PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 5--15
Tytuł artykułu

Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool

Warianty tytułu
Ocena zrównoważonej wartości sektora opakowań z użyciem narzędzia SEVM (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu o charakterze metodologicznym jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzia, jakim jest SEVM (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważona Mapa Wartości Przedsiębiorstwa), na podstawie którego możliwe jest planowanie i realizowanie działań zrównoważonego rozwoju w firmach. Dokonano weryfikacji użyteczności Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa (SEVM) jako skutecznego narzędzia do identyfikowania efektów sprzężenia zwrotnego działań związanych z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem na podstawie danych zawartych w literaturze przedmiotu i analizy strategicznej i operacyjnej działalności firm z branży opakowań, możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie działań obejmujących wymiar ekonomicznym, środowiskowy i społeczny do procesu tworzenia wartości. Implikacje praktyczne i społeczne: zastosowanie zrównoważonej mapy wartości przedsiębiorstwa do oceny odpowiedzialnych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju pozwala osiągać przewagę konkurencyjną poprzez możliwość wejścia na nowy rynek zbytu, oddziaływanie na lojalność klientów i poprawę skuteczności w zakresie działalności operacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the following methodological article is to present possibilities of the SEVM (the Sustainable Enterprise Value Map) tool usage, based on which there is a possibility of planning and realising actions of sustainable development in companies. The verification of the SEVM usefulness as an efficient tool to identify the effects of the feedback of activities connected to responsible business and sustainable development has been done on the basis of the data included in the subject literature and the analysis of strategic and operational packaging branch companies activity, the possibility to achieve competitive advantage by implementation of activities including economic, environmental and social dimension to the value creating process. Practical and social implications: the use of a sustainable enterprise value map to evaluation of responsible activities from the range of sustainable development allows achieving competitive advantage by the possibility to enter the new outlet, influencing the customers' loyalty and the improvement of efficiency in the range of operational activity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • AN, I. F. B. (2012), Sustainable Value Creation.
 • Brendzel-Skowera K. (2012), Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 736.
 • Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (2014), Packaging quality assurances in supply chain, (w:) Proceeding of 14th International Scientific Conference "Business Logistics in Modern Management", Osijek, Croatia.
 • Communication from the Commission to the European Parliament (2011), The Council, the European Economic and Social Committee and The Regions, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 • Gębarowski M. (2009), Concept of Customer Experience Management as an element of raising the competitiveness of enterprises, (w:) Becht A. (Ed.), Creating Organisation's Competitiveness, Technical University of Lodz, Lodz.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Flak O., Pyszka A. (2010), Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa a społeczna odpowiedzialność biznesu, (w:) Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice.
 • Lisińska-Kuśnierz M. (2010) Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A. (2013), The role of packaging supply chain in food packaging safety assurance, "Logistics and transport", Vol. 9, No. 3.
 • Marr B., Schiuma G., Neely A. (2004). The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers, "Journal of Intellectual Capital", No. 5(2).
 • Narayanan V.K., Yang Y., Zahra S.A. (2009), Corporate venturing and value creation, a review and proposed framework,. "Research Policy", No. 38(1).
 • Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój. We właściwym kierunku (2014), Materiały firmy Deloitte.
 • Porter M., Kramer M. (2006), Strategy &Society, The link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "HBR", No. 10.
 • Principles, Strategies & KPIs for Packaging Sustainability (2011), Sustainable Packaging Alliance, 5 September.
 • Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań (The Packaging Industry and Market in Poland. 15th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging) (2009), Vidart, Warszawa.
 • Pyszka A. (2011), CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 • The Collaborative Economy (2014), Report Deloitte Access Economics.
 • Packaging Industry Report (2013), Report SPG Media Group.
 • Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 5(37).
 • Walczak W. (2009), Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, (w:) Lachiewicz S., Matejun M., (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • van Everdingen W.Y.M., van Hillegersberg J. (2002), The dynamics of factors affecting the adoption of innovations, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 19, Iss. 6.
 • Wasiak W. (2014), Przemysł i rynek opakowań w Polsce, "Przemysł Spożywczy", nr 2.
 • Waver R., Vogtlander J. (2013), Eco-efficient Value Creation: An Alternative Perspective on Packaging and Sustainability, "Packaging Technology and Science", No. 26(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.