PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 | 75--88
Tytuł artykułu

Niedyskryminacja w zatrudnieniu prawem każdej kobiety

Warianty tytułu
Every Woman's Right to Non-discrimination in Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nierówne traktowanie kobiet na rynku pracy jest jednym z istotniejszych zagadnień będących przedmiotem dyskusji zarówno w mediach, jak i w literaturze fachowej. Kobieta uważana za płeć słabszą nie miała w przeszłości wielu uprawnień, które posiadali mężczyźni. Często pozbawiano ją prawa do zdobywania wykształcenia, nie mówiąc już o możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Rozwój społeczeństwa spowodował, że kobiety zaczęły walczyć o poszanowanie ich godności i równe prawa także na rynku pracy. W konsekwencji stały się one bardziej aktywne zawodowo, często mają wysokie kwalifikacje i pełnią odpowiedzialne funkcje na szczeblach kierowniczych. Zmiana podejścia do pracy kobiet, jaka nastąpiła w społeczeństwie, jest więc diametralna, a rozwój gospodarczy i cywilizacyjny przyczynił się do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, których celem jest eliminacja dyskryminacji ze względu na płeć. Helen Clark, administratorka Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, stwierdziła, że "Zrównoważony rozwój zasadniczo dotyczy sposobu, w jaki decydujemy się żyć świadomi tego, że wszystko, co robimy niesie za sobą konsekwencje dla 7 miliardów ludzi żyjących obecnie na świecie, a także dla dalszych miliardów tych, którzy nadejdą w kolejnych stuleciach ". W konsekwencji zasadniczym celem rozwoju społecznego jest stworzenie szans oraz zapewnienie możliwości wyboru wszystkim ludziom, także w sferze zatrudnienia. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to describe the issue of gender discrimination in employment which still arouses a lot of emotions. The author makes an attempt to point out the effects of discrimination, including economic effects, whose victims are women. Effective resist- ance to gender discrimination requires, in the author's opinion, not only legal action, but also eliminating stereotypes related to the role which women play in the society. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • H. Clark, Przedmowa [w:] Raport o rozwoju społecznym 2011. Zrównoważony rozwój i równość: lepsza przyszłość dla wszystkich, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2011, s.iii.
 • R. Wieruszewski, Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka, "Państwo i Prawo" 2000, nr 4, s. 41; cyt. za H. Szewczyk, Molestowanie i molestowanie seksualne jako formy dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa wspólnotowego oraz Kodeksu pracy, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 2, s. 77.
 • J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 276-277
 • I. Boruta, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 5, s. 2-7.
 • Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011, s. 155.
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 84.
 • M. Masternak-Kubiak, Prawo do równego traktowania [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 121; cyt. za H. Szewczyk Molestowanie i molestowanie seksualne jako formy dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa wspólnotowego oraz Kodeksu pracy, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 2, s. 78.
 • E. Zielińska, Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn - podstawy prawne [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007, s. 16.
 • K. Walczak, Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa 2012, s. 40.
 • E. Naumann, Dyskryminacja w prawie pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 6, s. 286.
 • I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowe pojęcie, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 2, s. 36 i n.
 • P.K. Wacławska, Rekrutacja w drodze ogłoszeń - charakterystyka prawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 4, s. 16-17.
 • S.W Ciupa, Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, cz. 1, Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wymóg spełnienia określonych obowiązków lub innych rygorów, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 11, s. 528.
 • J. Czapiński, Dyskryminacja społeczna [w:] Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Fanek, Warszawa 2009, s. 328.
 • A. Sznajder, Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy [w:] Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet w ramach IW EQUAL. Raport z badań, s. 55-56.
 • W. Pudełko, Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu - glosa - III PK 43/08, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 10, s. 553.
 • A. Świątkowski, Kodeks pracy komentarz, Warszawa 2012, s. 105.
 • K. Wencel, Dowodzenie w sprawach o dyskryminacji. Możliwości i ograniczenia udowodnienia nierównego traktowania, "Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Analizy, Raporty, Ekspertyzy" 2011, nr 7, s. 4
 • A. Tyc, Ciężar dowodu w sprawach antydyskryminacyjnych, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" 2011, nr 1, s. 7-27.
 • L. Lewandowska, M. Nawrocki, Skutki mobbingu i dyskryminacji - dla pracowników, pracodawców, społeczeństwa, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 10, s. 525.
 • M. Rawłuszko, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDR EQUAL, Warszawa 2007, s. 28.
 • D.A. Thomas, R.J. Ely, Różnice mają znaczenie. Nowy paradygmat zarządzania różnorodnością, Harvard Business Review. Kobiety i biznes, Gliwice 2006, s. 138, cyt. za M. Rawłuszko, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDR EQUAL, Warszawa 2007, s. 29.
 • B. Chołuj, Polityka równości płci Polska 2007. Raport, UNDR Warszawa 2007, s. 37, cyt. za Raport z badania. Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet, Szczecin 2011, s. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.