. Efforts were also made to determine which activities have the greatest impact on the selection of accommodation by respondents and whether hotels fulfill the concept of sustainable social development. The size of the selected sample was 1157 respondents. The method of diagnostic survey was applied, and a direct survey was the technique, both conducted on the basis of an original questionnaire. Statistical calculations were performed using discriminant analysis and the level of education was the criterion for grouping. It has been shown that the following factors were the most important when choosing accommodation: cost-effective energy policy, including good insulation of the hotel building where respondents would stay, and a proper water management policy by the hotel company. Environmental protection was mentioned with activities that have the greatest impact on the natural environment. It has been found that it is necessary to use experiences of other countries in pursuing appropriate policies for sustainable development of a society, to monitor these policies, and to use devices which would limit the destruction of valuable and expensive resources. Both residents and organizations acting over a given area should be involved in the protection of natural resources. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
157--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Natural Sciences and Humanities, Poland
Bibliografia
 • Andereck, K.L. 2009. "Tourists' Perceptions of Environmentally Responsible Innovations at Tourism Businesses." Journal of Sustainable Tourism no. 17 (4):489-499. doi: 10.1080/09669580802495790.
 • Arias, E., M. Becerra, C. Muñoz, and J. Sainz. 2003. Tourists' Willingness to Pay for Green Certification of Hotels in Mexico. México: Instituto Nacional de Ecología.
 • Bhattacharya, S. 2012. "Consumer Attitude Towards Green Marketing in India." The IUP Journal of Marketing Management no. 10 (4):62-71.
 • Bohdanowicz, P. 2005. "European Hoteliers' Environmental Attitudes: Greening the Business." Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly no. 46 (2):188-204.
 • Chamorro, A., S. Rubio, and F.J. Miranda. 2009. "Characteristics of Research on Green Marketing." Business Strategy and the Environment no. 18 (4):223-239. doi: 10.1002/bse.571.
 • Cherian, J., and J. Jacob. 2012. "A Study of Green HR Practices and Its Effective Implementation in the Organization: A Review." International Journal of Business and Management no. 7 (21):25-33.
 • D'Souza, C. 2004. "Ecolabel Programmes: a Stakeholder (Consumer) Perspective." Corporate Communications: An International Journal no. 9 (3):179-188. doi: org/10.1108/13563280410551105.
 • Davies, T., and S. Cahill. 2000. Environmental Implications of the Tourism Industry. Discussion Paper 00-14, https://www.csu.edu/cerc/documents/EnvironmentalImplicationsTourismIn dustry2000.pdf.
 • Goodwin, H., and J. Francis. 2003. "Ethical and Responsible Tourism: Consumer Trends in the UK." Journal of Vacation Marketing no. 9 (3):271-284. doi: 10.1177/135676670300900306.
 • Graczyk, A. ed. 2008. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Han, H., L.T. Hsu, and J.S. Lee. 2009. "Empirical Investigation of the Roles of Attitudes toward Green Behaviors, Overall Image, Gender, and Age in Hotel Customers' Eco-Friendly Decision-Making Process." International Journal of Hospitality Management no. 28 (4):519-528. doi: 10.1016/j.ijhm.2009.02.004.
 • Holden, A. 2008. Environment and Tourism. 2nd ed. London: Routledge.
 • Hunter, C.J. 1995. "On the Need to Re-Conceptualise Sustainable Tourism Development." Journal of Sustainable Tourism no. 3 (3):155-165. doi: 10.1080/09669589509510720.
 • Isenmann, R.A. 2004. "Internet-Based Sustainability Reporting." International Journal of Environment and Sustainable Development no. 3 (2):145-167. doi: 10.1504/IJESD.2004.004700.
 • Johnson, C.Y., J.M. Bowker, and H.K. Cordell. 2004. "Ethnic Variation in Environmental Belief and Behavior: An Examination of the New Ecological Paradigm in a Social Psychological Context." Environment and Behavior no. 36 (2):157-186. doi: 10.1177/0013916503251478.
 • Kurczewski, R. 2012. "Popyt ekoturystyczny." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (83):165-175.
 • Lee, K. 2008. "Opportunities for Green Marketing: Young Consumers." Marketing Intelligence & Planning no. 26 (6):573-586. doi: 10.1108/02634500810902839.
 • Lee, K. 2009. "Gender Differences in Hong Kong Adolescent Consumers' Green Purchasing Behavior." Journal of Consumer Marketing no. 26 (2):87-96. doi: 10.1108/07363760910940456.
 • Lee, W.H., and G. Moscardo. 2005. "Understanding the Impact of Ecotourism Resort Experiences on Tourists' Environmental Attitudes and Behavioural Intentions." Journal of Sustainable Tourism no. 13 (6):546-565. doi: 10.1080/09669580508668581.
 • Lysy, A., and M. Sztorc. 2009. "Zarządzanie działem obsługi klienta poprzez wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników na przykładzie hotelu." Współczesna Ekonomia no. 3 (2):103-119.
 • Manaktola, K., and V. Jauhari. 2007. "Exploring Consumer Attitude and Behaviour Towards Green Practices in the Lodging Industry in India." International Journal of Contemporary Hospitality Management no. 19 (5):364-377. doi: 10.1108/09596110710757534.
 • Markowski, K. ed. 2012. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Martinac, I., H. Murman, and A.L. af Hageby. 2001. Energy-Efficiency and Environmental Management in a Swedish Conference Facility - Case Study: Sånga-Säby Courses & Conferences. Paper read at The 18th Conference on Passive and Low Energy Architecture, 2001.10.07-09, at Florianopolis, Brazil.
 • Masau, P., and B. Prideaux. 2003. "Sustainable Tourism: A Role of Kenya's Hotel Industry." Current Issues in Tourism no. 6 (3):197-208.
 • Middleton, V.T.C., and R. Hawkins. 1998. Sustainable Tourism. A Marketing Perspective. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Mitura, E., and E. Koniuszewska. 2009. Organizacja pracy w hotelarstwie, E Edukacja. Warszawa: Difin.
 • Pender, L., and R. Sharpley. eds. 2005. The Management of Tourism. London: Sage.
 • Rahbar, E., and N.A. Wahid. 2011. "Investigation of Green Marketing Tools' Effect on Consumers' Purchase Behavior." Business Strategy Series no. 12 (2):73-83. doi: 10.1108/17515631111114877.
 • Stanisz, A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.
 • Tabachnick, B.G., and L.S. Fidell. 1996. Using Multivariate Statistics. 3rd ed. New York, NY: HarperCollins College Publishers.
 • Tischer, S. 2008. "Lumbricidae Communities in Soil Monitoring Sites Differently Managed and Polluted with Heavy Metals." Polish Journal of Ecology no. 56 (4):635-646.
 • Tkaczyk, J. 2013. "Europejskie oznakowanie ekologiczne Ecolabel dla hoteli drogą do zrównoważonego rozwoju." In Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, edited by P. Dominik, 218-222. Warszawa: Wydział Turystyki i Rekreacji, Almamer Szkoła Wyższa.
 • Williams, P.W., and D.A. Fennell. 2002. "Creating A Sustainable Equilibrium Between Mountain Communities And Tourism Development." Tourism Recreation Research no. 27 (3):5-8. doi: 10.1080/02508281.2002.11081369.
 • Zaręba, D. 2010. Ekoturystyka. 3rd ed, Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.