PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 | 29--45
Tytuł artykułu

Kilka uwag na temat interpretacji art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Warianty tytułu
A Few Comments on the Interpretation of Article 8 of the Collective Redundancies act of 2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo do odprawy pieniężnej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika zostało uregulowane w art. 8 u.z.g. Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od zakładowego stażu pracy. Jednak redakcja powołanego przepisu jest na tyle nieprecyzyjna, że może w pewnych przypadkach rodzić wątpliwości interpretacyjne. (...) Ustęp 2 tego artykułu przewiduje ponadto, że przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy pieniężnej, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 36 § Iі ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zatem do przedmiotowego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23і k.p., a także w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika. Dodatkowo, na mocy art. 10 ust. 1 u.z.g., regulacja art. 8 u.z.g. znajduje odpowiednie zastosowanie do pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn ich niedotyczących, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, mimo niespełniania przesłanek ilościowych z art. 1 ust. 1 u.z.g., pozwalających na zakwalifikowanie tej sytuacji jako zwolnienia grupowe. Żaden z powyższych przepisów nie wyjaśnia, jaki wpływ na wysokość przysługującej pracownikowi odprawy pieniężnej mają przerwy w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy (bądź dotychczasowego pracodawcy i jego następcy prawnego). Nie jest również jasne, jak kształtuje się prawo do odprawy pieniężnej w przypadku, gdyby do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika doszło więcej niż jeden raz i nastąpiłoby to między tymi samymi stronami. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the issue of determining the amount of severance payment in some specific situations under the Collective Redundancies Act. They include cases when the same employee is employed and then made redundant by the same employer more than once. The article explores whether such an employee is entitled to the severance payment resulting from the total period of employment between the same parties, regardless of intervals in employment and severance payment already received or is their entitlement limited in some way. To answer this question it is necessary to include some comments on the function of severance payment as well as the concept of abuse of one's rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ł. Pisarczyk, Uprawnienia zwalnianych pracowników [w:] Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, red. J. Wratny, М.Б. Rycak, Lex/el. 2011.
 • K. Jaśkowski, Komentarz do art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [w:] K. Jaśkowski, E. Maniew- ska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia. Komentarz, Lex/el. 2007.
 • K.W Baran, Komentarz do art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Lex/el. 2010.
 • J. Wranty, K. Walczak, komentarz do art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Legalis/el. 2009
 • W. Muszalski, Komentarz do art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [w:] Zwolnienia grupowe. Komentarz, Legalis/el. 2006.
 • Ł. Pisarczyk [w:] M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, Warszawa 2005, s. 147.
 • OSNP z 2004 г., nr 1, poz. 4, z glosą aprobującą Z. Salwy, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2004, nr 6, poz. 81.
 • K.W Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 546.
 • A. Dral, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009, s. 306-311.
 • L. Krysińska-Wnuk, Regulacja zwolnień grupowych pracowników, Warszawa 2009, s. 160-161.
 • A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013, s. 105-137.
 • A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. II, Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013, s. 187-192.
 • A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, 1.1, Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3, Warszawa 2008, s. 49.
 • K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002, s. 368.
 • P. Wąż, Nadużycie prawa podmiotowego w stosunkach pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.