PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 75--83
Tytuł artykułu

Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji

Warianty tytułu
Determinants of Choices by the Disabled Consumer in the Context of Promoting Sustainable Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo iż tematyka zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji pojawia się coraz częściej w życiu codziennym, jak i w kręgu zainteresowań badaczy różnych dziedzin, wciąż niewielki odsetek konsumentów, w tym niepełnosprawnych, ma świadomość znaczenia powyższego pojęcia. W artykule postarano się przybliżyć znaczenie zrównoważonej konsumpcji dla dzisiejszych konsumentów, przedstawiono terminologię oraz wskazano na determinanty podejmowanych wyborów konsumenckich przez osoby niepełnosprawne ruchowo, które mogłyby zostać wykorzystane do promowania idei konsumpcji zrównoważonej wśród członków tej społeczności. Determinanty zidentyfikowane zostały na podstawie badań własnych autorki. Zawężenie do konkretnego segmentu podyktowane jest różnicami w nasileniu potrzeb między osobami niepełnosprawnymi ruchowo a osobami bez uszkodzeń narządu ruchu. (abstrakt oryginalny)
EN
Even though the subject matters of sustainable development and sustainable consumption appear more and more often in the daily life as well as in the range of interests of researchers of various fields, still a low per cent of consumers, including disabled ones, are aware of the importance of the above-specified notion. In her article, the author tried to bring closer the importance of sustainable consumption for the today's consumers, presented the terminology and indicated the determinants of the consumer choices being made by physically disabled individuals who might have been used for promoting the idea of sustainable consumption among members of that community. The determinants were identified on the basis of author's own research. The narrowing to the specific segment is dictated by differences in intensity of needs between the physically disabled people and the individuals without impairments of the locomotor system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Wydawnictwo SiC! S.c., Warszawa.
 • Baumol W.J., Oates, W.E., Blackman, S.A. (1979), Economics, environmental policy and the quality of life, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 • Clark A., Etile F., Postel-Vinay F., Senik C., Van der Straeten K. (2005), Heterogeneity in reported well-being: Evidence from twelve European countries, "The Economic Journal", No. 115(502).
 • Dębniewski G., Michowska D. (2003), Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, (w:) Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt nr 1 - zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • European Environment Agency (2006), Household consumption and the environment, Office for Official Publications of the European Communities, Copenhagen, http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2005_11 [dostęp: 03.11.2014].
 • Falkowski A., Tyszka T. (2006), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Frączek P. (2003), Determinanty aktywności niepełnosprawnych na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 11/12.
 • Gajda S. (2010), Prestiż a język, (w): Nauka 4/2010, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Warszawa.
 • Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gartner G., Assadourian E., Sarin R. (2004), The state of consumption today, (w:) Halweil B., Mastny L. (Eds.), State of the World 2004, Worldwatch Institute, New York.
 • Kasperek-Hoppe M. (2003), Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na runku (w:) Woś J. (red.), Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kasprzak E. (2002), Poczucie jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, (w:) Aouil B. (red.), Człowiek niepełnosprawny. Zagrożenia i szanse rozwoju, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 • Kirenko J. (2000), Nasilenie potrzeb psychicznych osób ze stwardnieniem rozsianym, "Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska", Lublin - Polonia, Section D, Vol. LV, Suppl. VII, 19.
 • Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Koos S. (2011), Varieties of environmental labeling, market structures, and sustainable consumption across Europe: a comparative analysis of organizational and market supply determinants of environmental labeled goods, "Journal of Consumer Policy", Vol. 34.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Maciaszczyk M. (2014), Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo. Raport z badań, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Majchrzak A. (2008), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania", Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Obuchowski K. (2000), Galaktyka potrzeb - psychologia dążeń ludzkich, Wydawnictwo Zysk, Poznań.
 • Paul K.I., Batinic B. (2009), The need for work: Jahodas' latent functions of employment in a representative sample of the German population, "Journal of Organizational Behaviour", Vol. 31.
 • Pilch J. (1995), Bezrobocie - nowa kwestia społeczna. (w): Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo "Żak", Warszawa.
 • Reszke I. (2000), Prestiż społeczny w badaniach empirycznych, (w:) Kwaśniewicz W. (red.), Encyklopedia socjologii. T. 3 - O - R, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Rifkin J. (2001), Koniec pracy, schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Selim S. (2008), Life satisfaction and happiness in Turkey, Social Indicator Research.
 • Słaby T. (2013), Nowa rola jakości życia w ekonomii, (w:) Bartkowiak R., Wachowiak P., Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacji i regulacja w skali światowej, Ekonomia i Finanse, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.
 • Solomon M. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Sowińska A. (2003), Wybrane zagadnienia z psychologii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Terelak J.F. (1993), Psychologia pracy i bezrobocia, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • Thogersen J., Crompton T. (2009), Simple and painless? The limitations of spillover in environmental campaigning, "Journal of Consumer Policy", No. 32(2).
 • Turner J.B. (1995), Economic Context and the Health Effects of Unemployment, "Journal of Health and Social Behavior", Vol. 36, No. 3.
 • Woś J. (red.), (2003), Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zalega T. (2007), Konsumpcja - podstawy teoretyczne, WWZ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.